Jimdo – Privacyverklaring


Omdat we weten dat juridische teksten vaak erg verwarrend en ingewikkeld zijn, hebben we een kort overzicht van onze Privacyverklaring voor je samengesteld.

Bedenk echter dat de hier vermelde inhoud slechts een klein deel is van onze Privacyverklaring. Deze inhoud vervangt de Privacyverklaring op geen enkele manier en in niet wettelijk bindend. Lees daarom ook onze volledige Privacyverklaring door!


Jimdo GmbH, Stresemannstr. 375, 22761 Hamburg, Duitsland (Jimdo of wij) biedt als online dienst (online dienst) diverse diensten, zoals Jimdo-Logo Creator, websitemodules en een webshop. Als u een klant van Jimdo wordt en onze online diensten gebruikt, verwerken we daartoe uw persoonsgegevens als Jimdo-gebruiker (u of Jimdo-gebruiker of klant). In dit privacyverklaring lichten we toe hoe we uw persoonsgegevens verwerken bij het gebruik van onze online dienst.

Kort overzicht

In paragraaf 1 vindt u onze contactgegevens.

In paragraaf 2 vindt u informatie over de verwerking.

In paragraaf 3 vindt u informatie over de doorgifte van gegevens aan derde landen.

In paragraaf 4 vindt u informatie over de bewaartermijn van uw persoonsgegevens.

In paragraaf 5 vindt u informatie over uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

In paragraaf 6 vindt u informatie over de begrippen die in dit privacyverklaring worden gebruikt.

In paragraaf 7 vindt u informatie over de status van en wijzigingen in dit privacyverklaring.

1. Contactgegevens

1.1 Contactgegevens van Jimdo GmbH

Bij vragen over deze privacyverklaring of als u uw wettelijke rechten wilt uitoefenen, kunt u via het onderstaande e-mailadres of per post contact opnemen met onze gegevensbeschermingsexpert bij de klantenservice:

Jimdo GmbH
Stresemannstraße 375
22761 Hamburg
Duitsland
privacy@jimdo.com

1.2 Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming bij Jimdo

Jimdo heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld, die op het volgende adres bereikbaar is:

B3 Datenschutz GmbH
Papenbergallee 34
25548 Kellinghusen
Duitsland
privacy@jimdo.com

2. Verwerking

Hieronder informeren we u over de verwerking van persoonsgegevens door Jimdo, doeleinden en rechtsgronden voor de gegevensverwerking, gegevenscategorieën en categorieën van ontvangers. Definities van bepaalde begrippen in de tekst vindt u in paragraaf 7 van dit privacyverklaring.

2.1 Bezoek aan de Jimdo-website

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens in verband met een bezoek aan de Jimdo-website vindt u in het [Jimdo.com privacyverklaring].

2.2 Gebruik van onze online diensten

Jimdo gebruikt de persoonsgegevens van de Jimdo-gebruiker in de eerste plaats om de overeenkomst met de Jimdo-gebruiker na te komen, uit te voeren en onze online diensten beschikbaar te stellen (art. 6, lid 1 b AVG). Het gaat daarbij om de volgende vormen van verwerking:

2.2.1 Registratie, inloggen en bestelproces.

Om onze online diensten te kunnen gebruiken, moet u op onze website eerst een gebruikersaccount (Jimdo-account) aanmaken. De verwerking van gegevens dient in dit verband om het gebruikersaccount aan te maken en beschikbaar te stellen en voor de afhandeling van bestellingen bij het gebruik van onze online diensten.

Als u tijdens het bestelproces op uw gebruikersaccount bent ingelogd, wordt de vereiste informatie voor de bestelling vooraf ingevuld met de informatie uit het gebruikersaccount zodat het bestelproces optimaal verloopt. Terwijl u op uw gebruikersaccount bent ingelogd, wordt ook informatie over de sessie in cookies op uw eindapparaat opgeslagen. De cookies en de daarin opgeslagen informatie kunnen tijdens het gebruik van onze website en onze diensten uitgelezen worden om de sessie in stand te houden.

Daartoe verwerken we webshop-HTTP-gegevens, registratiegegevens, inloggegevens en bestelgegevens. De verwerking dient ter voorbereiding en uitvoering van onze contractuele verplichtingen (art. 6, lid 1 b AVG). In het kader van de verwerking geven we persoonsgegevens door aan de volgende categorieën ontvangers: hosting providers. We geven persoonsgegevens hiervoor door aan verwerkers in de VS. Informatie over het doorgeven van persoonsgegevens aan derde landen vindt u in paragraaf 3. Informatie over de bewaartermijn van de verschillende categorieën persoonsgegevens vindt u in paragraaf 4.

2.2.2 Fraudebestrijding

Wanneer u onze website bezoekt, registreren we persoonsgegevens en slaan deze op ten behoeve van analyse, om pogingen tot fraude en gelijkaardige onwettige activiteiten in ons nadeel en dat van onze gebruikers te voorkomen en te detecteren. Voordat we een overeenkomst met u sluiten, controleren we of er aanwijzingen zijn voor een poging tot fraude. Daartoe gebruiken we ook geautomatiseerde processen (weliswaar geen profiling in de zin van art. 22 AVG) om de veiligheid en betrouwbaarheid van de Jimdo-online dienst te garanderen.

Daarbij verwerken we HTTP-gegevens, zo nodig contactgegevens, betaalgegevens en inloggegevens. De rechtsgrond voor de verwerking is ons gerechtvaardigde belang (art. 6, lid 1 f AVG). Ons gerechtvaardigde belang is het voorkomen van fraude en economische schade. We hebben controlemechanismen ingevoerd om onze belangen af te stemmen op uw rechten als Jimdo-gebruiker. In het kader van de verwerking geven we uw gegevens door aan de volgende categorieën ontvangers: fraudepreventiediensten. We geven uw persoonsgegevens daartoe door aan een verwerker in de VS. Informatie over het doorgeven van persoonsgegevens aan derde landen vindt u in paragraaf 3. Informatie over de bewaartermijn van de verschillende categorieën persoonsgegevens vindt u in paragraaf 4.

2.2.3 Aanmelden via sociale media

U kunt u bij ons registreren met uw gebruikersaccount van een andere (socialemedia)provider (bijv. Facebook, Google of Apple). Als de aanmelding geslaagd is, zal de provider u vragen welke gegevens hij aan ons mag doorgeven (bijv. naam, e-mailadres). De provider deelt ons alleen de door u gekozen gegevens mee. Met de doorgegeven gegevens maken we uw gebruikersaccount aan. Er vindt geen permanente koppeling plaats tussen uw Jimdo-account en uw account bij de provider. Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens op websites van derden vindt u in de betreffende privacyverklaringen (bijv. Facebook:[Richtlijn inzake gegevensbescherming], Google:[Privacyverklaring], Apple:[Privacy -- Apple]). Om de aanmelding mogelijk te maken, wordt ook informatie in de cookies op uw eindapparaat opgeslagen. De cookies en de daarin opgeslagen informatie kunnen tijdens het gebruik van onze website en onze online diensten uitgelezen worden om de sessie in stand te houden.

