Privacy verklaring

Jimdo hecht er uiterst veel waarde aan dat met persoonlijke gegevens verantwoordelijk wordt omgegaan. Alle bepalingen en wetten betreffende het recht op gegevensbescherming worden door Jimdo nauwkeurig nageleefd. Hieronder wordt verklaard welke gegevens worden verzameld en hoe daarmee wordt omgegaan. Deze verklaring geldt voor alle producten van Jimdo. Jimdo is een service van Jimdo GmbH.

 

Bij vragen over deze verklaring betreffende de gegevensbescherming kunt u elk ogenblik met ons contact opnemen via het contactformulier of via de post (Jimdo GmbH, Gegevensbescherming, Stresemannstraße 375, 22761 Hamburg).


Jimdo verzamelt, verwerkt en gebruikt persoonlijke gegevens van een gebruiker zonder verdere noodzakelijke toestemming alleen dan indien zij noodzakelijk zijn voor het afsluiten en afwikkelen van het contract als ook voor de afrekening.

 

Welke informatie wordt verzameld en waarvoor wordt deze gebruikt?

 

 • Informatie die door de gebruikers ter beschikking wordt gesteld. Bij het inloggen op een Jimdo website is het noodzakelijk om een gebruikersnaam en een emailadres in te voeren. De gebruikersnaam wordt op de Jimdo website onder www.gebruikersnaam.jimdo.com gepubliceerd, het emailadres wordt gebruikt om de gebruiker berichten betreffende Jimdo te sturen (bijvoorbeeld het wachtwoord, waarmee de gebruiker voor de eerste keer op zijn Jimdo website kan inloggen en verdere mededelingen/inlichtingen). Voor bepaalde producten, zoals bijvoorbeeld JimdoPro, en/of bepaalde modules, zoals bijvoorbeeld de online winkel, is de opvraag van verdere contact -en betaalgegevens noodzakelijk. Deze worden gecodeerd en op beveiligde servers opgeslagen. De door de gebruiker verstrekte informatie wordt door Jimdo opgeslagen totdat de gebruiker zich bij Jimdo afmeldt. Uitzondering: om fiscale redenen worden enkele gegevens van een JimdoPro gebruiker gedurende zeven jaren opgeslagen.
 • Informatie over het gebruik. Zodra de gebruiker zich inlogt, registreert de Jimdo server automatisch alle relevante gegevens over de manier waarop de gebruiker Jimdo gebruikt. Daarbij wordt informatie geregistreerd over de activiteit (incl. verbruikte geheugencapaciteit, aantal inlogprocedures) en andere gegevens (incl. type browser, IP-adres, datum en tijdstip van de toegang, cookie ID en referrer URL).
 • Identificatie door cookies. Wanneer de gebruiker zich op zijn Jimdo website aanmeldt, stuurt Jimdo automatisch een cookie ter identificatie van de browser. Daardoor hoeft de gebruiker tijdens de sessie zijn wachtwoord slechts één keer bij het inloggen in te voeren en wordt hij bij het bewerken van zijn Jimdo website op de verschillende pagina’s niet herhaaldelijk daarom verzocht. De meeste browsers aanvaarden cookies. Het is echter mogelijk, de browser zodanig in te stellen dat deze ofwel alle cookies weigert of ze ten minste worden aangegeven. In dit geval functioneert Jimdo echter niet onberispelijk.
 • Cookies door marketeers. Bij jimdo.com zijn ook advertenties van derden geïntegreerd. Enkele marketeers kunnen cookies en web beacons gebruiken, die de marketeers (bijv. Google via het Google AdSense programma) gegevens verstrekken over jouw IP-adres, jouw Internet Service Provider, jouw type browser en in sommige gevallen of je Flash hebt geïnstalleerd. Dit wordt doorgaans gebruikt voor reclame die regiospecifiek is (zo verschijnen bijvoorbeeld op de website van een gebruiker uit Rotterdam advertenties van een Rotterdamse vastgoedmaatschappij) of reclame die wordt geplaatst op grond van de websites die de gebruiker reeds heeft bezocht (advertenties over het thema koken worden getoond indien een gebruiker vaak websites over koken oproept). De gebruiker kan er voor kiezen de cookies van derden in jouw browserinstellingen of met behulp van programma’s zoals Norton Internet Security te deactiveren of selectief uit te schakelen. Dit kan er echter toe leiden dat de mogelijkheid om op onze website of andere websites actief te zijn, wordt beïnvloed of beperkt (bijvoorbeeld inloggen bij programma’s of online services zoals forums, email accounts, enz.).
 • Jimdo.com maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op jouw computer worden opgeslagen en een analyse mogelijk maken van het gebruik van de website door de gebruiker. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de website (inclusief het IP-adres) wordt naar een server van Google in de Verenigde Staten gestuurd en daar opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken om het gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website activiteiten voor de exploitant van de website op te stellen en om verdere diensten te verlenen die verband houden met het gebruik van de website en het internet. Google zal deze informatie ook aan derden doorgeven in zoverre dit wettelijk is voorgeschreven of in zoverre derden deze gegevens namens Google verwerken. Google zal het IP-adres in geen geval met andere gegevens van Google associëren. De gebruiker kan het gebruik van cookies verhinderen door zijn browser dienovereenkomstig in te stellen, maar dient er dan wel rekening mee te houden dat wellicht niet alle functies van de Jimdo website volledig gebruikt kunnen worden. Door het gebruik van deze website verklaart de gebruiker dat hij akkoord gaat met de verwerking van de gegevens, die Google over jou heeft verzameld, op de hierboven beschreven wijze en voor het bovenstaande doel.
 • Logbestandsgegevens. Bij het gebruik van Jimdo slaan de Jimdo servers automatisch de informatie op, die de browser van de gebruiker verstuurt, wanneer deze een website bezoekt. De informatie over webverzoek, IP-adres, type browser en browsertaal als ook over datum en tijdstip van het verzoek wordt opgeslagen.
 • De Jimdo website. De informatie, die de gebruiker op zijn Jimdo website plaatst, wordt waarschijnlijk door andere internetgebruikers gelezen die de gebruiker niet persoonlijk kent. Daarom verzoeken wij onze gebruikers om met persoonlijke informatie voorzichtig en verantwoordelijk om te gaan.
 • Jimdo slaat de websites (inclusief alle inhoud) van de gebruikers op opdat de onderneming zijn service ter beschikking kan stellen.
 • Jimdo indexeert de inhoud van de websites opdat deze op jimdo.com of op andere websites via een zoekfunctie kunnen worden gevonden. Deze index kan ook worden gebruikt om de inhoud van de websites te analyseren en passende advertenties van Jimdo's advertentiepartners op de betreffende websites te genereren.
 • Lijst van alle Jimdo websites op jimdo.com. Om het zoeken naar verschillende Jimdo websites te vergemakkelijken, kunnen de index van de inhoud van de website, de tags van de gebruiker als ook een screenshot van de actuele Jimdo website worden gebruikt. Deze lijst kan ook op websites van derden worden getoond.
 • Het Jimdo profiel van de gebruiker. Jimdo behoudt zich het recht voor om ook verdere profielgegevens te registreren in zoverre deze door de gebruiker zijn aangegeven. Onder andere, maar niet uitsluitend: profielfoto, interesses, geslacht, leeftijd, opleiding, beroep en aan de hand van de toegewezen tags ook het thema van de Jimdo website. Daardoor wordt het voor andere gebruikers gemakkelijker om Jimdo websites te vinden, die voor hen interessant zijn. De informatie van de gebruikersprofielen inclusief voornamen en profielfoto wordt aangegeven om de communicatie tussen de gebruikers te vergemakkelijken.
 • De communicatie tussen de gebruiker en Jimdo. De gebruiker kan zich met zijn vragen per email of via jimdo.com tot Jimdo wenden. Deze aanvragen kunnen worden opgeslagen om de aanvraag zo snel mogelijk te beantwoorden en de service te verbeteren.
 • Links. Jimdo creëert links, waardoor de onderneming kan controleren of deze links zijn gevolgd. Jimdo gebruikt deze informatie om de kwaliteit van de services te verbeteren.
 • Opslag van de informatie. De informatie van de JimdoFree gebruiker wordt opgeslagen.

