Privacyverklaring voor de Jimdo Creator App

Wij als Jimdo GmbH (hierna te noemen: 'Jimdo' of 'wij') willen Jimdo Creator App-gebruikers (hierna respectievelijk 'Jimdo Creator App' en de 'Jimdo Live Chat-gebruikers' genoemd) met deze privacyverklaring op de hoogte stellen van het doel, de aard en de omvang van de verwerking van persoonsgegevens door Jimdo via de Jimdo Creator App. De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens is Jimdo GmbH, Stresemannstrasse 375, 22761 Hamburg, Duitsland. De onderstaande Privacyverklaring voor de Jimdo Creator App geldt in naast de algemene Privacyverklaring van Jimdo GmbH en de Jimdo Platform Privacyverklaring.

De functionaliteiten van de Jimdo Creator App worden voortdurend bijgewerkt en verder ontwikkeld. Als gevolg daarvan wordt ook deze informatie over gegevensbescherming regelmatig bewerkt en geactualiseerd.

1. Contactinformatie

1.1 Contactinformatie voor Jimdo GmbH als gegevensverwerker

Mocht je vragen hebben over deze privacyverklaring of gebruik willen maken van je wettelijke rechten, dan kun je gerust contact opnemen met onze experts voor gegevensbescherming bij onze Klantenservice. Dat kan via het volgende e-mailadres of per post op het volgende adres:

Jimdo GmbH
Stresemannstrasse 375
22761 Hamburg
Duitsland

Directeur: Matthias Henze
Griffie: Amtsgericht Hamburg
HRB 101417
privacy(at)jimdo.com

1.2 Contactgegevens voor de functionaris voor gegevensbescherming van Jimdo

Jimdo heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld die bereikbaar is op het volgende adres:

B3 Datenschutz GmbH
Papenbergallee 34
25548 Kellinghusen
privacy(at)jimdo.com

2. Verwerking van persoonsgegevens

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens (in overeenstemming met de definities van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Duitse federale Wet bescherming persoonsgegevens (BDSG)) om onze Jimdo Creator App-diensten te leveren.

2.1 Het aanmaken van een website

Voor het aanmaken van een Creator-website via de Jimdo Creator App moet de gebruiker een geldig e-mailadres opgeven. Het e-mailadres wordt gebruikt om het account van de Jimdo Creator App-gebruiker aan te maken en te beheren en om de gebruiker in staat te stellen de Jimdo Creator App te gebruiken. De door de gebruiker aangemaakte Creator-website wordt via een door de gebruiker gekozen of door het systeem gegenereerd subdomein gepubliceerd. De rechtsgrond is dat de verwerking noodzakelijk is voor de nakoming van een overeenkomst of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen overeenkomstig art. 6, lid 1, zin 1b AVG.

Wij slaan de gegevens die Jimdo-gebruiker opgeeft op totdat het account van de gebruiker wordt opgeheven, d.w.z., tot de gebruiker de Jimdo Creator App verwijdert. Uitzondering: Factuurgegevens dienen wij om fiscale redenen 10 jaar te bewaren.

2.2 Informatie over het gebruik van websites van Jimdo-gebruikers

Wanneer gebruikers via de Jimdo Creator App op hun Creator-website zijn ingelogd, verzamelt de Jimdo-server automatisch gegevens en stelt een activiteitenlogboek samen waarin de manier waarop Jimdo wordt gebruikt wordt vastgelegd. Dit logboek bevat informatie over de activiteit (waaronder gebruikte opslagruimte, aantal aanmeldingen, enz.), statistische gegevens (zoals bijv. browsertype, datum en tijd van toegang) alsmede het IP-adres van de Jimdo-gebruiker.

Deze verwerking wordt uitgevoerd overeenkomstig art 6 lid 1f AVG op grond van ons gerechtvaardigd belang om de stabiliteit en functionaliteit van onze website te verbeteren Er vindt geen overdracht aan derden of ander gebruik van de gegevens plaats. We behouden ons echter het recht voor de serverlogbestanden achteraf te controleren als er concrete aanwijzingen zijn voor illegale activiteiten. Deze gegevens worden in voorkomend geval uiterlijk na een periode van 7 dagen geanonimiseerd en verwijderd.