Voor die doeleinden verwerken we account-aanmeldgegevens van derden. De verwerking dient voor de voorbereiding en uitvoering van onze contractuele verplichtingen tegenover u (art. 6, lid 1 b AVG). In het kader van de verwerking geven we uw gegevens door aan de volgende categorieën ontvangers: hosting providers. We geven uw persoonsgegevens daartoe door aan een verwerker in de VS. Informatie over het doorgeven van persoonsgegevens aan derde landen vindt u in paragraaf 3. Informatie over de bewaartermijn van de verschillende categorieën persoonsgegevens vindt u in paragraaf 4.

2.2.4 Bestellingen in de Jimdo.com-webshop

Op onze website kunt u verschillende online diensten bestellen. We verwerken daartoe persoonsgegevens voor de uitvoering van precontractuele maatregelen en de uitvoering van overeenkomsten, die via onze website gesloten worden. Dat omvat in het bijzonder de ontvangst van uw bestelling, de afhandeling van de betaling via een aanbieder van betaaldiensten, de levering van door u bestelde online diensten evenals het versturen van transactie-e-mails om u op de hoogte te houden van de status van uw bestelling.

Voor die doeleinden verwerken we webshop-HTTP-gegevens, bestelgegevens, contactgegevens, betaalgegevens, e-mailgegevens over transacties, registratiegegevens en inloggegevens. De verwerking dient ter voorbereiding en uitvoering van onze contractuele verplichtingen (art. 6, lid 1 b AVG).

In het kader van de verwerking geven we uw gegevens door aan de volgende categorieën ontvangers: hostingproviders, aanbieders van betaaldiensten, dienst voor abonnementsbeheer, aanbieders voor het verzenden van e-mails (van e-mails die vanuit technisch oogpunt contractueel relevant zijn). We geven uw persoonsgegevens daartoe door aan een verwerker in de VS. Informatie over het doorgeven van persoonsgegevens aan derde landen vindt u in paragraaf 3. Informatie over de bewaartermijn van de verschillende categorieën persoonsgegevens vindt u in paragraaf 4.

2.2.5 Communicatie met bezoekers van uw pagina en klanten

Met de online dienst van Jimdo zijn er talloze manieren waarop bezoekers en klanten contact met u kunnen opnemen. U kunt bijv. het contactformulier op uw website activeren, bestellingen via uw webshop mogelijk maken, een gastenboek openen, enz.

Voor die doeleinden verwerken we zo nodig, afhankelijk van het door u gekozen communicatiekanaal: webshop-HTTP-gegevens, bestelgegevens, winkelwagengegevens, contactgegevens, betaalgegevens, e-mailgegevens over transacties en registratiegegevens van uw klanten/bezoekers. De rechtsgrond voor de verwerking is de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst volgens art. 6, lid 1 b AVG. In het kader van de verwerking geven we (afhankelijk van de instructie) uw gegevens door aan de volgende categorieën ontvangers: gekozen aanbieders van betaaldiensten, aanbieders voor het verzenden van e-mails (transactie-e-mails), aanbieders voor het verzenden van goederen via de post enz. We geven uw persoonsgegevens daartoe door aan een verwerker in de VS. Informatie over het doorgeven van persoonsgegevens aan derde landen vindt u in paragraaf 3. Informatie over de bewaartermijn van de verschillende categorieën persoonsgegevens vindt u in paragraaf 4.

2.2.6 Content beschikbaar stellen, foutenanalyse, veiligheid van de IT-infrastructuur, loginformatie

Als bezoekers uw website bezoeken, worden gegevens tijdelijk verwerkt op onze webserver om de opgevraagde content van de website beschikbaar te stellen. Bovendien slaan we gegevens tijdelijk op onze webserver op in logbestanden en analyseren we die om fouten, die een storing of crash veroorzaakt hebben, snel te kunnen identificeren en zo de online diensten van Jimdo te verbeteren, en om de veiligheid te waarborgen van de voor de beschikbaarstelling van de online dienst gebruikte IT-infrastructuur, in het bijzonder voor het vaststellen, verhelpen en bewijsbaar documenteren van storingen (bijv. DDoS-aanvallen). De gegevens worden geanonimiseerd opgeslagen en geanalyseerd. Dat betekent dat we de gegevens opslaan in een vorm die identificatie van de betrokken persoon onmogelijk maakt. Bovendien verwerken we gegevens over de instellingen van de pagina waarop zich de fout heeft voorgedaan.

Van Jimdo-gebruikers die zijn aangemeld bij een website verzamelt de Jimdo-server in een zogenoemd activiteitenlogboek automatisch gegevens over hoe Jimdo wordt gebruikt. De informatie wordt gebruikt voor analyse en behoud van de technische werking van onze server en van het netwerk, om zo de Jimdo-online diensten te verbeteren en misbruik tegen te gaan.

Voor die doeleinden verwerken we gebruiksgegevens, eventgegevens en HTTP-gegevens. De rechtsgrond voor de verwerking is de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst volgens art. 6, lid 1 b AVG, evenals ons gerechtvaardigde belang in een betere stabiliteit en functionaliteit van de online dienst volgens art. 6, lid 1 f AVG. We hebben controlemechanismen ingevoerd om onze belangen af te stemmen op de rechten van de Jimdo-gebruiker. In het kader van de verwerking geven we persoonsgegevens door aan volgende categorieën ontvangers: hostingproviders, dienstverleners op het gebied van foutherkenning en foutoplossing, aanbieders van prestatiebewaking en registratie van logbestanden, tools voor analyse van protocolgegevens. De gegevens worden daartoe doorgegeven aan verwerkers in de VS. Informatie over het doorgeven van persoonsgegevens aan derde landen vindt u in paragraaf 3. Informatie over de bewaartermijn van de verschillende categorieën persoonsgegevens vindt u in paragraaf 4.

2.2.7 Webanalysetechnologieën

Jimdo gebruikt webanalysetechnologieën niet alleen om de online diensten van Jimdo beschikbaar te stellen, maar ook om onze gebruikers een website-analysedienst van Jimdo voor hun website aan te bieden.

