Privacyverklaring

Wij als Jimdo GmbH (hierna ‘Jimdo’ of ‘wij’) willen Jimdo-gebruikers en bezoekers van onze website informeren over het doel, het type en de omvang van de verwerking van persoonsgegevens. De verantwoordelijke voor gegevensverwerking van deze website in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG is Jimdo GmbH, Stresemannstraße 375, 22761 Hamburg, Duitsland (privacy@jimdo.com).

Onze websites en services worden voortdurend herzien en verder ontwikkeld. Hieruit volgt ook dat deze privacyverklaring regelmatig wordt herzien en bijgewerkt. Dit geldt in het bijzonder voor de methoden die we gebruiken voor gebruiksanalyse, effectiviteitsmeting van advertisingtechnieken en vergelijkbare services, met name van externe leveranciers. De actuele versie vindt u terug in de tabel onderaan in dit document.

Een korte toelichting in verband met de inzet van dienstverleners buiten de Europese Unie: Jimdo is een service die internationaal wordt aangeboden. Hij is dus niet beperkt tot de Bondsrepubliek Duitsland of de Europese Unie. Wij zijn wereldwijd actief en onze klanten zijn verspreid over de hele wereld. Over het algemeen geven we de voorkeur aan EU-serviceverleners voor bepaalde services of dienstverleningen, als zij de voor ons vereiste services kunnen aanbieden tegen een even goede en vergelijkbare prijs. Maar we willen eerlijk zijn: voor veel services die we gebruiken, zijn er momenteel geen providers of zijn de bestaande providers geen acceptabel alternatief. Daarom doen we een beroep op een hele reeks dienstverleners buiten de Europese Unie, met name uit de VS. Wij zorgen ervoor dat alle maatregelen die op grond van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming vereist zijn, worden genomen om een adequaat niveau van gegevensbescherming te waarborgen.

Gebruik van persoonsgegevens

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens voor het leveren van onze services. Dit omvat ook het promoten van onze producten en het informeren van belangstellenden en Jimdo-gebruikers over functies. De omvang van de verwerking van persoonsgegevens hangt allereerst af van de vraag of een van onze webpagina's alleen wordt ‘bezocht’ of dat webpagina's als Jimdo-gebruiker worden gebruikt of dat de gebruiker zich registreert.

Privacy van kinderen

Onze websites zijn algemeen toegankelijke websites en niet bedoeld voor kinderen. We verzamelen niet bewust persoonsgegevens van gebruikers die volgens hun respectieve nationale wetgeving als kinderen worden beschouwd.

Verwerking van persoonsgegevens

Doel van de verwerking

Jimdo gebruikt de persoonsgegevens van de Jimdo-gebruiker om het contract met de Jimdo-gebruiker af te sluiten, uit te voeren en om onze services te verlenen (art. 6, par. 1, lit. b AVG), om te voldoen aan onze wettelijke verplichting (art. 6, par. 1, lit. c AVG) of om de vitale belangen van de Jimdo-gebruiker te beschermen (art. 6, par. 1, lit. d AVG). Hierbij onderscheiden we de volgende gevallen:

 • het garanderen van de toegang tot en het gebruik van onze services (inclusief de facturering), in het bijzonder voor het tonen van meldingen en andere gebruikerscontent, en voor het meten en verbeteren van de kwaliteit en het succes van onze services, voor het veilig en operationeel houden van onze services en voor het aanpassen van de content van de website en services aan wat Jimdo-gebruikers zou aanstaan op basis van de acties die door de Jimdo-gebruiker zijn ondernomen;
 • het opnemen van contact met de Jimdo-gebruiker per e-mail, fax of livechat met betrekking tot zijn account, het verhelpen van problemen met het account, het oplossen van geschillen, het afwikkelen van vorderingen of het aanbieden van andere noodzakelijke klantenservices;
 • het opsporen, voorkomen en onderzoeken van fraude, beveiligingsinbreuken of andere potentieel verboden of onwettige activiteiten;
 • het toepassen van onze algemene voorwaarden, deze privacyverklaring of andere richtlijnen.

We gebruiken de persoonsgegevens van de Jimdo-gebruiker voor het nastreven van onze gerechtvaardigde belangen, op voorwaarde dat de belangen of grondrechten en fundamentele vrijheden niet zwaarder wegen (art. 6, par. 1, lit. f AVG). We hebben controlemechanismen ingevoerd om onze belangen af te stemmen op de rechten van de Jimdo-gebruiker. Op basis hiervan gebruiken we de gegevens als volgt:

 • om onze services te verbeteren, bijv. door het bekijken van informatie met betrekking tot geblokkeerde of gecrashte pagina's, zodat we problemen kunnen vaststellen en oplossen en een betere gebruikerservaring kunnen aanbieden;
 • om de informatiebeveiliging van onze services te bewaken en te verbeteren;
 • voor reclame-/marketingdoeleinden; de wettelijke basis hiervoor is art. 13 (2) van EU-richtlijn 2002/58/EG. Ons belang om reclame vraaggericht te adresseren moet in de zin van voornoemde voorschriften als gerechtvaardigd worden gezien:
  • om onze advertising te personaliseren, meten en verbeteren op basis van wat de Jimdo-gebruiker misschien aanstaat;
  • voor directe marketing, om per e-mail of post contact op te nemen met de Jimdo-gebruiker, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, om kortingsbonnen, kortingen en promoties aan te bieden, om zijn mening te vernemen via enquêtes of vragenlijsten en om de Jimdo-gebruiker te informeren over onze services;
  • om Jimdo-gebruikers te voorzien van gerichte marketing, service-updates en advertising die hen kunnen bevallen;
  • om de kwaliteit en het succes van onze e-mailmarketingcampagnes te controleren (bijv. door het analyseren van het aantal keer openen en klikken).

Met de toestemming van de Jimdo-gebruiker (art. 6, par. 1, lit. a AVG) kunnen we zijn persoonsgegevens gebruiken:

 • om reclame te maken via e-mail;
 • om reclame van derden ter beschikking te stellen;

We beperken de hoeveelheid persoonsgegevens die we delen tot wat direct relevant en noodzakelijk is voor het bereiken van het aangegeven doel.

Meer informatie over gegevensverwerking in de nieuwsbrief en aanwijzingen voor het herroepen vind je in dit privacybeleid onder “Nieuwsbrief en Nieuwsbrief-succesmeting”.

Welke informatie wordt opgeslagen?

Informatie die wordt verstrekt door een gebruiker bij het aanmaken van een account en voor het uitvoeren van het contract:

Wanneer u zich registreert voor een Jimdo-website, moet u een e-mailadres en wachtwoord opgeven en een klantaccount maken. De gebruikersnaam kan worden gepubliceerd als onderdeel van het door het systeem gegenereerde subdomein of webadres. Het e-mailadres wordt onder meer gebruikt voor het verzenden van meldingen over de Jimdo-website naar de Jimdo-gebruiker. Deze omvatten bv. toegangsgegevens, aankondigingen, informatie, enz. Voor bepaalde services en/of bepaalde functies, bv. de shop, moeten aanvullende contactinformatie en betalingsinformatie worden ingevuld.

Volgens art. 6, par. 1, lit. b AVG worden persoonsgegevens verder verzameld en verwerkt als de gebruiker ons hiervan op de hoogte brengt bij het uitvoeren van een contract of het openen van een klantaccount. Welke gegevens worden verzameld, blijkt duidelijk uit de respectieve invoerformulieren. De gebruiker kan op elk moment vragen om zijn klantaccount te verwijderen door een bericht te sturen naar het adres van de verantwoordelijke persoon (Jimdo). We bewaren en gebruiken de door de Jimdo-gebruiker verstrekte gegevens voor het uitvoeren van het contract. Na het voltooien van het contract of het verwijderen van de klantaccount, worden de gegevens geblokkeerd in overeenstemming met de geldende fiscaalrechtelijke en commerciële bewaartermijnen en verwijderd na het verstrijken van deze termijnen, tenzij de Jimdo-gebruiker uitdrukkelijk heeft ingestemd met verder gebruik van zijn gegevens of het ons wettelijk is toegestaan ​​de gegevens verder te gebruiken, waarvan we de gebruiker hierna dienovereenkomstig informeren.