2.3 Diensten van derden

Google Analytics SDK voor iOS

De Jimdo Creator App gebruikt Google Analytics SDK voor iOS, een webanalysedienst van Google Inc. ('Google'). Jimdo gebruikt Google Analytics om de prestaties van onze Jimdo Creator App te verbeteren en misbruik van onze diensten te voorkomen.

Google Analytics SDK voor iOS gebruikt de Google Analytics API, die een analyse van het gebruik van deze app door de gebruiker van de Jimdo Creator App mogelijk maakt. De door de trackingcode gegenereerde informatie over het gebruik van deze app wordt doorgegeven aan een server van Google in de VS en wordt daar opgeslagen.

Vanwege het gebruik van IP-anonimisering door Google wordt het IP-adres van de Jimdo Creator App-gebruiker echter door Google binnen de Europese Unie of andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar ingekort. In opdracht van Jimdo gebruikt Google deze informatie om het gebruik van de app door de gebruiker van de Jimdo Creator-app te evalueren, om rapporten over de activiteiten van de app samen te stellen en om andere app-gerelateerde diensten aan de beheerder van de app te leveren.

Het door Google Analytics binnen deze app verstrekte IP-adres wordt niet samengevoegd met andere door Google verstrekte gegevens. Bovendien heeft Jimdo een Overeenkomst inzake gegevensverwerking gesloten met Google, waarin Google zich ertoe heeft verplicht de gegevens van onze klanten te beschermen.

De rechtsgrond voor het gebruik van de volgende verwerkers is een toestemming op grond van art. 6 lid 1a AVG, § 25 paragraaf 1 van de Duitse Wet op bescherming van telecommunicatie- en telemediagegevens (TTDSG). De gebruiker kan zijn toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door de cookie-instellingen te openen en Google Analytics te deactiveren.

Meer informatie en de geldende privacyverklaring van Google kun je hier vinden:

https://policies.google.com/privacy,

https://www.google.com/analytics/terms/

Firebase

Firebase is een product van Google Inc (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten, 'Google'). Om de functionaliteit van de Jimdo Creator App te garanderen maakt Jimdo gebruik van de volgende Firebase-functies:

Firebase Cloud Messaging

We gebruiken de Firebase Cloud Messaging service om pushberichten of zogenaamde in-app berichten naar de Jimdo Creator App-gebruiker op zijn apparaat te sturen. Als de Jimdo Creator App-gebruiker onze apps gebruikt via een apparaat dat geschikt is voor pushberichten, kunnen ze op apparaatniveau akkoord gaan met het ontvangen van pushmeldingen.

In dit geval krijgt het apparaat een gepseudonimiseerde device token ID, een uniek verbindingsnummer gegenereerd uit de device ID, waarmee Jimdo de pushberichten of in-app berichten aan de Jimdo Creator App-gebruikers kan richten. De toestemming voor de melding van pushberichten kan op elk gewenst moment worden gewijzigd in de instellingen van de Jimdo Creator App.

De rechtsgrond voor de verwerking van gegevens voor deze dienst is je toestemming, art. 6 lid 1a AVG, § 25 paragraaf 1 TTDSG. We hebben standaardcontractbepalingen met Google afgesloten om te waarborgen dat aan de privacyvereisten wordt voldaan. De lijst met onderverwerkers die Google gebruikt kun je hier vinden: https://firebase.google.com/terms/subprocessors

Meer informatie over Firebase Cloud Messaging kun je hier vinden: https://firebase.google.com/docs/cloud-messaging/

Firebase Analytics for Android

De Jimdo Creator App gebruikt Firebase Analytics voor Android-apparaten om de prestaties van onze Jimdo Creator App te verbeteren en om gebruiksgegevens te analyseren, waarbij technische gebruiksgegevens worden verwerkt (bijv. IP-adres van je apparaat, installatiegegevens, zoals de app-versie en het tijdstip van installatie, informatie over de inhoud en functies die je gebruikt, informatie over kliks, de duur van het gebruik en informatie over je apparaat, zoals apparaatmodel en besturingssysteem). De informatie wordt onder pseudoniem verzameld met behulp van zogenaamde identifiers, bijvoorbeeld in de vorm van de Android Ad ID. Deze informatie wordt gebruikt om het gebruik van de Creator App te evalueren en om statistische rapporten over het gebruiksgedrag op te stellen.