Gebruikersanalyse

Voor de uitvoering van Jimdos online diensten registreert Jimdo, wanneer de gebruiker aangemeld is, op het Jimdo-platform nauwkeurigere informatie over het gebruik door de gebruiker van de Jimdo-producten, over het tijdstip, de frequentie, de duur en het verloop van deze activiteiten. Het IP-adres wordt geanonimiseerd voordat het wordt opgeslagen.

Daartoe verwerken we webanalyse-HTTP-gegevens, webanalyse-eindapparaatgegevens en webanalysegegevens. De rechtsgrond voor de verwerking is de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst volgens art. 6, lid 1 b AVG, evenals ons gerechtvaardigde belang in de technische optimalisatie en functionaliteit van de online dienst volgens art. 6, lid 1 f AVG. In het kader van de verwerking geven we uw gegevens door aan de volgende categorieën ontvangers: webanalyse- en optimalisatiediensten. We geven uw persoonsgegevens daartoe door aan een verwerker in de VS. Informatie over het doorgeven van persoonsgegevens aan derde landen vindt u in paragraaf 3. Informatie over de bewaartermijn van de verschillende categorieën persoonsgegevens vindt u in paragraaf 4.

2.2.8 Integratie van elementen

Door de optionele integratie van diverse elementen biedt Jimdo u de mogelijkheid van weergave en gebruik van en interactie met verschillende handige tools op uw website, bijv. socialemediaprofielen, fotodatabases, kaarttoepassingen enz. Het gebruik van deze elementen gebeurt naar goeddunken van de gebruiker en valt onder de betreffende voorwaarden en de bepalingen inzake gegevensbescherming van de betreffende aanbieder.

Afhankelijk van de door de gebruiker gebruikte resp. geselecteerde elementen/tools kunnen persoonsgegevens (van u, bezoekers aan uw website of klanten) aan dienstverleners in de VS doorgegeven worden. Concrete informatie over de tools, de doorgifte van gegevens die daarmee verband houdt en de bewaartermijn van de betrokken persoonsgegevens vindt u in de privacyverklaring en voorwaarden inzake gegevensbescherming van de betreffende dienstverlener.

2.2.9 Integratie van de uitbreiding Booking Feature (boekingstool)

Wanneer u gebruikmaakt van onze uitbreiding Booking Feature waarmee uw klanten reserveringen bij u kunnen maken, worden persoonsgegevens van u verwerkt. Bovendien worden ten behoeve van het uitvoeren van precontractuele maatregelen en het nakomen van overeenkomsten die via de boekingstool worden gesloten, persoonsgegevens van uw klanten verwerkt. Dit betreft ook het versturen van e-mails over transacties, via welke u wordt geïnformeerd over binnenkomende boekingen of wijzigingen (bijv. annuleringen). Voor die doeleinden verwerken we webshop-HTTP-gegevens, bestelgegevens, contactgegevens, e-mailgegevens over transacties. De verwerking dient ter voorbereiding en uitvoering van contractuele verplichtingen (art. 6, lid 1 b AVG). In het kader van de verwerking geven we uw gegevens door aan de volgende categorieën ontvangers: hostingproviders, boekingstoolproviders, aanbieders voor het verzenden van e-mails (van e-mails die vanuit technisch oogpunt contractueel relevant zijn). We geven uw persoonsgegevens daartoe door aan verwerkers in de VS. Informatie over het doorgeven van persoonsgegevens aan derde landen vindt u in paragraaf 3. Informatie over de bewaartermijn van de verschillende categorieën persoonsgegevens vindt u in paragraaf 4.

2.2.10 Contacten

De functie Contacten biedt de mogelijkheid gegevens van klanten aan de lijst met contactpersonen toe te voegen, deze te gebruiken, te beheren en te exporteren en toestemmingen voor nieuwsbrieven van bezoekers van uw website op vrijwillige basis te verzamelen. Voor die doeleinden verwerken wij eventueel de volgende persoonsgegevens van u resp. van uw klanten en bezoekers. Contactgegevens, e-mailgegevens over transacties, toestemmingen voor nieuwsbrieven, IP-adres. De rechtsgrond voor de verwerking is de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst volgens art. 6, lid 1 b AVG. In het kader van de verwerking geven we uw gegevens (volgens instructie) door aan de volgende categorieën ontvangers: aanbieders voor het verzenden van e-mails (transactionele e-mails) Informatie over de bewaartermijn van de verschillende categorieën persoonsgegevens vindt u in paragraaf 4.

2.4 Klantenservice

Bij vragen kunt u zich via e-mail, via een privébericht in het beheerdersgedeelte van uw klantaccount, via de Jimdo Creator-app of via socialemediaplatformen (bijv. Facebook Messenger), én via ons contactformulier of onze livechat tot ons wenden. Bovendien bieden we de mogelijkheid om uw vraag telefonisch te bespreken met een Jimdo-medewerker of samen met een Jimdo-medewerker in het beheerdersgedeelte te surfen (zgn. co-browsing). We bewaren uw verzoek in een ticketsysteem om het te verwerken, de service te kunnen opvolgen en te verbeteren. Persoonsgegevens worden alleen gebruikt om uw verzoek te verwerken en u te identificeren. Dat is nodig om te kunnen garanderen dat we de informatie niet aan onbevoegde personen verstrekken. Bij klantvragen die u via de Jimdo Creator-app indient, registreren we automatisch gegevens inzake client-user-agent, d.w.z. het browsertype, de systeemtaal, de appversie en het toestel waarmee u het verzoek verstuurd hebt. Deze informatie helpt het serviceteam om het probleem te begrijpen en uitgebreide support te bieden.

Bovendien hebt u de mogelijkheid, nadat uw verzoek met succes is afgehandeld, uw ervaring met de klantenservice met ons te delen. Feedback kunt u rechtstreeks in het ticketdialoogvenster geven. We gebruiken de feedback uitsluitend om onze Jimdo-klantenservice te verbeteren. Als u geen andere beoordelingsverzoeken voor de klantenservice meer wenst te ontvangen, kunt u ons altijd een e-mail sturen (privacy@jimdo.com); we slaan dan de opt-outverklaring in ons systeem op. Bovendien analyseren we de door ons afgehandelde verzoeken om onze klantenservice te verbeteren. Daarnaast evalueren we individuele vragen van gebruikers in geanonimiseerde vorm voor de verdere ontwikkeling en verbetering van onze diensten.

Om het contactformulier en de livechat op onze website mogelijk te maken, wordt informatie over de sessie met het contactformulier of de livechat in cookies op uw eindapparaat opgeslagen. De cookies en de daarin opgeslagen informatie kunnen tijdens het gebruik van het contactformulier of de chat uitgelezen worden om uw sessie met het contactformulier of de livechat in stand te houden.