Aanmelden met Facebook en Google+

Als een gebruiker een profiel op Facebook/Google+ heeft, kan hij zich aanmelden op onze website om een ​​klantaccount te maken of zich registreren met behulp van de sociale plug-ins, Facebook Connect of Google+, in het kader van de zogenaamde single sign-on-technologie.

Verwerking van de gegevens via het single sign-on-proces

Wanneer de sitebezoeker een pagina van onze website opent die een dergelijke plug-in bevat, maakt zijn browser een directe verbinding met de servers van de betreffende service. De inhoud van de plug-in wordt door Facebook of Google rechtstreeks naar de browser verzonden en in de pagina geïntegreerd. Door deze integratie ontvangt Facebook of Google de informatie dat de browser toegang heeft gehad tot de betreffende pagina van onze website, zelfs als de bezoeker/gebruiker geen Facebook- of Google+-profiel heeft of momenteel niet is aangemeld bij de betreffende service. Deze informatie (inclusief het IP-adres) wordt door de browser rechtstreeks naar een server van Facebook of Google in de VS verzonden en daar opgeslagen.

Wettelijke basis:
Deze gegevensverwerkingshandelingen worden uitgevoerd in overeenstemming met art. 6, par. 1, lit. f AVG op basis van het gerechtvaardigde belang van Facebook/Google in het weergeven van gepersonaliseerde advertenties op basis van het surfgedrag.

Alleen als de gebruiker voorafgaand aan het registratieproces op basis van een kennisgeving over de uitwisseling van gegevens met Facebook of Google+ zijn uitdrukkelijke toestemming geeft, ontvangen we bij gebruik van de knop ‘Facebook Connect’ of ‘Google+’, afhankelijk van de privacy-instellingen bij de respectieve service, de in het profiel opgeslagen algemene en openbaar toegankelijke informatie. Deze informatie omvat de gebruikersnaam, naam, profielfoto en leeftijd. De door Facebook verstrekte gegevens worden door ons opgeslagen en verwerkt voor het aanmaken van een gebruikersaccount met de nodige gegevens, als deze door de gebruiker op Facebook daartoe zijn vrijgegeven (aanspreking, voornaam, achternaam, adresgegevens, land en e-mailadres). Omgekeerd kunnen wij, na toestemming, gegevens (bv. informatie over surf- of koopgedrag) doorsturen naar het betreffende Facebook-profiel.

Facebook Inc. en Google LLC met zetel in de VS zijn gecertificeerd onder het „Privacy Shield“ van de Europese-Amerikaanse overeenkomst inzake gegevensbescherming, dat garandeert dat het niveau van gegevensbescherming van de EU wordt nageleefd. Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook of Google, en de gerelateerde rechten en instellingsopties voor privacybescherming zijn terug te vinden in de respectieve privacyverklaring van Facebook of Google entnommen werden.

Als de gebruiker niet wil dat Facebook of Google de via onze website verzamelde gegevens rechtstreeks toewijst aan zijn Facebook- of Google-profiel, moet hij zich bij Facebook afmelden voordat hij onze website bezoekt. De bezoeker kan het laden van de Facebook-plug-in, zelfs met add-ons voor de browser, volledig verhinderen, bv. met ‘Adblock Plus

Gebruik van payment service providers (betaalprovider)

Betalingen worden verwerkt via de volgende betaalproviders:

Als onderdeel van het orderproces wordt de door de Jimdo-gebruiker verstrekte informatie naast de informatie in verband met de order (naam, adres, rekeningnummer, bankcode, eventueel creditcardnummer, factuurbedrag, valuta en transactienummer) in overeenstemming met art. 6, par. 1, lit. b AVG doorgegeven aan de betaalprovider die door de Jimdo-gebruiker is geselecteerd. De overdracht van de gegevens vindt uitsluitend plaats met het oog op de betalingsafwikkeling met de betaalprovider en alleen voor zover dit noodzakelijk is. De gebruiker kan op elk moment bezwaar maken tegen de verwerking van de gegevens door een bericht aan de betaalprovider te sturen. De respectieve privacyverklaring en de contactgegevens van de betaalproviders zijn terug te vinden in de tabel aan het einde van deze privacyverklaring.

Informatie (loginformatie) over het gebruik van een Jimdo-website

Van Jimdo-gebruikers die zijn aangemeld bij een website worden automatisch gegevens verzameld over hoe Jimdo wordt gebruikt in een activiteitenlogboek. Dit omvat zowel informatie over de activiteit (incl. gebruikte opslagruimte, aantal aanmeldingen, enz.) als statistische gegevens (bv. browser, datum en tijd van de toegang, cookie-ID en verwijzende URL) en het IP-adres van de Jimdo-gebruiker. De verwerking wordt uitgevoerd volgens art. 6, par. 1, lit. f AVG op basis van ons gerechtvaardigd belang in het verbeteren van de stabiliteit en functionaliteit van onze website. Een overdracht of ander gebruik van de gegevens vindt niet plaats. We behouden ons echter het recht voor om de serverlogbestanden achteraf te controleren als er concrete aanwijzingen zijn voor onwettig gebruik. Jimdo legt echter niet vast wanneer en waar op de website de inhoud is opgesteld, gewijzigd of verwijderd.

Bij het bezoeken van een Jimdo-website (jimdo.com, uw eigen Jimdo-website of pagina’s van andere Jimdo-gebruikers) slaan de Jimdo-servers automatisch de informatie op die de browser verzendt wanneer die pagina wordt bezocht. Deze informatie bestaat uit het verzoek (request), het IP-adres, het browsertype, de browsertaal, de datum en het tijdstip van het verzoek.

De informatie zal worden gebruikt om de technische werking van onze servers en het netwerk te analyseren en te onderhouden en om misbruik te voorkomen, en zal na 7 dagen automatisch worden verwijderd. De verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met art. 6, par. 1, lit. f AVG op basis van ons gerechtvaardigde belang in het verbeteren van de stabiliteit en functionaliteit van onze website. Een overdracht of ander gebruik van de gegevens vindt niet plaats. We behouden ons echter het recht voor om de serverlogbestanden achteraf te controleren als er concrete aanwijzingen zijn voor onwettig gebruik.

Services van derden en tools

Opslag van cookies op het eindapparaat:

Cookies zijn kleine tekstbestanden die meestal gedurende de huidige sessie worden opgeslagen in de browser van het eindapparaat van de Jimdo-gebruiker, dat wil zeggen totdat de browser wordt gesloten, maar in sommige gevallen ook langer. Een uitgebreider overzicht van de cookies die we gebruiken en de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking door middel van cookies (‘opt-out’) vindt u in de tabel in het .

De Jimdo-gebruiker kan ook bezwaar maken tegen het gebruik van cookies van derden op de website van Digital Advertising Alliance: https://www.aboutads.info/choices.

Deactivering van cookies kan leiden tot functionele beperkingen van de Jimdo-website.

Een uitgebreider overzicht van de services van derden die we gebruiken en de bijbehorende privacyverklaringen vindt u in de tabel aan het einde van deze privacyverklaring. Graag informeren wij u vooraf over de volgende services:

De website www.jimdo.com maakt gebruik van verschillende services van Google Ireland Limited en van Google LLC uit de Verenigde Staten. Deze services zijn Google Analytics, Google Adwords, Google Tag Manager, Google Search Console, Google reCAPTCHA, Google Signals, Google Fonts en Google Maps.

Google LLC met zetel in de VS is gecertificeerd onder het ‘privacyschild’ van de Europese-Amerikaanse overeenkomst inzake gegevensbescherming, dat garandeert dat het niveau van gegevensbescherming van de EU wordt nageleefd. Uiteraard heeft Jimdo een overeenkomst voor orderverwerking met Google afgesloten voor het gebruik van de bovengenoemde Google-tools en -services.

