Dolphin-specifiek privacybeleid

Dit Dolphin-specifieke privacybeleid is in de desbetreffende versie geldig naast de privacyverklaring van Jimdo GmbH. Deze kan via de volgende link worden geraadpleegd: Privacyverklaring. Should any terms in the Jimdo Privacy Policy contradict this Dolphin Data Protection Notice, then the provisions of the Dolphin Data Protection Notice shall apply in that case.

Gebruiksanalyse

Jimdo gebruikt, in de bewerkingsmodus van alle Dolphin-pagina's en in de normale modus van alle Dolphin-pagina's, indien en voor zover 'tracking' is geactiveerd, verschillende website-analysetools om het algemene en specifieke gebruiksgedrag te analyseren. Het merendeel van de door Jimdo gebruikte tools wordt beschikbaar gesteld door dienstverleners. Deze tools maken gebruik van standaard internettechnologieën om de bij het gebruik van de Dolphin-services beschikbaar komende toegangsgegevens te bundelen tot gepseudonimiseerde gebruiksprofielen en deze voor Jimdo beschikbaar te maken en te evalueren. Op deze wijze verzamelt Jimdo zowel persoonlijke informatie van de gebruikers en statistische, gepseudonimiseerde gegevens en rapporten over hoe Dolphin-services in het algemeen door de gebruikers worden gebruikt.

Statistische, gepseudonimiseerde gegevens en rapporten

Uit de algemene gebruiksanalyse maakt Jimdo bijvoorbeeld op welke content van de Dolphin-services (cursussen, functies enz.) bijzonder populair is, op welke tijden het Dolphin-aanbod het frequentst gebruikt wordt, in welke volgorde de content typischerwijs wordt weergegeven, in welke mate de gebruikers via bepaalde zoekmachines en advertenties Jimdo vinden, welke apparaten en besturingssystemen onze gebruikers gebruiken en vanuit welke landen, regio's en steden de Dolphin-services worden gebruikt.

Sommige van deze door Jimdo ingezette dienstverleners delen in bepaalde gevallen ook eigen demografische informatie met Jimdo in hun berichten. De analyseprovider kan bijvoorbeeld, op basis van eigen gegevens of inzichten, deels weten of beoordelen of een gebruiker een man of een vrouw is en tot welke leeftijdsgroep hij of zij behoort. Uiteraard ontvangt Jimdo deze informatie uitsluitend geanonimiseerd.

Gebruikergerelateerde gebruiksanalyse

Teneinde de Jimdo Dolphin-services te kunnen leveren, verzamelt Jimdo in de bewerkingsmodus van alle Dolphin-pagina's meer gedetailleerde informatie over hoe de desbetreffende gebruiker de Jimdo-producten gebruikt, bijvoorbeeld over de soorten content die worden bekeken of waarmee interactie tot stand komt, over de door de gebruiker gebruikte functies, tips die met succes zijn opgevolgd, voltooide gebeurtenissen (“events”), of deze al dan niet met succes zijn voltooid, en de tijd, frequentie en duur van deze activiteiten. Jimdo legt echter niet vast, wanneer en waar op de Dolphin-website content aangemaakt, gewijzigd of verwijderd wordt.

Jimdo en de door Jimdo ingeschakelde subcontractanten slaan deze gegevens op en verzamelen deze in gepseudonimiseerde vorm. Jimdo draagt er zorg voor dat bij gebruik van de website-analysetools de betreffende dienstverlener met zorg wordt gekozen en dat bij gebruik van het betreffende systeem aan de voorwaarden inzake gegevensbescherming wordt voldaan.

Doel van de verwerking

Jimdo gebruikt deze bevindingen in de allereerste plaats om de innovatieve Dolphin-services en -technologie aan te kunnen bieden (wettelijke basis: art. 6, par. 1, lit. b AVG). Deze services dragen er ook toe bij, de Dolphin-diensten voortdurend inhoudelijk, conceptueel en technisch te verbeteren en aan te passen aan de gebruiksgewoontes, interesses en technische uitrustingen van onze gebruikers, en in dat kader het aanmaakproces voor de gebruiker te verbeteren.

De list aan het einde van dit privacybeleid biedt een overzicht van de tools die Jimdo gebruikt voor (onder andere) de gebruiksanalyse. Welke concrete tools voor de gebruiksanalyse worden gebruikt, kan afhankelijk zijn van welke Dolphin-services worden gebruikt.