We verwerken gegevens over verzoeken, communicatie-eindapparaatgegevens en communicatiegegevens. De rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens is ons gerechtvaardigde belang om vragen van klanten te beantwoorden en ons serviceaanbod te verbeteren (art. 6, lid 1 f AVG) en het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst volgens art. 6, lid 1 b AVG. Als het contact bedoeld is om een overeenkomst te sluiten of uit te voeren, gaat het om een precontractuele of contractuele maatregel (art. 6, lid 1 b AVG). In het kader van de verwerking geven we uw gegevens door aan de volgende categorieën ontvangers: aanbieders van klantenservice, aanbieders van klantenservice-analysesoftware. We geven uw persoonsgegevens daartoe door aan een verwerker in de VS. Informatie over het doorgeven van persoonsgegevens aan derde landen vindt u in paragraaf 3. Informatie over de bewaartermijn van de verschillende categorieën persoonsgegevens vindt u in paragraaf 4.

2.4.1 Co-browsing

Om het u gemakkelijker te maken door ons online aanbod en in de administratieve delen van uw Jimdo-websites (CMS) te navigeren, bieden we ook de mogelijkheid om samen met een medewerker van Jimdo tijdelijk en in beperkte mate het browservenster te delen. Wanneer u co-browsing start, stemt u hiermee in. De medewerker van Jimdo krijgt dan alleen leesrechten. De Jimdo-medewerker kan geen andere browsercontent of delen van uw beeldscherm zien. De medewerker heeft ook geen schrijf- of bewerkingsmogelijkheden. U kunt het proces op elk moment afbreken. De verwerking van gegevens vindt plaats via een eenduidige sessie-ID. We verzamelen geen gegevens uit het browserscherm en slaan deze ook niet op. Om misbruik te voorkomen, slaan we na beëindiging van co-browsing de gegevens over de sessie op.

Hiertoe verwerken we sessiegegevens. De rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens is de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst volgens art. 6, lid 1 b AVG evenals ons gerechtvaardigde belang in de verbetering van ons serviceaanbod en het voorkomen van misbruik (art. 6, lid 1 f AVG). In het kader van de verwerking geven we uw gegevens door aan de volgende categorieën ontvangers: aanbieders van co-browsing. We geven uw persoonsgegevens daartoe door aan een verwerker in de VS. Informatie over het doorgeven van persoonsgegevens aan derde landen vindt u in paragraaf 3. Informatie over de bewaartermijn van de verschillende categorieën persoonsgegevens vindt u in paragraaf 4.

2.4.2 Enquêtes over onze dienstverlening

U kunt op onze website deelnemen aan enquêtes over onze dienstverlening (in het bijzonder met betrekking tot klantentevredenheid). Deze enquêtes helpen ons om onze producten en diensten te verbeteren en optimaliseren. We nodigen u hiervoor ook via e-mail uit om aan dergelijke enquêtes deel te nemen (bijv. in het kader van het versturen van de nieuwsbrief).

Hiervoor verwerken we enquêtegegevens, HTTP-gegevens, registratiegegevens en inloggegevens. De rechtsgrond voor de verwerking is ons gerechtvaardigde belang in de verbetering van ons aanbod (art. 6, lid 1 f AVG). Wanneer u geen verdere verzoeken tot beoordeling van onze support wilt ontvangen, kunt u zich op elk moment afmelden voor de nieuwsbrief door in de nieuwsbrief op de afmeldlink te klikken. Bovendien analyseren we de door ons afgehandelde verzoeken om onze klantenservice te verbeteren. In het kader van de verwerking geven we uw gegevens door aan de volgende categorieën ontvangers: diensten op het gebied van opinieonderzoek. We geven uw persoonsgegevens daartoe door aan een verwerker in de VS. Informatie over het doorgeven van persoonsgegevens aan derde landen vindt u in paragraaf 3. Informatie over de bewaartermijn van de verschillende categorieën persoonsgegevens vindt u in paragraaf 4.

2.4.3 Chatbot

Je hebt de mogelijkheid om met een Chatbot contact op te nemen door op het chatsymbool te klikken en vervolgens met de Chatbot te communiceren - afhankelijk van wat je vraagt, kun je relevante informatie over hulpartikelen krijgen, een supportticket aanmaken of worden doorverwezen naar een chatgesprek met bijvoorbeeld een Jimdo-medewerker. De chatgeschiedenis wordt opgeslagen in je lokale opslag en wordt na 14 dagen verwijderd. De Chatbot kan de klok rond reageren op je serviceverzoeken met passende antwoorden. Er vindt geen profilering in de zin van art. 22 AVG plaats.

Voor dit doel verwerken we chatgeschiedenisgegevens, HTTP-gegevens, gegevens over het communicatieapparaat en communicatiegegevens, evenals registratiegegevens en aanmeldingsgegevens. De rechtsgrond voor de verwerking is ons rechtvaardig belang om je een eenvoudige, effectieve en snelle oplossing voor je verzoek of probleem te bieden (art. 6 lid 1f AVG). Als het contact gericht is op het sluiten of uitvoeren van een contract, gaat het om een precontractuele of contractuele maatregel (art. 6 lid 1b AVG). Daarnaast is de opslag van cookies op je eindgebruikersapparaat technisch strikt noodzakelijk voor het gebruik van de Chatbot (§ 25 (2) nr. 2 TTDSG). In het kader van de verwerking geven we je gegevens door aan de volgende categorieën ontvangers: aanbieders van klantenservice, aanbieders van de Chatbot. Voor zover in dit kader een supportticket wordt aangemaakt, geven we je persoonsgegevens voor dit doel door aan een gegevensverwerker in de VS. Informatie over de doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen vind je in paragraaf 3. Verdere informatie over de duur van de opslag van de verschillende categorieën persoonsgegevens vind je in paragraaf 4.

2.5 Marketing en gepersonaliseerde nieuwsbrieven

We sturen onze klanten regelmatig via e-mail nieuwsbrieven met informatie over Jimdos producten, services en acties, enquêtes, wedstrijden, blogartikelen en soortgelijke content. U kunt zich op elk moment voor onze nieuwsbrief afmelden via de afmeldlink in elke nieuwsbrief. In dit verband verwerken we bepaalde gegevens bij het versturen en bij het analyseren van het succes van onze nieuwsbrieven.