Webanalyse

We gebruiken webanalyse op grond van ons gerechtvaardigd belang (d.w.z., analysebelangen, optimalisatie en efficiënte werking van ons online aanbod overeenkomstig art. 6 lid 1f AVG). Naast analysediensten van externe partijen gebruiken we ook een webanalysetool die we hebben ontwikkeld ("Jimdo Tracking"). Met deze maatrgelen willen we een op behoeften gericht design en doorlopende optimalisatie van onze website garanderen. Deze belangen zijn te beschouwen als gerechtvaardigde belangen. De respectieve gegevensverwerkingsdoeleinden en gegevenscategorieën worden uitgelegd in de betreffende tracking- en targetingtools:

Jimdo Tracking

Jimdo gebruikt een tracking- en analysetool ("Jimdo Tracking") die Jimdo zelf ontwikkeld heeft voor de eigen website. In deze context worden het IP-adres en de user agent van de bezoeker vastgelegd, samengevoegd, verkort en opgeslagen via de zogenoemde hash-functie. De identifier van de bezoeker die hierdoor gegenereerd wordt, wordt bovndien versleuteld door middel van een willekeurige waarde, de zogenoemde SALT, die elke 24 uur wijzigt. Op deze manier garanderen we dat het IP-adres van de bezoeker niet kan worden herleid uit het gehashte ID dat we opgeslagen hebben en garanderen we dat onze bezoekers niet persoonlijk geïdentificeerd kunnen worden. De gegevens worden niet onderworpen aan verdere samenvoeging. De gegevens worden opgeslagen op de servers van Jimdo. We gebruiken deze trackingmaatregelen om het gebruik van onze website statistisch vast te leggen en te evalueren om ons aanbod voor onze bezoekers en gebruikers te optimaliseren.

Google Universal Analytics et/ou Google Optimize

Jimdo gebruikt voor zijn eigen websites en deels ook voor websites van onze gebruikers, bv. bij het activeren van de statistiekfunctie, Google Analytics et/ou Google Optimize. In dit verband worden cookies opgeslagen op het eindapparaat van de bezoeker of de Jimdo-gebruiker, die een analyse van het gebruik van de website mogelijk maken. De informatie die door het cookie wordt gegenereerd, wordt naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. We gebruiken de optie ‘IP-anonimisering’, zodat het IP-adres over het algemeen wordt ingekort door Google binnen lidstaten van de Europese Unie en in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte voorafgaand aan de overdracht naar de VS. Alleen in uitzonderingen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort.

Google zal deze informatie namens ons gebruiken om het gebruik van de website door de sitebezoeker te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteit voor de websitebeheerders samen te stellen en om andere services aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en het internet. Het in het kader van Google Analytics et/ou Google Optimize door uw browser doorgegeven IP-adres wordt door Google niet met andere gegevens gecombineerd. Het opslaan van cookies kan worden voorkomen door een overeenkomstige instelling in de browser; wij wijzen er echter op dat in dit geval niet alle functies van deze website volledig kunnen worden benut. De gebruiker kan op elk moment met ingang voor de toekomst bezwaar maken tegen het verzamelen en opslaan van het IP-adres en de door cookies gegenereerde gegevens. De bijbehorende plug-in voor uw browser is hier te vinden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

De verzameling door Google Analytics en/of Google Optimize kan worden voorkomen door op deze te klikken.

Er is een opt-outcookie ingesteld dat toekomstige gegevensverzameling voorkomt bij het bezoeken van deze website. Aanvullende informatie over hoe Google omgaat met uw persoonsgegevens in zijn advertisingnetwerk vindt u hier:Advertising en Privacy

Google Tag Manager

We gebruiken ook Google Tag Manager. Google Tag Manager is een oplossing waarmee marketeers webpagina-tags kunnen beheren vanuit één interface. De Tag Manager-tool zelf (die de tags integreert) is een domein zonder cookies dat geen persoonsgegevens verzamelt. De tool triggert andere tags die mogelijk gegevens verzamelen. Google Tag Manager heeft geen toegang tot deze gegevens.

Meer informatie is te vinden in de gebruiksrichtlijnen voor dit product: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html)

Bunchbox

Jimdo maakt gebruik van de Punch & Pies-webanalyseservice Bunchbox, die wordt gebruikt voor A/B- en multivariate testen. Deze service maakt gebruik van cookies om de browser van een bezoeker te identificeren en om het gebruik van deze website te analyseren. De cookies verzamelen geen persoonsgegevens.

Meer informatie over hoe Peaks & Pies deze gegevens verwerkt, vindt u in de privacyverklaring van Peaks & Pies.

De Bunchbox tracking of het tracking-cookie kan op elk moment worden ingesteld via de .

Hotjar

Auf www.jimdo.com nutzt Jimdo den Webanalysedienst Hotjar.

Op de websites www.jimdo.com gebruikt Jimdo de webanalyseservice Hotjar.

Met deze tool kunnen bewegingen worden gevolgd op de websites waar Hotjar wordt gebruikt (zogenaamde Heatmaps). U kunt bijvoorbeeld zien hoe ver gebruikers scrollen en hoe vaak ze op welke knoppen klikken. Bovendien is het met behulp van de tool ook mogelijk om rechtstreeks feedback te krijgen van de gebruikers van de website. Op deze manier verkrijgen we waardevolle informatie om onze websites nog sneller en klantvriendelijker te maken. Bij gebruik van deze tool besteden we bijzondere aandacht aan de bescherming van persoonsgegevens. We kunnen dus alleen nagaan op welke knoppen de Jimdo-gebruiker klikt en hoe ver hij scrolt. Delen van websites waar persoonsgegevens worden weergegeven van de Jimdo-gebruiker of derden worden automatisch verborgen door Hotjar en zijn daarom nooit traceerbaar.

Hotjar biedt elke gebruiker de mogelijkheid om het gebruik van de Hotjar-tool te onderdrukken door middel van een ‘Do Not Track’ header, zodat er geen gegevens worden vastgelegd over het bezoek aan de betreffende website.

De privacyverklaring van Hotjar Ltd. vindt u hier: https://www.hotjar.com/privacy

Retargeting / Remarketing / Empfehlungswerbung / Conversion Tracking / Online Marketing

Op basis van onze gerechtvaardigde belangen, d.w.z. interesse in het optimaliseren van de marketing van onze website en het analyseren van gebruikersgedrag om zowel Jimdo's website als Jimdo's advertising te optimaliseren, en eventueel op basis van de uitdrukkelijke toestemming van de sitebezoeker, gebruikt Jimdo de volgende online-marketingservices op de websites www.jimdo.com.

Facebook aangepaste doelgroepen via het pixelproces

Jimdo gebruikt op de websites www.jimdo.com de ‘Facebook-pixel’ van Facebook Inc..

In geval van uitdrukkelijke toestemming kan hierdoor het gedrag van sitebezoekers worden gevolgd nadat ze een Facebook-advertentie hebben bekeken of erop hebben geklikt. Deze methode is bedoeld om de effectiviteit van Facebook-advertenties te evalueren voor statistische doeleinden en marktonderzoek en kan mogelijk helpen bij het optimaliseren van toekomstige advertisinginspanningen.

De verzamelde gegevens zijn anoniem voor ons en stellen ons dus niet in staat om conclusies te trekken over de identiteit van de gebruiker. De gegevens worden echter opgeslagen en verwerkt door Facebook, zodat toewijzing aan het respectieve gebruikersprofiel mogelijk is. Bovendien kan Facebook de gegevens voor eigen advertisingdoeleinden gebruiken in overeenstemming met de richtlijn voor het gebruik van Facebook-gegevens: https://www.facebook.com/policy.php.

De sitebezoeker kan tegen het gebruik van cookies van derden, bv. Facebook, ook bezwaar maken op de website van Digital Advertising Alliance: https://www.aboutads.info/choices

Google AdWords und Google AdWords Remarketing

De Jimdo-website www.jimdo.com maakt gebruik van Google AdWords, een analyseservice van Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland. Google AdWords maakt gebruik van conversion tracking en Google AdWords remarketing.

Google AdWords plaatst een cookie voor conversion tracking op de harde schijf van de computer (zogenaamd ‘conversion cookie’) wanneer de sitebezoeker op een door Google ter beschikking gestelde advertentie klikt. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en dienen niet voor persoonlijke identificatie. Als bepaalde pagina's op onze website worden bezocht, kunnen Google en wij vaststellen dat de sitebezoeker op de advertentie heeft geklikt en is doorverwezen naar deze pagina.