 

Toegang en informatieplicht m.b.t. gegevens, die door Jimdo worden opgeslagen

Indien niet anders is aangegeven, zal Jimdo geen persoonlijke gegevens aan derden doorgeven behalve indien:

 

 • er een wettelijke verplichting bestaat de gegevens door te geven
 • dit nodig is om de veiligheid van andere Jimdo gebruikers en het publiek te beschermen
 • dit nodig is om de Algemene Voorwaarden of de rechten van Jimdo af te dwingen
 • dit nodig is om de service te leveren, waarbij Jimdo een beroep doet op diensten van derden. In dit geval kunnen gegevens worden doorgegeven. Voorbeelden:
  • De pakketten met betalingsverplichting bevatten ten minste één domein. Opdat de gebruiker eigenaar van het domein kan worden, moet Jimdo gegevens, die voor de registratie noodzakelijk zijn, aan de desbetreffende registrar doorgeven. De gebruiker kan zich over de soort en de omvang van de gegevens informeren bij de registrar, die voor de toewijzing bevoegd is. De overhandigde gegevens kunnen naargelang de registrar openbaar worden ingezien.
  • De Jimdo websites bevatten statistieken opdat de gebruiker het succes van zijn Jimdo website kan controleren. Deze dienst zou door een derde kunnen worden overgenomen, waarna de loggegevens van de Jimdo websites aan de partner doorgegeven worden.

 

Indien Jimdo door een andere onderneming wordt overgenomen, kunnen de persoonlijke gegevens aan de rechtsopvolger worden overgedragen.

Op verzoek verstrekt Jimdo gratis en onmiddellijk informatie aan de gebruiker over zijn persoonlijke gegevens, die door Jimdo zijn opgeslagen. Op verzoek van de gebruiker kan deze informatie ook elektronisch worden verstrekt.

 

Wijziging van de privacy verklaring

Deze privacy verklaring kan wijzigen. Natuurlijk worden de rechten van de gebruikers niet zonder uitdrukkelijke reden gereduceerd. Alle wijzigingen van de privacy verklaring worden op deze pagina getoond. Indien de wijzigingen significant zijn, zal er een duidelijkere mededeling plaatvinden (in de vorm van een email of nieuwsbrief). Neem bij vragen of twijfels betreffende deze privacy verklaring contact met ons op via de website of via Jimdo GmbH, Gegevensbescherming, Stresemannstraße 375, 22761 Hamburg.


Deze privacy verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 25 februari 2010.