Bij een Dolphin-pagina kunnen gebruiksanalyses niet meer worden gewijzigd of verwijderd, zodra deze over de webpagina zijn opgeslagen. Na ontvangst van een dergelijk verzoek kan Jimdo, na overleg met de gebruiker in kwestie, het betreffende Jimdo-account sluiten en de ongewenste persoonsgerelateerde gegevens uit publieke gedeelten verwijderen, zodra dit op basis van de accountactiviteit en krachtens geldend recht mogelijk is. Het wettelijke recht op informatie, rectificatie of wissen van persoonsgegevens blijft onaangetast.

Dolphin Third Party APIs (Application Programming Interface) en externe platformen

  • Facebook API — Deze biedt Jimdo de mogelijkheid tot interactie met het Facebook-platform, als de gebruiker zijn Facebook-pagina/zijn profiel uit publiekelijk beschikbare zoekresultaten wil selecteren.
  • Google Places API — Deze biedt Jimdo de mogelijkheid tot interactie met het Google Places-platform, als de gebruiker zijn Google Places-gegevens/-profielen wil selecteren. Gerelateerde content zoals foto's, enz. is voor de gebruiker dan beschikbaar via de afbeeldingenbibliotheek op de website van de gebruiker.
  • Google Translations API — Deze biedt Jimdo de mogelijkheid tot interactie, indien gewenst, met het Google Translations-platform en voor vertaling van bepaalde door de gebruiker verstrekte informatie.
  • Google Vision API — Deze biedt Jimdo de mogelijkheid tot interactie met het Google Vision-platform, terwijl de gebruiker zijn afbeeldingen selecteert en analyseert.
  • Instagram API — Wanneer de gebruiker inlogt op zijn Instagram-account via de Jimdo-website, autoriseert hij Jimdo om zijn Instagram-informatie weer te geven. Hierbij biedt Jimdo de gebruiker de mogelijkheid om deze content naar eigen goeddunken op zijn Jimdo-website te selecteren en te gebruiken.
  • Bing API - Deze biedt Jimdo de mogelijkheid tot interactie met het Bing-platform, als de gebruiker zijn via Bing publiek toegankelijke gegevens/profielen wil selecteren. Gerelateerde content zoals foto's, enz. is voor de gebruiker dan beschikbaar via de afbeeldingenbibliotheek op de website van de gebruiker.

De gebruiker kan verbinding maken met zijn relevante externe (bijv. sociale media)-profielen via elk van de hierboven genoemde API's (hierna aangeduid als externe platformen) tijdens het aanmaken van de website of op elk ander gewenst moment via de Jimdo-afbeeldingenbibliotheek.

Bij het verbinden van de sociale media-accounts/API's/externe platformen met de Jimdo-website verleent de gebruiker Jimdo een toegangsrecht tot zijn profielgegevens, inclusief alle foto's en andere profielgegevens (bv. voornaam, achternaam (zoals door de gebruiker aangegeven op het social media-platform), de profielfoto, de bijbehorende biografie, website-URL, indien opgegeven, de gebruikersnaam en de externe platform-URL) en het recht om deze voor de gebruiker beschikbaar te maken in zijn afbeeldingenbibliotheek.

Als de gebruiker het betreffende tabblad Social Media op het dashboard opent (indien hij op het externe platform is ingelogd) kan Jimdo de meest recente gegevens van het externe platform in zijn browser laden. Jimdo bewaart echter geen kopie van deze gegevens, tenzij de gebruiker deze op zijn Jimdo-website opslaat.

Wanneer de gebruiker social media-content op zijn of haar website opslaat of publiceert (bijvoorbeeld een foto), maakt Jimdo een kopie van de content voor de gebruiker en slaat deze op in zijn afbeeldingenbibliotheek om zo te waarborgen dat deze content beschikbaar is en via de Jimdo-website ter beschikking kan worden gesteld. Deze kopie is onafhankelijk van Instagram. Als de gebruiker de content wil verwijderen (bijv. een bepaalde afbeelding), moet hij/zij de content handmatig verwijderen uit de afbeeldingenbibliotheek en/of van de website. Jimdo heeft geen invloed op de gegevens die worden opgeslagen op of verwijderd van externe platformen zoals Facebook, Google, Instagram, enz. Als de gebruiker gegevens van een extern platform wenst te verwijderen, moet hij/zij rechtstreeks contact opnemen met dit platform en/of het relevante privacybeleid van het betreffende platform raadplegen (zie link in de onderstaande tabel).

In het algemeen slaat Jimdo de algemene profielgegevens van de gebruiker van het externe platform op, totdat de gebruiker de verbinding met het bijbehorende externe platform verbreekt via de Jimdo-afbeeldingenbibliotheek en zich vervolgens rechtstreeks in dezelfde browser van het externe platform afmeldt.