De informatie die wordt verkregen via de conversion cookies wordt gebruikt om statistieken te genereren voor AdWords-klanten die conversion tracking gebruiken. Deze statistieken leveren ons informatie over het totale aantal gebruikers dat op de door Google ter beschikking gestelde advertentie heeft geklikt en een pagina met een conversion-tracking tag heeft bekeken. Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en de privacyverklaring van Google AdWords vindt u hier.

Met Google remarketing plaatst Google een cookie in de browser van het eindapparaat, waarmee op interesses gebaseerde advertenties automatisch worden ingeschakeld door middel van een gepseudonimiseerd cookie-ID en op basis van de pagina's die worden bezocht door de Jimdo-gebruiker/sitebezoeker. Verdere gegevensverwerking vindt alleen plaats als de sitebezoeker Google toestemming heeft gegeven om zijn internet- en app-surfgeschiedenis te koppelen aan zijn Google-account en om informatie uit zijn Google-account te gebruiken voor het personaliseren van advertenties. Wanneer de sitebezoeker zich in dit geval aanmeldt bij Google tijdens het bezoek aan de Jimdo-website, gebruikt Google zijn gegevens samen met Google Analytics-gegevens en Google Adwords-gegevens om doelgroeplijsten voor apparaatoverschrijdende remarketing te maken en te definiëren. Hiervoor worden de persoonsgegevens van de sitebezoeker van Google tijdelijk gekoppeld aan Google Analytics- en Google Adwords-gegevens om doelgroepen te vormen.

De sitebezoeker kan het plaatsen van cookies permanent uitschakelen door het installeren van de browser-plug-in via de volgende link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/

Google AdWords en Google DoubleClick

Jimdo maakt ook gebruik van de voorzieningen voor meerdere apparaten van Google AdWords en Google DoubleClick van de aanbieder Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland. Met deze functie kunnen de hierboven beschreven remarketing advertentiegroepen van Google Analytics worden gekoppeld aan de functies voor meerdere apparaten van Google AdWords en Google DoubleClick. Op deze manier kunnen op interesse gebaseerde, gepersonaliseerde advertenties die zijn aangepast aan een specifieke gebruiker op basis van hun eerdere surfgedrag op een toestel (bijv. smartphone) ook worden weergegeven op het toestel van een andere gebruiker (bijv. tablet of PC).

Nadat de gebruiker toestemming heeft gegeven, koppelt Google de web- en app-zoekgeschiedenis aan het bijbehorende Google-account voor dit doel. Op deze manier kunnen, gepersonaliseerde advertenties getoond worden op ieder toestel waar de gebruiker zich op inlogt met zijn Google Account. Om deze functie te ondersteunen verzamelt Google Analytics door Google geverifieerde ID's van gebruikers die tijdelijk zijn gekoppeld aan onze Google Analytics-gegevens om doelgroepen te definiëren en te maken voor advertenties op verschillende apparaten De bezoekers kan permanent bezwaar maken tegen remarketing en doelgerichte marketing door gepersonaliseerde advertenties uit te schakelen in hun Google Account; https://www.google.com/settings/ads/onweb/. Als de website-bezoekers bezwaar wilt maken over Google's algemene trackingproces kunnen tracking cookies worden uitgeschakeld door in de browser in te stellen dat cookies van het domein www.googleadservices.com geblokkeerd moeten worden, https://www.google.de/settings/ads.

Het samenvoegen van verzamelde gegevens in het Google-account van de website-bezoekers wordt alleen verzameld wanneer daar toestemming voor wordt gegeven, die kan hij geven of intrekken op Google (artikel 6 (1) (a) van de AVG).Voor gegevens die niet zijn samengevoegd in het Google-account van de gebruiker (bijvoorbeeld omdat ze geen Google-account hebben of bezwaar hiertegen hebben gemaakt), is de verzameling van gegevens gebaseerd op artikel 6 (1) (f) van de AVG. Het legitieme belang komt voort uit het feit dat Jimdo belang heeft bij het anoniem analyseren van de bezoekers van de website voor reclamedoeleinden.

Raadpleeg voor meer informatie en het privacy beleid, het privacy beleid van Google op: https://www.google.com/policies/technologies/ads.

Google Signals

Op basis van onze gerechtvaardigde belangen (d.w.z. belang in de analyse, optimalisering en economische werking van ons onlineaanbod in de zin van art. 6, par. 1, lit. f AVG) gebruiken we de volgende webanalyseservices, Google Signals. Via Google Signals, biedt Google rapporten over cross-device gebruikersnummers, evenals verschillende groepen gebruikers, op verschillende apparaatcombinaties gebaseerd. Om dit te bereiken gebruikt Google de gegevens van de gebruikers, die de optie "gepersonaliseerde advertenties" in hun Google instellingen hebben geactiveerd. Google Signals kan alleen met geactiveerde IP-anonimisering worden gebruikt. Daardoor, worden hun IP adres bij Google binnen de lidstaat van de Europese Unie of in andere staten die het Verdrag betreffende de Europese Economische Ruimte hebben geratificeerd afgekort voor de verzending ervan naar de Verenigde Staten. Er kunnen dus geen conclusies met betrekking tot de identiteit van de enkele gebruiker worden getrokken. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het verzamelen van uw gegevens via Google Signals en “gepersonaliseerde advertenties” in uw Google-Account uitschakelen: https://support.google.com/a?hl=nl#topic=7570177

Meer informatie over hoe Google met persoonlijke gegevens in zijn advertentienetwerk omgaat, vindt u hier: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=nl

Bing Universal Event Tracking (UET)

Op de websites www.jimdo.com worden met technologieën van Bing Ads gegevens verzameld en opgeslagen, op basis waarvan onder gebruik van pseudoniemen gebruiksprofielen worden opgesteld. Met deze service kunnen we de activiteit van gebruikers op onze website volgen wanneer deze onze website hebben bereikt via advertenties van Bing Ads. Als de sitebezoeker onze website bereikt via een dergelijke advertentie, wordt er een cookie op zijn computer opgeslagen. Op onze website is een Bing UET-tag geïntegreerd. Dit is een code die, in combinatie met het cookie, wordt gebruikt om bepaalde niet-persoonlijk identificeerbare informatie over het gebruik van de website op te slaan. Dit omvat onder andere de tijd die op de website is besteed, de gebieden van de website die zijn bezocht en de advertenties via welke de gebruiker de website heeft bereikt. Er wordt geen informatie over de identiteit van de betreffende sitebezoeker verzameld.

De verzamelde informatie wordt verzonden naar Microsoft-servers in de VS en daar maximaal 180 dagen opgeslagen. De verzameling van de gegevens die door het cookie worden gegenereerd en met betrekking tot het gebruik van de website en de verwerking van deze gegevens kunnen door de sitebezoeker worden voorkomen door het deactiveren van cookies.

Bovendien kan Microsoft het gebruiksgedrag van meerdere elektronische apparaten volgen via zogenaamde cross-device tracking, waardoor het gepersonaliseerde advertenties op of in Microsoft-websites en -apps kan weergeven.
Dit proces kan door de sitebezoeker worden gedeactiveerd op: https://choice.microsoft.com/nl-nl/opt-out

Meer informatie over de analyseservices van Bing vindt u op de website van Bing Ads: https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/de/53056/2

Meer informatie over gegevensbescherming bij Microsoft en Bing kunt u terugvinden in de privacyverklaring van Microsoft: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement

LinkedIn Conversion Tracking

Op onze website gebruiken we de retargeting-, analyse- en conversion-tracking-technologie van het LinkedIn-platform. Door bovengenoemde technologie van LinkedIn krijgt de sitebezoeker meer relevante, op interesses gebaseerde advertenties te zien.

We ontvangen van LinkedIn ook geaggregeerde en anonieme berichten van advertisingactiviteiten en informatie over hoe de sitebezoeker interactie heeft met onze website. Voor meer informatie over privacybescherming bij LinkedIn kunt u terecht op de website van LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#choices-oblig

De sitebezoeker kan bezwaar maken tegen de analyse van zijn gebruiksgedrag door LinkedIn en tegen het weergeven van op interesses gebaseerde aanbevelingen (‘opt-out’); hiervoor klikt hij op het veld ‘Afmelden op LinkedIn’ (voor LinkedIn-leden) of ‘Afmelden’ (voor andere gebruikers) via de volgende link: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Gepersonaliseerde advertising door Jimdo

Jimdo gebruikt de gegevens van de sitebezoeker (en de Jimdo-gebruiker) om hen te voorzien van gerichte marketing, service-updates en advertising die hen kan aanstaan;

evenals voor het ontwerpen van gepersonaliseerde advertenties en het uitvoeren van gepseudonimiseerde gebruiksanalyses.