Via afzonderlijke functionaliteiten (zoals het gebruik van gedragsgebaseerde gegevens) van onze nieuwsbrief kunnen wij persoonsgebonden nagaan, welke content van onze nieuwsbrief voor gebruikers bijzonder interessant is. Wij gebruiken de bevindingen van deze evaluaties uitsluitend voor het verbeteren en de vraaggestuurde vormgeving van onze aanbiedingen en voor aanpassingen. De nieuwsbrieven bevatten daartoe een zogenaamd 'web-beacon', d.w.z. een pixeltag, die bij het openen van de nieuwsbrief wordt opgehaald van onze server of van de server van een aanbieder van een analysedienst. Door gebruik van dit 'beacon' worden technische informatie, zoals informatie over de browser en het systeem, evenals het IP-adres en tijdstip van de opvraging verzameld. Deze informatie wordt gebruikt om de technische prestaties van de services te verbeteren op basis van de technische gegevens of de doelgroepen en het leesgedrag op basis van hun oproeplocaties (die met behulp van het IP-adres kunnen worden bepaald) of de toegangstijden. Met statistisch onderzoek wordt ook bepaald of de nieuwsbrieven worden geopend, wanneer ze worden geopend, de verblijfstijd van de lezer en op welke links wordt geklikt. Om technische redenen kan deze informatie worden toegewezen aan de individuele ontvangers van de nieuwsbrief. We streven echter niet naar het analyseren van afzonderlijke gebruikers. De analyses helpen ons eerder onze content aan de behoeften aan te passen.

U kunt te allen tijde voor de toekomst bezwaar maken tegen de opslag en het gebruik van uw gegevens voor het versturen van de nieuwsbrief of uw toestemming daarvoor intrekken, zonder opgave van redenen, zonder dat dit u enig nadeel oplevert en zonder dat hiervoor andere kosten dan de overdrachtskosten overeenkomstig de basistarieven ontstaan. Dit is mogelijk door onderaan de nieuwsbrief te klikken op de link waarmee u zich voor de nieuwsbrief kunt afmelden. U kunt ook het vinkje bij Nieuwsbrief in uw klantaccount uitschakelen.

Daarmee vervalt tegelijkertijd de toestemming voor statistische analyse. Het afzonderlijk intrekken van de toestemming voor statistische analyse in onze nieuwsbrief is niet mogelijk. De rechtmatigheid van de reeds voltooide gegevensverwerkingshandelingen blijft onveranderd door de intrekking. In geval van intrekking worden de persoonsgegevens die voor deze gegevensverwerking werden gebruikt, geanonimiseerd of gewist. Gegevens die wij voor andere doeleinden bewaren (bijv. e-mailadressen van leden) blijven onaangetast.

Daartoe verwerken we contactgegevens, nieuwsbriefformulier-HTTP-gegevens, nieuwsbrief-abonnementgegevens, nieuwsbrief-trackingpixel-gegevens en nieuwsbriefprofielgegevens.

De rechtsgrond voor het versturen van de nieuwsbrief in verband met verkoop van artikelen of services van Jimdo is art. 7, lid 3 UWG (Duitse wet inzake oneerlijke mededinging). Het versturen van de Jimdo-nieuwsbrief is ook mogelijk op basis van uw toestemming (art. 6, lid 1 a AVG). In het kader van de verwerking geven we uw gegevens door aan de volgende categorieën ontvangers: Aanbieders van nieuwsbrief-verzenddiensten, aanbieders van nieuwsbrief-analysediensten. We geven uw persoonsgegevens daartoe door aan een verwerker in de VS. Informatie over het doorgeven van persoonsgegevens aan derde landen vindt u in paragraaf 3. Informatie over de bewaartermijn van de verschillende categorieën persoonsgegevens vindt u in paragraaf 4.

2.6 Aanmaningsprocedure

In geval van een betalingsachterstand en indien voldaan is aan de overige wettelijke voorwaarden geeft Jimdo de vereiste gegevens door aan de onderneming die opdracht heeft gekregen om de vordering te innen.

Daartoe verwerken we: bestelgegevens, contactgegevens, betaalgegevens, transactie-e-mailgegevens en registratiegegevens. De rechtsgronden in dit verband zijn zowel art. 6, lid 1 b als art. 6, lid 1 f AVG. Het claimen van een contractuele vordering vormt ons gerechtvaardigde belang. Negatieve betaalervaringen vanaf het moment van de overdracht van de hoofdvordering plus aanmaningskosten of een evt. wanbetaling worden, indien voldaan is aan de overige wettelijke voorwaarden, bovendien gedeeld met kredietwaardigheidsbureaus (doorgeven van incasso). De rechtsgrond hiervoor is art. 6, lid 1 f AVG. Het gerechtvaardigde belang is ons belang evenals het belang van derden in een beperking van contractuele risicos bij bestaande en toekomstige overeenkomsten. In het kader van de verwerking geven we uw gegevens door aan de volgende categorieën ontvangers: incassopartners, evt. kredietwaardigheidsbureaus, evt. kantongerecht of arrondissementsrechtbank. Informatie over de bewaartermijn van de verschillende categorieën persoonsgegevens vindt u in paragraaf 4.

2.7 Juridische verplichtingen en bescherming van vitale belangen

Bovenop de bovengenoemde doeleinden voor verwerking kan Jimdo ook om wettelijke redenen verplicht zijn uw persoonsgegevens te verwerken (art. 6, lid 1 c AVG).

Dat geldt in het bijzonder in de volgende gevallen:

 • bij het meewerken aan onderzoeken en processen, die worden uitgevoerd door nationale instanties (autoriteiten en/of rechtbanken), in het bijzonder voor de opheldering, het onderzoek naar en vervolging van onwettelijke handelingen.

 • bij het uitvoeren van aanvragen, die derden op basis van het wettelijke recht op informatie aan ons richten (bijv. bij het schenden van intellectueeleigendomsrechten of andere niet toegestane activiteiten).

 • bij het bewaren en opslaan van persoonsgegevens voor de uitvoering van wettelijke bewaarverplichtingen (meer informatie over het bewaren van gegevens door Jimdo vindt u in paragraaf 4).

Bovendien kan Jimdo persoonsgegevens verwerken om uw vitale belang of het vitale belang van een andere persoon te beschermen (art. 6, lid 1 d AVG). Dat geldt in het bijzonder in de volgende gevallen:

 • bij het voorkomen, herkennen, beperken en onderzoeken van onwettelijke handelingen, die uw vitale belang of het vitale belang van een andere natuurlijke persoon kunnen schaden, tenzij daarvoor al een wettelijke plicht bestaat.