De rechtsgrond voor het gebruik van Firebase Analytics is je toestemming, art. 6 lid 1a § 25 paragraaf 1 TDDSG. Jimdo heeft standaardcontractbepalingen met Google afgesloten om de naleving van de regelgeving inzake gegevensbescherming te waarborgen.

Meer informatie over Firebase Analytics kun je hier vinden: https://firebase.google.com/support/privacy/.

Firebase Remote Config

We gebruiken ook Firebase Remote Config, waarmee we A/B-tests kunnen uitvoeren en het gedrag en uiterlijk van de app kunnen aanpassen zonder een nieuwe versie te hoeven downloaden. Persoonlijke gegevens worden niet opgeslagen.

De rechtsgrond voor het gebruik en de analyse van de gegevens en het gebruik van Firebase is ons gerechtvaardigd belang (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisatie en economische werking van onze apps) in de zin van art. 6 lid 1f AVG, § 25 paragraaf. 2 nr. 2 TTDSG. We hebben standaardcontractbepalingen met Google afgesloten om te waarborgen dat aan de privacyvereisten wordt voldaan. De lijst met onderverwerkers die Google gebruikt kun je hier vinden: https://firebase.google.com/terms/subprocessors

Meer informatie kun je hier vinden:

https://developers.google.com/terms/api-services-user-data-policy.

Firebase Crashlytics

We gebruiken Firebase Crashlytics, waarmee foutmeldingen verstuurd kunnen worden als de Jimdo Creator App is gecrasht. Wanneer de App crasht, wordt hierover informatie naar Google gestuurd. Deze informatie omvat het type apparaat, het systeem op het apparaat en technische gegevens over het apparaat (het zogenaamde foutrapport).

De rechtsgrond voor het gebruik van Crashlytics is je toestemming, art. 6 lid 1a AVG, § 25 paragraaf 1 TTDSG. Jimdo heeft standaardcontractbepalingen met Google afgesloten om te waarborgen dat aan de privacyvereisten wordt voldaan. De lijst met onderverwerkers die Google gebruikt kun je hier vinden: https://firebase.google.com/terms/subprocessors

Meer informatie over Crashlytics kun je hier vinden: https://firebase.google.com/docs/crashlytics.

Amazon S3

Wanneer de gebruiker afbeeldingen of bestanden uploadt naar zijn Creator-website, worden deze bestanden geüpload naar de clouddiensten van Amazon S3 (waarvan de servers zich in Ierland bevinden). Dit is een dienst van Amazon Web Services EMEA SARL, 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg. De rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens is art. 6 lid 1f AVG. Het gerechtvaardigd belang is om je gegevens op de juiste manier op te slaan.

De privacyverklaring van Amazon kun je hier vinden: https://aws.amazon.com/de/privacy/.

Fastly

We gebruiken Fastly, Inc. om de inhoud van je Creator-website inclusief de webfonts (CDN Service) te leveren. Fastly, Inc. zorgt ervoor dat je website vanuit de hele wereld snel toegankelijk is. Dit is een dienst van Fastly, Inc., een Delaware Corporation, PO Box 78266, San Francisco, CA 94107, Verenigde Staten. De rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens is art. 6 lid 1f AVG. Het gerechtvaardigd belang is het verlenen van snelle toegang tot je website.

Het privacyverklaring van Fastly, Inc. is hier te vinden: https://www.fastly.com/privacy

3. Gegevensoverdracht naar derde landen

Jimdo zorgt ervoor dat je gegevens in de EU of in de Europese Economische Ruimte worden verwerkt. Mocht dit niet langer mogelijk zijn en moeten de gegevens naar een derde land worden overgedragen, dan zorgt Jimdo er na voorafgaande toetsing voor dat in het land waarnaar de gegevens worden overgedragen een adequaat niveau van gegevensbescherming in acht wordt genomen dat voldoet aan de eisen van het Hof van Justitie van de Europese Unie en de EU-Commissie. In deze gevallen worden de gegevens overgedragen op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie of de Standaardcontractbepalingen voor de overdracht van persoonsgegevens aan derde landen in de huidige geldige versie. Deze kun je hier vinden. We beoordelen de maatregelen die we hebben genomen regelmatig opnieuw om de vereisten te beoordelen die voortvloeien uit nieuwe richtlijnen en jurisprudentie, bijvoorbeeld als gevolg van het besluit van het HvJEU in zaak C-311/18. Gegevensoverdracht naar een derde land kan ook plaatsvinden op basis van je toestemming. Details hierover worden je apart verstrekt, indien van toepassing.