Als de sitebezoeker geen gepersonaliseerde advertenties wenst te ontvangen of als hij niet wil dat wij gepseudonimiseerde gegevens verzamelen met betrekking tot zijn bezoek aan onze website en het gebruik van onze services, applicaties en tools, kan hij daartegen bezwaar maken of zijn toestemming intrekken door de instructies in de betreffende advertentie of in ons te volgen.

Voor informatie over het weergeven van op gebruik gebaseerde online-advertenties op onze en andere websites en hoe de sitebezoeker deze kan uitschakelen, raadpleegt u de privacyverklaring van de externe leverancier, waarnaar u een link kunt vinden in de tabel aan het einde van deze privacyverklaring. Bezwaar of deactivering houdt in dat de sitebezoeker niet langer gepersonaliseerde advertenties ontvangt, maar dat anderszins persoonsgegevens kunnen worden verzameld zoals beschreven in deze privacyverklaring. Zonder uitdrukkelijke toestemming staan we niet toe dat derden de persoonsgegevens van de sitebezoekers op onze websites voor hun eigen advertisingdoeleinden volgen of verzamelen.

Gebruik van sociale media

Facebook, AddThis

Onze website www.jimdo.com maakt gebruik van sociale plug-ins (‘plug-ins’) van zowel het sociale netwerk Facebook.com, dat wordt beheerd door Facebook Inc. (‘Facebook’), als AddThis, een Bookmarking-service die wordt beheerd door AddThis LLC.

Als via onze pagina een website met een dergelijke plug-in wordt geopend, maakt de browser een directe verbinding met de servers van de respectieve sociale-mediaservice. De inhoud van de plug-in wordt door de service rechtstreeks naar de browser verzonden en in de website geïntegreerd. Door integratie van de plug-in ontvangt de provider van de sociale-mediaservice de informatie dat de betreffende bezoeker of Jimdo-gebruiker toegang heeft gekregen tot de desbetreffende pagina van onze website. Als er een afzonderlijk profiel is voor de betreffende service, kan de provider het bezoek toewijzen aan de account van de bezoeker of Jimdo-gebruiker door opslag van cookies en gebruik van JavaScript. Bij interactie met de plug-in, bv. door de knop ‘Vind ik leuk’ of door commentaar te geven, wordt de bijbehorende informatie direct vanuit de browser naar de provider verzonden en daar opgeslagen. Dit kan worden voorkomen met speciale browser-plug-ins; in dit geval kunnen de sociale plug-ins eventueel niet meer werken.

Volgens art. 6, par. 1, lit. f AVG worden de beschreven gegevensverwerkingshandelingen uitgevoerd op basis van de gerechtvaardigde belangen van AddThis en/of Facebook in de weergave van gepersonaliseerde advertenties om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over relevante activiteiten op onze website en om ze te structureren volgens de behoeften van de service.

Als de sitebezoeker in de toekomst bezwaar wil maken tegen de gegevensverzameling door AddThis of Facebook, kan een zogenaamd opt-out-cookie worden ingesteld: https://www.addthis.com/privacy/opt-out

Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, en de gerelateerde rechten en instellingsopties voor privacybescherming zijn te vinden in de privacyverklaring van Facebook of AddThis.

Gebruik van Youtube-Videos

Onze website, www.jimdo.com, maakt gebruik van de insluitfunctie van YouTube om video's te tonen en af te spelen van de provider ‘YouTube’ die onder Google valt.

Wanneer een ingesloten YouTube-video wordt afgespeeld, gebruikt de ‘YouTube’-provider cookies om informatie over het gebruikersgedrag te verzamelen. Volgens ‘YouTube’ omvatten deze onder meer het opnemen van videostatistieken, het verbeteren van de bruikbaarheid en het voorkomen van misbruik.

Wanneer de sitebezoeker is aangemeld bij Google, worden zijn gegevens direct gekoppeld aan zijn account wanneer hij op een video klikt. Als de sitebezoeker niet aan zijn profiel op YouTube wil worden toegewezen, moet hij zich afmelden voordat hij de knop activeert.

Google slaat zijn gegevens op (zelfs voor niet-ingelogde gebruikers) als gebruiksprofielen en evalueert deze. Een dergelijke evaluatie wordt in het bijzonder uitgevoerd volgens art. 6, par. 1, lit. f AVG op basis van de gerechtvaardigde belangen van Google bij het weergeven van gepersonaliseerde advertenties, marktonderzoek en/of op behoeften gebaseerd ontwerp van zijn website. De sitebezoeker heeft het recht om bezwaar te maken tegen de opstelling van deze gebruikersprofielen en moet zich hiervoor wenden tot YouTube.

Meer informatie over gegevensbescherming bij ‘YouTube’ is te vinden in de privacyverklaring van de provider op: https://policies.google.com/privacy

Tools

Google reCAPTCHA

Op deze website gebruiken we ook de functie reCAPTCHA van Google. Deze functie wordt voornamelijk gebruikt om te onderscheiden of een invoer door een natuurlijke persoon wordt verricht of door machinale en geautomatiseerde verwerking. De service omvat het verzenden van het IP-adres en alle andere gegevens die Google nodig heeft voor de reCAPTCHA-service naar Google. Aanvullende informatie over Google reCAPTCHA en de privacyverklaring van Google zijn te vinden op: https://policies.google.com/privacy

Herkenning van en verdediging tegen fraude

Op basis van een gerechtvaardigd belang in het gebruiksvriendelijke ontwerp van onze aanbiedingen en in het voorkomen van fraude ten nadele van Jimdo en zijn klanten, verzamelt, gebruikt en bewaart deze website bepaalde informatie over bezoekers om frauduleuze transacties te detecteren, voorkomen en analyseren.

We delen deze informatie met een derde partij, Sift Science Inc.. Sift Science voorziet Jimdo van analyse, bewaking en rapportage om ons te helpen frauduleuze transacties en andere activiteiten op de website te voorkomen en te detecteren.

Sift Science is gecertificeerd onder het „Privacy Shield“ van de Europese-Amerikaanse overeenkomst inzake gegevensbescherming, dat garandeert dat het niveau van gegevensbescherming van de EU wordt nageleefd. Verdere informatie over de verwerking van gegevens door Sift Science is te vinden in de privacyverklaring van Sift Science. De mogelijkheid om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking door Sift Science of Sift Science Cookies (‘opt-out’) is te vinden in de tabel in het .

Foutdetectie en foutcorrectie

Bugsnag

Jimdo laadt de JavaScript-code van het bedrijf Bugsnag Inc., 939 Harrison St, San Francisco, CA 94107, VS (hierna: Bugsnag) op basis van onze gerechtvaardigde belangen in het snel identificeren van fouten die hebben geleid tot een storing of een crash en voor het verbeteren van onze website. Als er een fout optreedt, worden het aanroepende IP-adres (in anonieme vorm), gegevens in verband met de instellingen, details van de pagina waarop de fout is opgetreden en de daarin geïntegreerde gegevens naar Bugsnag verzonden om de fout te evalueren. Verdere informatie is te vinden in de privacyverklaring van Bugsnag: https://docs.bugsnag.com/legal/privacy-policy/. De Jimdo-gebruiker kan een JavaScript-blocker installeren om de uitvoering van de Java-Script-code van Bugsnag volledig te onderdrukken (bv. https://noscript.net/ of https://www.ghostery.com/).

Jimdo Affiliate Programma

Voor het Jimdo Affiliate-programma maken we gebruik van de diensten van een extern Affiliate Platform dat je kunt vinden in de tabel met tools en diensten hieronder. Voor een nauwkeurige vastlegging van de sales/leads plaatst het Affiliate Platform en/of Jimdo cookies op de computer van de gebruiker. Deze cookies voldoen aan de toepasselijke regelgeving voor gegevensbescherming.