In het kader van de bovengenoemde verwerking kunnen uw gegevens aan de volgende categorieën ontvangers doorgegeven worden: Openbaar Ministerie, rechtbanken, overige overheidsinstellingen, derden (die wettelijke rechten op informatie tegenover ons uitoefenen of die partij zijn in een gerechtelijke procedure, indien deze ons een gerechtelijk bevel, gerechtelijke uitspraak of gelijkaardige gerechtelijke beschikking overleggen), aanbieders van externe diensten/(onder)aannemers, aanbieders van betaaldiensten, enz. De doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen zou uitsluitend onder strikte naleving van de betreffende wetgeving plaatsvinden. Informatie over de bewaartermijn van de verschillende categorieën persoonsgegevens vindt u in paragraaf 4.

3. Doorgifte van gegevens aan derde landen

Jimdo let erop dat uw gegevens in de EU of in de Europese Economische Ruimte verwerkt worden. Mocht dat ooit niet mogelijk zijn en is doorgifte van gegevens aan een derde land vereist, dan zorgt Jimdo er na voorafgaande toetsing voor dat in het doelland een adequaat niveau van gegevensbescherming overeenkomstig de voorschriften van het Hof van Justitie van de Europese Unie en van de Europese Commissie wordt gehandhaafd. De doorgifte van gegevens vindt in deze gevallen plaats op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie of van de zogenoemde modelcontractbepalingen voor de doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen in de dan geldende versie. Deze zijn [hier] beschikbaar. We beoordelen de door ons getroffen maatregelen regelmatig opnieuw ter beoordeling van de vereisten die voortvloeien uit nieuwe regulerende richtsnoeren en uit rechtspraak, bijv. uit het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie in zaak C-311/18. Doorgifte van gegevens aan een derde land kan ook gebeuren op basis van uw toestemming. Daarover informeren we u dan telkens afzonderlijk.

4. Bewaartermijn

Indien we uw persoonsgegevens voor de uitvoering, voorbereiding en afhandeling van uw overeenkomst met Jimdo verkrijgen en verwerken, bewaren we die tot het doel van de bewaring is bereikt (in het bijzonder bij het beëindigen van de overeenkomst) of zolang als vereist in het kader van de wettelijke bewaartermijnen volgens § 257 van het Duitse Wetboek van Koophandel en § 147 van de Duitse algemene belastingverordening.

We bewaren HTTP-gegevens en logbestanden van servers maximaal drie maanden, tenzij er sprake is van een gebeurtenis die belangrijk is voor de veiligheid (bijv. een DDoS-aanval). In geval van een gebeurtenis die belangrijk is voor de veiligheid worden logbestanden van de server bewaard tot deze gebeurtenis is verholpen en volledig is opgehelderd.

We wissen sessiegegevens over co-browsing over het algemeen uiterlijk na 30 dagen.

Voor het overige bewaren we persoonsgegevens zolang dat nodig is voor het betreffende doeleinde of zolang dat contractueel of wettelijk verplicht is.

5. Informatie over uw rechten

Als betrokkene hebt u met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door Jimdo, indien de betreffende wettelijke voorwaarden van toepassing zijn, de volgende rechten:

 • recht op inzage (art. 15 AVG)

 • recht op rectificatie (art. 16 AVG)

 • recht op wissing (recht op vergetelheid) (art. 17 AVG)

 • recht op beperking van de verwerking (art. 18 AVG)

 • recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG)

 • recht op bezwaar (art. 21 AVG)

 • recht op intrekking van toestemming (art. 7 (3) AVG)

 • recht op bezwaar bij de toezichthoudende autoriteit (art. 77 AVG)

Voor het uitoefenen van uw rechten kunt u zich via de in paragraaf 1 genoemde contactgegevens tot ons wenden.

Informatie over eventuele bijzondere regelingen en mechanismen, die y het uitoefenen van uw rechten gemakkelijker maken, met name het uitoefenen van uw rechten inzake overdraagbaarheid van gegevens en bezwaar, vindt u zo nodig informatie over de verwerking van persoonsgegevens in paragraaf 2 van dit privacyverklaring.

Om uw verzoek tot uitoefening van uw rechten te kunnen bewerken, zijn wij verplicht uw identiteit zorgvuldig te controleren. Gelieve begrip te tonen voor ons voorbehoud om -- afhankelijk van het kritieke karakter van de gegevens -- verdere informatie of bewijs van identiteit te vragen. Dit is met name ook om uw gegevens te beschermen tegen toegang door onbevoegde derden.

We behouden ons voor om verzoeken die onredelijk vaak of zonder gepast bewijs van identiteit binnenkomen, niet in behandeling te nemen. Hierover zullen we u apart informeren.

Uw verzoek evenals de verstrekte gegevens worden gedurende drie jaar in onze systemen opgeslagen. De kopie van uw identiteitsbewijs (indien toegestuurd) wordt na de controle van uw identiteit per omgaande vernietigd. De rechtsgrond voor de verwerking is art. 6, lid 1 c AVG.

6. Definities

De in deze privacyverklaring gebruikte begrippen hebben in beginsel de betekenis zoals gedefinieerd in de algemene verordening gegevensbescherming. Bovendien gebruiken we nog andere begrippen, die hierna samen met de belangrijkste begrippen in de algemene verordening gegevensbescherming worden toegelicht:

 • Analysegegevens zijn gegevens die de webanalyse-software genereert op basis van de geregistreerde informatie en toekent aan de eenduidige bezoekers-ID van de betreffende bezoeker,
  zoals deze is opgenomen in de gegevens van de eindapparatuur.
  Hiertoe behoort informatie over de effectiviteit van advertenties en toewijzing van gebruikers aan doelgroepen voor advertenties.

 • Verzoekgegevens zijn gegevens die u ons in het kader van het verzoek verstrekt. Hiertoe behoren aanspreekvorm, voornaam, achternaam, adres (factuuradres), telefoonnummer, e-mailadres
  en de inhoud van uw verzoek.

 • Verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon,
  overheidsorgaan, instelling of andere instantie, die persoonsgegevens in opdracht van de
  verwerkingsverantwoordelijke verwerkt.

 • Bestelgegevens betreft informatie over uw bestellingen.
  Hiertoe behoren gegevens over de door u gekochte diensten
  (benaming, omvang, aantal, kleur, prijs, valuta, opdrachtnummer enz.), datum en tijd van uw betreffende bestelling en status
  van uw bestelling.

 • Betrokkene is de geïdentificeerde of identificeerbare
  natuurlijke persoon op wie de persoonsgegevens betrekking
  hebben.

 • Aanmeldgegevens van accounts bij derden zijn
  aanmeldgegevens die de betreffende derde dienst aan ons doorgeeft. Bovendien behoort hiertoe een eenduidige ID voor de sessie waarin u bent ingelogd op uw gebruikersaccount (zgn.
  sessie-ID), evenals de vervaldatum van uw sessie.