De overdracht van de verzamelde gegevens van het gebruikersaccount van de gebruiker naar het externe platform op de Jimdo-pagina geschiedt uitsluitend op basis van de toestemming van de Jimdo-gebruiker (art. 6 lid 1, letter a) AVG), die de gebruiker via de link "Verbinding verbreken” in de afbeeldingenbibliotheek van zijn Jimdo-dashboard te allen tijde met werking voor de toekomst kan intrekken.

Enquêtes

Voor het opstellen en evalueren van online enquêtes maken wij gebruik van de services van verschillende enquête-aanbieders. De desbetreffende privacyverklaring en de contactgegevens van de enquête-aanbieders staan vermeld in de tabel aan het einde van dit privacybeleid. De resultaten van de enquêtes worden bedrijfsintern gebruikt voor analyse en als basis voor het verbeteren van ons serviceaanbod. In afzonderlijke gevallen behoudt Jimdo zich het recht voor om de door de klant verstrekte gegevens door te geven aan onze dienstverleners om toedrachten op te helderen.

Deelnemers aan de enquête kunnen contact opnemen met Jimdo (privacy@jimdo.com) en deze verzoeken om hun enquêtegegevens, inclusief persoonlijke gegevens, te verwijderen. Latere correctie van individuele antwoorden na verzending van de enquête is niet mogelijk.

De door Jimdo aangewezen aanbieder gebruikt deze informatie in opdracht van Jimdo om rapporten op te stellen waarmee Jimdo de gebruikerstevredenheid kan analyseren. Bovendien kan de aanbieder dankzij deelname aan de online enquête door de respondent de eigen diensten optimaliseren en datatrends creëren. Hiertoe worden cookies, gebruiksgegevens, apparaat- en browsergegevens, loggegevens en eventueel gegevens over integratie van content van derde aanbieders vastgelegd. Daarbij kunnen op basis van de verwerkte gegevens gepseudonimiseerde gebruikersprofielen worden aangemaakt. Voorts kan contactinformatie van de respondent worden gebruikt om een verzoek op te helderen, op voorwaarde dat die persoon zich tot de aanbieder heeft gewend.

Contact

Mochten er aanvullende vragen met betrekking tot deze privacyverklaring rijzen, neemt u dan gerust contact met ons op via het contactformulier of per post:

Jimdo GmbH Datenschutz
Stresemannstraße 375 22761 Hamburg Duitsland privacy@jimdo.com

Contactgegevens van de externe verantwoordelijke voor gegevensbescherming bij Jimdo:

B³ | Informationstechnologie Dipl. Inf. Andreas Bethke
Papenbergallee 34 25548 Kellinghusen Duitsland privacy@jimdo.com

Het delen van persoonlijke gegevens en de lijst van (sub)verwerkers en diensten

Doel van de verwerking: Vinden van de geschikte Facebook-locatie (vermelding) voor de opgegeven naam van de website/bedrijf van de gebruiker

Categorieën van persoonsgegevens: Inhoudsgegevens, gebruiksgegevens

Betrokkenen: Jimdo-gebruikers

Aanbieder: Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland

Privacyverklaring: https://de-de.facebook.com/policy.php

Facebook API

Doel van de verwerking: Vinden van de Facebook-pagina's en overdracht van de afbeeldingen en andere content die is gekoppeld aan het Facebook-profiel/-account van de gebruiker aan Jimdo.

Categorieën van persoonsgegevens: Inhoudsgegevens, gebruiksgegevens

Betrokkenen: Jimdo-gebruikers

Aanbieder: Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland

Privacyverklaring: https://de-de.facebook.com/policy.php

Instagram API

Doel van de verwerking: Overdracht naar Jimdo en beschikbaarstelling van de Instagram-content van de gebruiker in diens Jimdo-afbeeldingenbibliotheek.

Categorieën van persoonsgegevens: Inhoudsgegevens, gebruiksgegevens

Betrokkenen: Jimdo-gebruikers

Aanbieder: Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland

Privacyverklaring: https://help.instagram.com/155833707900388

Maxmind

Doel van de verwerking: Vastlegging van de geolokalisatie op basis van het IP-adres

Categorieën van persoonsgegevens: Gebruiksgegevens

Betrokkenen: Jimdo-gebruikers, bezoekers van de Jimdo-website

Wettelijke basis: Contractuitvoering, art. 6, par. 1, lit. b AVG

Aanbieder: MaxMind, Inc. 14 Spring Street, 3rd Floor Waltham, MA 02451 USA

Privacyverklaring: https://www.maxmind.com/en/privacy_policy

Unsplash

Doel van de verwerking: Via deze API worden relevante branche-afbeeldingen aan de gebruiker ter beschikking gesteld in diens afbeeldingenbibliotheek