De cookies die door het externe Affiliate Platform worden gebruikt, worden geaccepteerd in de standaardinstelling van de internetbrowser. Als de gebruiker deze cookies niet wenst te bewaren, kunnen de cookies van de overeenkomstige domeinen in de internetbrowser of de cookie banner worden gedeactiveerd.

Bij de tracking van cookies worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. Alleen de ID van de bemiddelende partner wordt opgeslagen, evenals het bestelnummer van het advertentiemateriaal waarop de bezoeker heeft geklikt (banner, tekstlink, enz.). Wanneer een transactie wordt afgesloten, wordt de partner-ID gebruikt om de commissie toe te wijzen die aan de intermediaire partner (Affiliate) moet worden betaald.

Uw communicatie met Jimdo

Klantenservice

Een websitebezoeker of Jimdo-gebruiker kan op ieder moment contact opnemen over zijn vragen via e-mail, een privé bericht in het Dashboard, op een social media platform, via de Jimdo Creator App of via de instructies op de supportpagina’s. We bewaren het verzoek in een ticketsysteem (Zendesk) om de verzoeken te verwerken en onze services te verbeteren.

E-mailadressen worden gekoppeld aan een bestaand Jimdo-klantaccount (indien er een bestaat) en toegewezen aan specifieke klantensegmenten om langetermijnprognoses te kunnen maken over de ontwikkeling van ons bedrijf (upselling-analyse).

Voor supportaanvragen die we via de mobiele Creator-app krijgen, verzamelen we automatisch de agentgegevens, d.w.z. het type browser en toestel dat gebruikt is om het verzoek te sturen. Deze informatie helpt het supportteam om het probleem te begrijpen en betere ondersteuning te geven. Daarnaast heeft de websitebezoeker / Jimdo-gebruiker de mogelijkheid om zijn ervaring met de Jimdo klantenservice te beoordelen na het afsluiten van hun supportverzoek via het ticketsysteem Zendesk. Het beoordelingsverzoek verschijnt direct in het ticketdialoog en is optioneel. Feedback wordt alleen intern gebruikt, en wordt gebruikt om de Jimdo klantenservice te verbeteren en wordt niet gedeeld met derde partijen. Als de Jimdo-gebruiker dergelijke verzoeken niet wenst te ontvangen kunnen ze over het desbetreffende onderwerp een e-mail sturen naar het Jimdo supportteam (privacy@jimdo.com) en dan wordt de opt out geïmplementeerd.

De rechtsgrond voor de verwerking van gegevens is ons rechtmatig belang bij het beantwoorden van de (klant) vragen, de upselling-analyse en het verbeteren van onze klantenservice overeenkomstig Art. 6 lid 1b AVG. Als het contact gericht is op het sluiten van een contract, dan aanvullende wettelijke basis voor de verwerking van Art. 6 lid 1b AVG.

De gegevensverwerking is met name noodzakelijk om aanbiedingen beter op de klant te kunnen afstemmen op basis van eenvoudige evaluaties van de gegevens en duidelijke voorkeuren, en om ongewenste of irrelevante aanbiedingen te vermijden.

Een websitebezoeker of Jimdo-gebruiker kan op ieder moment contact opnemen over zijn vragen via e-mail, een privé bericht op een social media platform of via de instructies op de volgende help-pagina. We bewaren het verzoek in een ticketsysteem (Zendesk) om de verzoeken te verwerken en onze services te verbeteren.

Daarnaast heeft de websitebezoeker / Jimdo-gebruiker de mogelijkheid om hun ervaring met de Jimdo klantenservice te beoordelen na het afsluiten van hun supportverzoek via het ticketsysteem Zendesk. Het beoordelingsverzoek verschijnt direct in het ticketdialoog en is optioneel. Feedback wordt alleen intern gebruikt, en wordt gebruikt om de Jimdo klantenservice te verbeteren en wordt niet gedeeld met derde partijen. Als de Jimdo-gebruiker dergelijke verzoeken niet wenst te ontvangen kunnen ze over het desbetreffende onderwerp een e-mail sturen naar het Jimdo supportteam (privacy@jimdo.com) en dan wordt de opt out geïmplementeerd.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens is ons rechtmatig belang bij het beantwoorden van de (klant) vragen en het verbeteren van onze klantenservice in overeenstemming met artikel 6 (1) (f) AVG. Als het contact gericht is op het sluiten van een contract, dan aanvullende wettelijke basis voor de verwerking van artikel 6 (1) (b) AVG.

Het privacybeleid van de provider van ons ticketsysteem, Zendesk vind je hier: https://www.zendesk.nl/company/customers-partners/privacy-policy/?_ga=2.87683288.1351326648.1530629938-1598342087.1530098348 De gegevens worden verwijderd zodra deze niet langer nodig zijn voor het bereiken van het betreffende doel, d.w.z. wanneer er geen legitiem belang is en we niet verplicht zijn een register bij te houden waar persoonlijke gegevens kunnen worden opgeslagen.

Co-browsing:

Om het voor onze klanten gemakkelijker te maken door ons online aanbod en in administratieve delen van Jimdo websites (CMS) te navigeren, bieden we ook de mogelijkheid om samen met een medewerker van Jimdo te surfen, waarbij we tijdelijk en in beperkte mate het browservenster gezamenlijk gebruiken ("co-browsing"). Wanneer de gebruiker co-browsing start, stemt hij ermee in zijn browserscherm met de medewerker van Jimdo te delen. De medewerker van Jimdo krijgt dan alleen leesrechten. De medewerker kan geen andere browsercontent of delen van het beeldscherm van de klant zien. De medewerker heeft ook geen schrijf- of bewerkingsrechten. De klant kan het proces op elk moment afbreken. De verwerking van gegevens vindt plaats via een eenduidige sessie-ID. We verzamelen geen gegevens uit het browserscherm en slaan deze ook niet op. Om misbruik te voorkomen, slaan we na beëindiging van co-browsing de volgende gegevens op: • sessie-ID, • IP-adres, • datum en tijdstip van de sessie, • besturingssysteem en browser. De gegevensoverdracht tijdens co-browsing is versleuteld. Wanneer het oorspronkelijke doel is bereikt of wanneer het is beëindigd, wissen wij al uw gegevens gewoonlijk uiterlijk na 30 dagen. De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6, par. 1, punt b) AVG (uitvoering van de overeenkomst), om onze klanten een passende klantsupport te bieden, evenals onze gerechtvaardigde belangen conform art. 6, par. 1, punt f) AVG, om voor onze klanten effectieve en veilige alternatieve communicatiekanalen beschikbaar te stellen.

Chatfunctie

In de administratieve gedeeltes van Jimdo-websites en op onze website is het mogelijk om contact met ons op te nemen via een elektronische chat. Hiervoor gebruiken we de dienst "Zendesk Chat" van Zendesk Inc., 1019 Market Street, San Francisco, CA 94103, VS. Zendesk Chat heeft als doel directe communicatie in realtime mogelijk te maken (zogenaamde live chat) met bezoekers van onze website, en met Jimdo-gebruikers. De gegevens die worden ingevuld in het chatvenster worden uitsluitend verwerkt voor het beantwoorden van de vraag/vragen en om onze dienst te optimaliseren. Er worden cookies gebruikt om te chatfunctie te laten werken. De cookies maken het mogelijk om de internetbrowser van de bezoeker te herkennen om de afzonderlijke gebruikers van de chatfunctie van onze website te onderscheiden. Als de op deze manier verzamelde informatie persoonsgegevens bevat, vindt de verwerking plaats in overeenstemming met Art. 6 lid 1f AVG op grond van ons gerechtvaardigd belang bij effectieve klantenservice en de statistische analyse van gebruikersgedrag voor optimalisering. Bij gebruik van het chatsysteem worden de gegevens die de gebruiker/bezoeker verstrekt opgeslagen om de vragen die je in de chat stelt te kunnen beantwoorden. De verzamelde gegevens zijn onder andere:

 • Chatgeschiedenis
 • Opgegeven naam
 • IP-adres
 • Land van herkomst
 • Bezochte pagina’s
 • Duur van het bezoek aan de pagina’s
 • Andere persoonlijke informatie, afhankelijk van de details die de gebruiker/bezoeker geeft (bijv. e-mailadres, telefoonnummer).