4. Bewaartermijn

Voor zover we je persoonsgegevens ontvangen en verwerken voor het uitvoeren, initiëren en verwerken van je contract met Jimdo, bewaren we deze gegevens totdat het doel van de opslag is bereikt (in het bijzonder wordt dit bereikt bij beëindiging van het contract), of voor zover dit vereist is binnen de wettelijke bewaartermijnen conform art. 257 van het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB) en art. 147 van het Duitse Belastingwetboek (AO).

We bewaren HTTP-gegevens en serverlogbestanden maximaal drie (3) maanden, tenzij er sprake is van een beveiligingsincident (zoals een DDoS-aanval). In het geval van een beveiligingsincident worden serverlogbestanden bewaard totdat het incident is verholpen en volledig is onderzocht.

5. Informatie over je rechten

Als betrokkene heb je de volgende rechten met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens door Jimdo, in het geval van de respectievelijke wettelijke vereisten:

  • Recht op toegang (art. 15 AVG)
  • Recht op rectificatie (art. 16 AVG)
  • Recht op wissing ('recht om vergeten te worden') (art. 17 AVG)
  • Recht op beperking van de verwerking (art. 18 AVG)
  • Recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG)
  • Recht op bezwaar (art. 21 AVG)
  • Recht op het intrekken van toestemming (art. 7 lid 3 AVG)
  • Recht op het indienen van een klacht bij een toezichthoudende autoriteit (art. 77 AVG)

Gebruik de informatie uit paragraaf 1 als je je rechten wilt uitoefenen. Informatie over bijzondere regelingen die het voor jou gemakkelijker maken om je rechten uit te oefenen, in het bijzonder het uitoefenen van je recht op de overdraagbaarheid van gegevens en je recht op bezwaar, vind je in de informatie over de verwerking van persoonsgegevens in paragraaf 2 van deze Privacyverklaring.

We zijn verplicht je identiteit zorgvuldig te controleren bij de behandeling van je verzoeken om je rechten uit te oefenen. We behouden ons het recht voor om nadere informatie of een bewijs van je identiteit te vragen, afhankelijk van de gevoeligheid van de gegevens. Dit doen we om je gegevens te beschermen tegen toegang door onbevoegde derden.

6. Gegevensbeveiliging

De persoonlijke gegevens van de Jimdo Creator App-gebruiker worden beschermd door technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om risico's in verband met verlies, misbruik, onbevoegde toegang, onbevoegde openbaarmaking en wijziging van de gegevens te minimaliseren. We gebruiken bijvoorbeeld firewalls en gegevensversleuteling, evenals fysieke toegangsbeperkingen voor onze datacentra en controles op de toegang tot gegevens.

7. Wijzigingen in de Privacyverklaring

Jimdo behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring te wijzigen indien dit noodzakelijk is vanwege een wijziging in de wetgeving of als gevolg van verdere of gewijzigde diensten die door Jimdo worden gebruikt of aangeboden. De actuele versie is altijd hier te vinden.

Indien Jimdo voornemens is de gegevens van de Jimdo Creator App-gebruiker voor andere doeleinden te verwerken, d.w.z. andere doeleinden dan die waarvoor ze zijn verzameld, zullen wij de Jimdo Creator App-gebruiker vooraf conform de wet informeren.

Mocht Jimdo of de Jimdo Creator App worden overgenomen door een ander bedrijf, dan kan informatie over de persoonsgegevens van de Jimdo Creator App-gebruiker worden overgedragen aan de rechtsopvolger in overeenstemming met de regelgeving inzake gegevensbescherming.

8. Versie en wijzigingen in deze Privacyverklaring

Geldig vanaf: 21 oktober 2022

De vorige versie van deze Privacyverklaring kun je hier vinden.