Categorieën van persoonsgegevens: Inhoudsgegevens

Betrokkenen: Jimdo-gebruikers

Aanbieder: Unsplash Inc., 360 St Jacques St Montreal QC H2Y 2N1 Canada

Privacyverklaring: https://unsplash.com/privacy

Name.com

Doel van de verwerking: Beheer van domeinen

Categorieën van persoonsgegevens: Bestandsgegevens (domeinregistratiegegevens)

Betrokkenen: Jimdo-gebruikers

Wettelijke basis: Contractuitvoering, art. 6, par. 1, lit. b AVG

Aanbieder: Name.com Inc. 414 14th Street #200 Denver, Colorado 80202, USA

Privacyverklaring: https://www.name.com/media/policies/privacy-policy.pdf

Doel van de verwerking: Doorzoeken van het web naar de ingevoerde naam/de naam van de website/het bedrijf van de klant om publiekelijk beschikbare content aan de gebruiker ter keuze aan te bieden

Categorieën van persoonsgegevens: Inhoudsgegevens, gebruiksgegevens

Betrokkenen: Jimdo-gebruikers

Aanbieder: Microsoft Corporation One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6399, USA

Privacyverklaring: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement

OpenSRS

Doel van de verwerking: E-mail-doorstuurdienst. Opensrs.com voert voor ons de technische levering en het doorgiftebeheer uit.

Categorieën van persoonsgegevens: Bestandsgegevens, inhoudsgegevens, gebruiksgegevens

Betrokkenen: Jimdo-gebruikers

Wettelijke basis: Contractuitvoering, art. 6, par. 1, lit. b AVG

Aanbieder: Tucows Inc., 96 Mowat Ave, Toronto, ON M6K 3M1, Canada

Privacyverklaring: https://opensrs.com/privacy-policy/

Google Places API

Doel van de verwerking: Zoeken naar plaatsen/bedrijven op basis van de door de gebruiker ingevoerde informatie. Weergave, overdracht, opslag van de bij Google Places over de locatie beschikbare afbeeldingen in de afbeeldingenbibliotheek van de gebruiker.

Categorieën van persoonsgegevens: Inhoudsgegevens, gebruiksgegevens

Betrokkenen: Jimdo-gebruikers

Aanbieder: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA

Privacyverklaring: https://policies.google.com/privacy

Google Translations API

Doel van de verwerking: Vertaling van de informatie die door de gebruiker wordt verstrekt bij het opstellen van de website.

Categorieën van persoonsgegevens: Inhoudsgegevens

Betrokkenen: Jimdo-gebruikers

Aanbieder: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA

Privacyverklaring: https://policies.google.com/privacy

Google Vision API

Doel van de verwerking: Analyse van de afbeeldingen van de gebruiker, bijv. logo herkennen

Categorieën van persoonsgegevens: Inhoudsgegevens

Betrokkenen: Jimdo-gebruikers

Aanbieder: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA

Privacyverklaring: https://policies.google.com/privacy

Facebook Business Extension

Doel: Als de Jimdo-gebruiker de Facebook Business Extension (FBE) activeert voor zijn Jimdo Dolphin-website, maakt Jimdo de technische overdracht van gegevens aan Facebook mogelijk via de instellingen die de gebruiker heeft geactiveerd (zoals de Facebook Pixel, Catalog, en Facebook Page Shops enz.). Meer informatie over de FBE en de gegevens die worden overgedragen, afhankelijk van de geactiveerde instellingen kun je hier vinden:
https://developers.facebook.com/docs/marketing-api/fbe/?l.

Gegevenscategorie: Bepaald door de gebruiker

Betrokkenen: Jimdo-gebruiker

Wettelijke basis: Contractuitvoering, art. 6 lid 1b AVG

Aanbieder: Facebook Inc 1 Hacker Way Menlo Park, CA 94025, Verenigde Staten

Privacyverklaring: https://www.facebook.com/about/privacy/

Appcues

Doel: Appcues is een customer experience softwareservice die Jimdo helpt een soepel, gepersonaliseerd onboardingproces voor gebruikers te implementeren.

Gegevenscategorie: Geanonimiseerde gebruikersgegevens en gebruiksgegevens

Betrokkenen: Jimdo Dolphin gebruikers

Provider: Appcues Inc, 54 Canal St 6th Floor, Boston, MA 02114, USA

Privacyverklaring: https://www.appcues.com/privacy

Published: 15.02.2019