Jimdo heeft een Gegegevensverwerkingsovereenkomst met de standaard contractuele clausules afgesloten met Zendesk. Voor niet-ingelogde gebruikers/bezoekers worden alle gegevens die via de chatfunctie verstrekt worden na vier weken automatisch volledig verwijderd.

Klantbeoordelingen

We integreren op onze website klantbeoordelingen voor procesoptimalisering om onze klanten beter te leren kennen. Met het oog op klantbeoordelingen en kwaliteitsborging geven wij, als de Jimdo-gebruiker ons zijn uitdrukkelijke toestemming geeft in overeenstemming met art. 6, par. 1, lit. a AVG, het e-mailadres en de voor- en achternaam van de Jimdo-gebruiker door aan het bedrijf Trustpilot. Klantbeoordelingen zijn bijzonder productief voor transparantie en optimalisering. Daarom bieden we de Jimdo-gebruiker de mogelijkheid om onze service te evalueren via een door Trustpilot aangeboden evaluatieservice op www.trustpilot.de. Na deelname aan dit feedbacksysteem wordt de beoordeling op onze website en op de website van Trustpilot gepubliceerd.

Daarbij gelden de algemene voorwaarden en privacyverklaring van Trustpilot, die u terugvindt op https://nl.legal.trustpilot.com/end-user-privacy-terms en https://nl.legal.trustpilot.com/end-user-terms-and-conditions. Jimdo heeft een overeenkomst voor orderverwerking afgesloten met Trustpilot.

De wettelijke basis voor de gegevensverwerking wordt gevormd art. 6, par. 1, lit. a AVG (‘Toestemming’). U hebt altijd het recht om per e-mail (privacy@jimdo.com) bezwaar te maken tegen het doorsturen en overbrengen van uw gegevens naar Trustpilot of om niet deel te nemen aan de klantbeoordeling. De Jimdo-gebruiker kan zijn eerder gegeven toestemming op elk moment in de toekomst intrekken door een bericht te sturen naar Jimdo (privacy@jimdo.com) of naar het evaluatieplatform zelf (privacy@trustpilot.com).

Nieuwsbrief en Nieuwsbrief-succesmeting

Onze Nieuwsbrief informeert Jimdo-gebruikers regelmatig over Jimdo’s producten, services en acties, enquêtes, wedstrijden, blogs en soortgelijke content.

De wettelijke basis voor het versturen van de nieuwsbrief in verband met verkoop van de goederen of diensten van Jimdo is art. 13 (2) van EU-richtlijn 2002/58/EG. Het versturen van de Jimdo-nieuwsbrief is ook mogelijk op basis van de toestemming die je hebt gegeven (art. 6, par. 1, lit. a AVG).

Voorbeeldtekst van de kennisgeving over gebruik van de gegevens voor de eigen reclamedoeleinden van Jimdo bij het aanmaken van een Jimdo-account: Je ontvangt ook de regelmatige nieuwsbrief over Jimdo’s producten, diensten en acties, waarin het aantal keer openen en klikken worden bijgehouden om de content te optimaliseren. Je kunt je hiervoor altijd afmelden. Informatie over gegevensverwerking vind je hier.

Onze nieuwsbrief wordt verstuurd door verzendserviceprovider ‘Braze Inc’, een verzendplatform voor nieuwsbrieven van de Amerikaanse aanbieder Braze, Inc., 318 West 39th Street, 5th Floor, New York, New York 10018, VS. Jimdo heeft met Braze een opdrachtverwerkingsovereenkomst afgesloten overeenkomstig art. 28 AVG incl. Europese standaardcontractbepalingen.

De privacyverklaring van Braze kan hier worden bekeken: https://www.braze.com/company/legal/privacy#part_three

De wettelijke basis voor het gebruik van de services van Braze vormt art. 6, par. 1 lit. f AVG – gerechtvaardigd belang. Ons gerechtvaardigde belang in het gebruik van deze service is de optimalisatie van onze marketingmaatregelen. Braze kan de gegevens van de ontvangers in geaggregeerde vorm gebruiken, d.w.z. zonder toewijzing aan een gebruiker, om zijn eigen services te optimaliseren of te verbeteren, bijv. voor technische optimalisering van de verzending en de presentatie van de nieuwsbrief of voor statistische doeleinden.

Succesmeting door aantallen openingen en klikken:

Via afzonderlijke functionaliteiten (zoals het gebruik van gedragsgebaseerde gegevens) van onze nieuwsbrief kunnen wij persoonsgebonden nagaan, welke content van onze nieuwsbrief voor Jimdo-gebruikers bijzonder interessant is. Wij gebruiken de bevindingen van deze evaluaties uitsluitend voor het verbeteren en de vraaggestuurde vormgeving van onze aanbiedingen en ten behoeve van bijsturen. De nieuwsbrieven bevatten daarvoor een zogenaamd ‘web-beacon’, d.w.z. dat een pixeltag wordt opgehaald van onze server, of als we gebruik maken van Braze of Litmus, van de server van het programma. Door gebruik van dit ‘beacon’ worden technische informatie, zoals informatie over de browser en het systeem, evenals het IP-adres en tijdstip van de opvraging verzameld. Deze informatie wordt gebruikt om de technische prestaties van de services te verbeteren op basis van de technische gegevens of de doelgroepen en het leesgedrag op basis van hun oproeplocaties (die met behulp van het IP-adres kunnen worden bepaald) of de toegangstijden. Met statistisch onderzoek wordt ook bepaald of de nieuwsbrieven worden geopend, wanneer ze worden geopend, de verblijfstijd van de lezer en op welke links wordt geklikt. Om technische redenen kan deze informatie worden toegewezen aan de individuele ontvangers van de nieuwsbrief. Het is echter noch ons doel, noch, indien dit wordt gebruikt, dat van de verzendserviceprovider om individuele gebruikers te observeren. De beoordelingen dienen veeleer om de leesgewoonten van onze gebruikers te identificeren en om onze content aan hen aan te passen of om verschillende content te verzenden die aansluit bij de interesses van onze gebruikers.

Afmelding, intrekking toestemming nieuwsbrief

De Jimdo-gebruiker kan te allen tijde met ingang vanaf dat moment bezwaar maken tegen de opslag en het gebruik van zijn gegevens ten behoeve van het versturen van de nieuwsbrief of zijn toestemming daarvoor intrekken, zonder dat hiervoor een reden moet worden aangevoerd, zonder dat dit hem enig nadeel oplevert en zonder dat hiervoor andere kosten dan de overdrachtskosten overeenkomstig de basistarieven ontstaan. Dit is mogelijk door onderaan de nieuwsbrief te klikken op de link waarmee men zich voor de nieuwsbrief kan afmelden. De Jimdo-gebruiker kan het vinkje bij “Nieuwsbrief” in zijn klantaccount ook uitschakelen.

Daarmee vervalt tegelijkertijd de toestemming voor statistische analyse. Het afzonderlijk intrekken van de toestemming voor statistische analyse in onze nieuwsbrief is helaas niet mogelijk. De rechtmatigheid van de reeds voltooide gegevensverwerkingshandelingen blijft onveranderd door de intrekking. In geval van intrekking worden de persoonsgegevens die voor deze gegevensverwerking werden gebruikt, geanonimiseerd of gewist. Gegevens die voor andere doeleinden bij ons worden bewaard (bijv. e-mailadressen van leden) blijven onaangetast.

Jimdo Blog 8 Days

https://de.jimdo.com/magazin/

Statistieken

De Jimdo 8 Days Blog-website maakt gebruik van de webanalyseservice Jetpack (voorheen WordPress.com-Stats) van Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110-4929, VS, met behulp van trackingtechnologie van Quantcast Inc., 201 3rd St, Floor 2, San Francisco, CA 94103-3153, VS. Met de hulp van Jetpack worden, op basis van ons gerechtvaardigd belang in de statistische analyse van gebruikersgedrag voor optimalisering- en marketingdoeleinden volgens art. 6, par. 1, lit. f AVG gepseudonimiseerde bezoekersgegevens verzameld, geëvalueerd en opgeslagen. Uit deze gegevens kunnen gepseudonimiseerde gebruiksprofielen worden opgesteld die voor hetzelfde doel worden geëvalueerd. Jetpack maakt gebruik van zogenaamde cookies.