 • Derde is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, overheidsorgaan, instelling of andere instantie, buiten de
  betrokkene, de verwerkingsverantwoordelijke, de verwerker en de personen die onder directe verantwoordelijkheid van de
  verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker bevoegd zijn de
  persoonsgegevens te verwerken.

 • Derde land is een land dat geen lid is van de Europese
  Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER).

 • Ontvanger is een natuurlijke persoon of rechtspersoon,
  overheidsorgaan, instelling of andere instantie waaraan persoonsgegevens worden meegedeeld, los van het feit of het
  hier al dan niet derden betreft. Overheidsorganen die in het
  kader van een bepaalde onderzoeksopdracht volgens het recht van de Europese Unie of van de lidstaten mogelijk persoonsgegevens verkrijgen, gelden echter niet als ontvangers; de verwerking
  van deze gegevens door de genoemde overheidsorganen gebeurt in overeenstemming met de geldende bepalingen inzake
  gegevensbescherming volgens de doeleinden van de verwerking.

 • Eindapparaatgegevens zijn gegevens die door de webanalyse-software aan uw eindapparaat worden toegewezen.
  Hiertoe behoort een eenduidige ID ter herkenning van terugkerende bezoekers.

 • Event-gegevens zijn gegevens die de webanalyse-software
  registreert en toekent aan de eenduidige bezoekers-ID van de
  betreffende bezoeker zoals deze is opgenomen in de gegevens van de eindapparatuur. Hiertoe behoren handelingen die op de website plaatsvinden (zgn. events). Daartoe behoren bijv.
  een aankoop, een registratie, het toevoegen van betaalgegevens, het ingangzetten van het bestelproces, het plaatsen van een
  artikel in de winkelwagen, het toevoegen aan wensenlijsten, het uitvoeren van zoekopdrachten, het bekijken van content. Hiertoe behoort bovendien informatie die verband houdt met de geregistreerde handelingen (zgn. parameters). Daartoe
  behoort bijvoorbeeld de waarde van de aankopen.

 • HTTP-gegevens zijn protocolgegevens die bij het bezoek
  aan de website via het Hypertext Transfer Protocol (Secure)
  (HTTP(S)) om technische redenen ontstaan. Daartoe behoren uw
  IP-adres, type en versie van uw internetbrowser, het door u
  gebruikte besturingssysteem, de door u opgevraagde pagina, de
  voordien door u bezochte pagina (referrer-URL) evenals de datum en het tijdstip van uw opvraging.

 • Internationale organisatie is een volkenrechtelijke
  organisatie en ondergeschikte instanties of iedere andere
  instelling, die ontstond door een tussen twee of meerdere
  landen gesloten overeenkomst of op basis van een dergelijke
  overeenkomst.

 • Communicatiegegevens zijn gegevens die u ons door communicatie verstrekt. Hiertoe behoort informatie die u ons
  bijv. via het contactformulier op onze website ter beschikking stelt. Hiertoe kunnen vooral de volgende gegevens behoren:
  naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en de inhoud van uw
  verzoek.

 • Communicatie-eindapparaatgegevens zijn gegevens die bij
  gebruik van de betreffende communicatiewijze aan uw
  eindapparaat worden toegewezen. Hiertoe behoren een eenduidige ID voor uw sessie waarin u contact opneemt (zgn. sessie-ID) evenals de vervaldatum van de betreffende sessie.

 • Contactgegevens zijn gegevens die u ons bij uw aanmelding voor de nieuwsbrief of in het kader van het bestelproces doorgeeft om contact met u op te nemen bij de afhandeling van
  uw bestelling. Hiertoe behoren aanspreekvorm, voornaam, achternaam, adres (factuuradres), telefoonnummer, e-mailadres.

 • Inloggegevens zijn gegevens die nodig zijn om op uw
  gebruikersaccount in te loggen. Hiertoe behoren uw e-mailadres en uw wachtwoord. Bovendien behoort hiertoe een eenduidige ID
  voor de sessie waarin u bent ingelogd op uw gebruikersaccount
  (zgn. sessie-ID), evenals de vervaldatum van uw sessie.

 • Nieuwsbrief-abonnementsgegevens zijn gegevens die we
  registreren wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief. Hiertoe behoren de volgende verplichte gegevens: e-mailadres.
  Bovendien behoren hiertoe de volgende optionele gegevens:
  aanspreekvorm, voornaam, achternaam.\
  Nieuwsbrief-opt-ingegevens zijn protocolgegevens die bij
  het aan- en afmelden voor de nieuwsbrief ontstaan. Hiertoe
  behoren datum en tijdstip van aanmelding voor de nieuwsbrief,
  datum en tijdstip van het versturen van het bericht van aanmelding in het dubbele opt-inproces, datum en tijdstip van
  de bevestiging van de aanmelding in het dubbele opt-inproces,
  het IP-adres van het ter bevestiging gebruikte eindapparaat
  evenals datum en tijdstip van een eventuele afmelding voor de
  nieuwsbrief.

 • Nieuwsbrief-profielgegevens zijn gegevens in
  gebruiksprofielen, die we door analyse van het gebruiksgedrag
  in de nieuwsbrief bij gebruik van pseudoniemen aanmaken. Hiertoe behoren gegevens over het gebruik van de nieuwsbrief,
  met name openen, openfrequentie en verblijfsduur in geopende
  nieuwsbrieven.

 • Nieuwsbrief-trackingpixel-gegevens zijn gegevens die bij het openen van onze nieuwsbrief door zgn. trackingpixels in de nieuwsbrief via het Hypertext Transfer Protocol (Secure) (HTTP(S)) ontstaan. Trackingpixels zijn kleine grafiekjes in
  HTML-e-mails die registratie en analyse van een logbestand van het openen van de e-mails mogelijk maken. Hiertoe behoren het
  IP-adres, het type en de versie van uw internetbrowser, het
  gebruikte besturingssysteem, de geopende pagina, de eerder
  bezochte pagina (referrer-URL) evenals de datum en het tijdstip van het bezoek.

 • Nieuwsbriefformulier-eindapparaatgegevens zijn gegevens
  die bij gebruik van het formulier voor het aan- en afmelden
  voor onze nieuwsbrief op onze website aan uw eindapparaat
  worden toegewezen. Hiertoe behoren een eenduidige ID voor uw
  formuliersessie (sessie-ID) evenals de vervaldatum van de
  betreffende sessie. Deze gegevens worden in cookies op uw
  eindapparaat opgeslagen (zie daarvoor onze

  ) en kunnen tijdens gebruik van het formulier voor aan- en afmelden voor onze nieuwsbrief op onze website worden uitgelezen.

 • Nieuwsbriefformulier-HTTP-gegevens zijn gegevens die bij het openen van het formulier voor aan- en afmelden voor onze
  nieuwsbrief op onze website via het Hypertext Transfer Protocol (Secure) (HTTP(S)) om technische redenen ontstaan. Daartoe
  behoren uw IP-adres, type en versie van uw internetbrowser, het door u gebruikte besturingssysteem, de door u opgevraagde
  pagina, de voordien door u bezochte pagina (referrer-URL)
  evenals de datum en het tijdstip van uw opvraging

 • Gebruiksgegevens omvatten conform § 15 TMG (Duitse wet
  inzake telemedia) informatie over type, omvang en tijdstip van het gebruik van de website. Deze gegevens identificeren u of uw toestel direct en zijn deels opgeslagen in uw toestel, bijv.
  als logbestanden. Sommige gebruiksgegevens worden tijdens het
  gebruik van onze services en producten geregistreerd. Met deze gegevens kunnen we fouten snel herkennen, verhelpen en onze
  diensten continu verder ontwikkelen voor u.

 • Opt-ingegevens zijn gegevens die u voor het beheren van
  de cookietoestemmingen voor deze website verstrekt en gegevens die bij het gebruik van de functie voor het beheren van de
  cookietoestemmingen aan uw eindapparaat worden toegewezen.
  Hiertoe behoren uw toestemming en evt. uw individuele keuze
  voor het gebruik van cookies op uw eindapparaat.

 • Persoonsgegevens of Gegevens is iedere informatie
  betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (betrokkene); als identificeerbaar
  wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer,
  locatiegegevens, een online identificator of een of meer specifieke kenmerken van de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van
  deze natuurlijke persoon.

 • Registratiegegevens zijn gegevens die u ons op het betreffende registratieformulier op onze website ter beschikking stelt, om u voor de eerste keer voor een gebruikersaccount te registreren (een gebruikersaccount aanmaken). Hiertoe behoren vooral de volgende verplichte gegevens: e-mailadres en wachtwoord. Bovendien behoren hiertoe de volgende optionele gegevens: aanspreekvorm, naam, voornaam.

 • Sessiegegevens zijn gegevens die wij via de
  co-browsing-sessie verzamelen. Hiertoe behoren een eenduidige
  ID voor de sessie waarin u contact opneemt (zgn. sessie-ID) evenals IP-adres, datum en tijdstip van de sessie,
  besturingssysteem en browser.

 • Transactie-e-mailgegevens zijn gegevens uit
  transactie-e-mails, die wij voor de afhandeling/retournering
  van uw bestelling versturen (bijv. bevestiging van uw bestelling). Hiertoe behoren inhoud en tijdstip van de
  transactie-e-mail.

 • Verwerkingsverantwoordelijke is de natuurlijke persoon of rechtspersoon, overheidsorgaan, instelling of andere instantie, die alleen of samen met anderen over de doeleinden en middelen van de verwerking van persoonsgegevens beslist; indien de
  doeleinden en middelen door het recht van de Europese Unie van de lidstaten bepaald worden, kan de
  verwerkingsverantwoordelijke resp. kunnen de bepaalde criteria voor zijn benoeming volgens het recht van de Europese Unie of
  van de lidstaten worden vastgesteld.

 • Verwerking is elk met of zonder hulp van geautomatiseerde processen uitgevoerd proces of elke zodanige reeks processen in verband met persoonsgegevens zoals het verzamelen, het
  registreren, het organiseren, het ordenen, het opslaan, het
  aanpassen of wijzigen, het uitlezen, het ophalen, het gebruiken, het bekend maken via doorgifte, het verspreiden of
  een andere vorm van beschikbaarstelling, het vergelijken of
  koppelen, het beperken, het wissen of het vernietigen.

 • Publicatiegegevens is informatie die u ons ter beschikking stelt om op onze website te publiceren. Hiertoe
  behoren productbeoordelingen die u ons ter publicatie beschikbaar stelt.

 • Winkelwagengegevens zijn gegevens die bij uw gebruik van de winkelwagenfunctie ontstaan. Hiertoe behoort informatie over diensten die u in de winkelwagen legt (bijv. naam van de dienst, omvang, prijs, valuta). Hiertoe behoort bovendien een
  eenduidige ID voor de winkelwagensessie (zgn. sessie-ID)
  evenals de vervaldatum van de betreffende sessie. Deze gegevens worden in cookies op uw eindapparaat opgeslagen en kunnen
  tijdens het gebruik van onze webwinkel worden uitgelezen.

 • Webanalysegegevens zijn gegevens die door de
  webanalyse-software worden gegenereerd en in gepseudonimiseerde gebruiksprofielen worden opgeslagen. Hiertoe behoort informatie over het gebruik van de website, met name paginabezoek, bezoekfrequentie en verblijfsduur op bezochte paginas zoals
  toegekend aan de in de eindapparaatgegevens opgenomen eenduidige bezoekers-ID van de betreffende bezoeker.

 • Webanalyse-HTTP-gegevens zijn gegevens die bij gebruik
  van de op onze website gebruikte webanalysetool via het Hypertext Transfer Protocol (Secure) (HTTP(S)) om technische
  redenen ontstaan. Daartoe behoren uw IP-adres, type en versie
  van uw internetbrowser, het door u gebruikte besturingssysteem, de door u opgevraagde pagina, de voordien door u bezochte
  pagina (referrer-URL) evenals de datum en het tijdstip van uw
  opvraging.

 • Betaalgegevens zijn gegevens die u ons in het kader van
  het bestelproces voor betaling van de door u bestelde diensten verstrekt. Hiertoe behoren de door u gekozen betaalwijzen
  evenals, afhankelijk van de gekozen betaalwijze, evt. aanvullende informatie die voor de betreffende betaalwijze moet worden versterkt (bijv. bankgegevens, nummer van
  creditkaarten).

 • Trackingpixel-HTTP-gegevens zijn gegevens die bij het
  openen van de trackingpixels op onze website via het Hypertext Transfer Protocol (Secure) (HTTP(S)) ontstaan. Hiertoe behoren het IP-adres, het type en de versie van uw internetbrowser, het door u gebruikte besturingssysteem, de door u geopende pagina, de eerder door u bezochte pagina (referrer-URL) evenals de
  datum en het tijdstip van uw bezoek.

7. Versie en wijziging van deze privacyverklaring

Huidige status: 31-01-2022.

Op grond van technische ontwikkelingen en/of wettelijke wijzigingen kunnen aanpassingen of verdere ontwikkelingen van onze online diensten nodig zijn. Dienovereenkomstig passen wij deze privacyverklaring regelmatig aan. De actuele versie vindt u te allen tijde op onze website.