De door het cookie gegenereerde informatie over het gebruik van deze website (inclusief het gepseudonimiseerde IP-adres) wordt verzonden naar een server in de VS en daar opgeslagen in het kader van de bovengenoemde belangen.

Automattic Inc. met zetel in de VS is gecertificeerd onder het „Privacy Shield“ van de Europese-Amerikaanse overeenkomst inzake gegevensbescherming, dat garandeert dat het niveau van gegevensbescherming van de EU wordt nageleefd.

De gebruiker kan met ingang voor de toekomst bezwaar maken tegen gegevensverzameling en -opslag van bezoekersgegevens met behulp van een opt-out-cookie van Quantcast, via de volgende link, waardoor toekomstige bezoekersgegevens van de browser niet meer door Jetpack worden verzameld en opgeslagen: https://www.quantcast.com/opt-out/. Het opt-out-cookie wordt door Quantcast ingesteld.

Hosting van de blogpagina

Jimdo (of de webruimteprovider voor de Jimdo-blogwebsite, WP Engine) verzamelt gegevens over elke toegang tot het aanbod (zogenaamde serverlogbestanden). De toegangsgegevens bestaan uit: Naam van de geraadpleegde website, bestand, datum en tijdstip van de raadpleging, hoeveelheid overgedragen gegevens, melding van succesvolle raadpleging, browsertype en versie, het besturingssysteem van de gebruiker, verwijzende URL (de eerder bezochte pagina), IP-adres en de aanvragende provider.

De provider gebruikt de logboekgegevens alleen voor statistische evaluaties met het oog op het gebruik, de veiligheid en de optimalisering van het aanbod. De provider behoudt zich echter het recht voor om de logboekgegevens opnieuw te bekijken als, op basis van concrete bewijzen, een legitiem vermoeden van onwettig gebruik bestaat.
De privacyverklaring van WP-Engine kan hier worden bekeken.

Commentaarfunctie

De DISQUS Commentaarfunctie

Op basis van onze gerechtvaardigde belangen in een efficiënt, veilig en gebruikersvriendelijk commentaarsysteem voor onze blogsite, gebruiken we de DISQUS commentaarbeheerservice.

DISQUS is een interactief commentaarsysteem waarmee geregistreerde gebruikers zich slechts eenmaal moeten aanmelden om commentaar te kunnen geven op verschillende websites die gebruik maken van DISQUS. Met DISQUS kunt u inloggen via bestaande accounts bij Facebook (via Facebook Connect), Twitter en Google+. Wanneer de gebruiker zich aanmeldt via zijn Facebook-, Twitter- of Google+-account, kunnen deze providers ook gegevens verzamelen, opslaan en gebruiken. Het gebruik van de commentaarfunctie is ook mogelijk als ‘gast’ zonder registratie.

Naast de commentaartekst stuurt DISQUS ook het e-mailadres en IP-adres van de persoon die commentaar geeft naar Jimdo. We hebben de commentaartekst nodig om deze te publiceren. De andere informatie hebben we alleen nodig om contact op te nemen met DISQUS, bijvoorbeeld wanneer we vragen hebben over het commentaar van een gebruiker of om aansprakelijkheid en misbruik te voorkomen. Om aansprakelijkheid voor commentaarinhoud te voorkomen, moeten we mogelijk commentaar verwijderen, uitsluiten van publicatie of – een mildere maatregel die gepast wordt aangeduid – bewerken.

Met betrekking tot de verzameling, de verwerking en het gebruik van de betreffende gegevens door DISQUS en de rechten in verband hiermee gelden de gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring van DISQUS, die u terugvindt op https://help.disqus.com/terms-and-policies/terms-of-service en https://help.disqus.com/terms-and-policies/disqus-privacy-policy. Bovendien behouden wij ons het recht voor om de commentaarfunctie op elk moment te stoppen.

Toegang en openbaar beschikbare informatie

De Jimdo-website:

Alle informatie die op de Jimdo-website van een Jimdo-gebruiker wordt geplaatst, is in principe toegankelijk voor andere internetgebruikers. Daarom moet zorgvuldig en voorzichtig worden te werk gegaan bij de publicatie van persoonlijke informatie (bv. adressen, telefoonnummers) en gevoelige gegevens (bv. wachtwoorden, toegangsgegevens). Verborgen subpagina's en met wachtwoord beveiligde gebieden bieden geen absolute bescherming tegen ongeoorloofde toegang; hetzelfde geldt voor geüploade bestanden, omdat deze toegankelijk zijn via directe links.

Administratieve toegang tot een Jimdo-website:

Als onderdeel van klantenservice en foutopsporing hebben Jimdo-medewerkers ook ad-hoctoegang tot het administratieve gebied van Jimdo-websites (CMS). Ze hebben toegang tot alle gebieden van de betreffende Jimdo-website, bv. ook de met wachtwoord beveiligde gebieden. Al onze medewerkers krijgen regelmatig trainingen over gegevensbescherming en zijn verplicht tot geheimhouding.

Versleuteling

We gebruiken de gratis service ‘Let's Encrypt’ voor de versleuteling (HTTPS via TLS) van Jimdo-websites van Jimdo-gebruikers. Via de certificaten kunnen we een zogenaamde transportencryptie aanbieden, die communicatie met een Jimdo-website beschermt tegen toegang door onbevoegde derde partijen.

Rechten van de betrokken personen

Volgens de relevante wetgeving en de AVG hebben de Jimdo-gebruiker (of sitebezoeker, gezamenlijk aangeduid als ‘Jimdo-gebruiker’) en, indien van toepassing, de Jimdo-sitebezoeker bepaalde rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens. Hij heeft in het bijzonder recht op informatie, rectificatie, gegevensoverdraagbaarheid en wissen van zijn gegevens. De Jimdo-gebruiker heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde verwerking van zijn gegevens.

In sommige gevallen is het achteraf niet meer mogelijk om inhoud te wijzigen of te verwijderen nadat deze is gepubliceerd op de Jimdo-website. Na ontvangst van een dergelijk verzoek kan Jimdo het betreffende Jimdo-account sluiten en de betreffende persoonsgegevens uit publieke gebieden verwijderen zodra dit mogelijk is op basis van de accountactiviteit en toepasselijke wetgeving. Het wettelijke recht op informatie, rectificatie of wissen van persoonsgegevens blijft onaangetast.

Informatie en toegang

De Jimdo-gebruiker kan zijn persoonsgegevens normaal in zijn Jimdo-account bekijken, controleren en bewerken, door aan te melden en de gegevens direct bij te werken of te verwijderen.

We informeren u graag welke persoonsgegevens wij intern hebben opgeslagen en welke vergoedingen van toepassing zijn volgens de toepasselijke wetgeving. De informatie wordt onmiddellijk door ons verwerkt en meestal per e-mail verzonden (op verzoek ook per post). Om gedetailleerde informatie te ontvangen, verzoeken wij u ons zoveel mogelijk te informeren over het type gevraagde persoonsgegevens. Om zeker te zijn dat de verzoekende persoon ook de persoon is die hij beweert te zijn, hebben we een identiteitsbewijs nodig. Dit kan de kopie van een officieel identiteitsbewijs zijn. Maak serienummers, paspoortnummers en dergelijke zwart of onherkenbaar! We gebruiken deze kopie uitsluitend voor identificatie en voor de verwerking van het verzoek.

Recht op bezwaar

Als de persoonsgegevens van de Jimdo-gebruiker of bezoeker op basis van gerechtvaardigde belangen volgens art. 6, par. 1, punt 1, lit. f AVG worden verwerkt, heeft de betrokkene het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens in overeenstemming met art. 21 AVG, vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen. Het bezwaar kan in het bijzonder verband houden met de verwerking voor directe marketing. Hiervoor kan de Jimdo-gebruiker de ‘opt-outlink’ aan het einde van dergelijke communicatie gebruiken. Bij verwerking voor directe marketing heeft de betrokkene een algemeen recht van bezwaar, dat door ons wordt toegepast zonder dat de gebruiker een specifieke situatie moet aantonen.

Als de Jimdo-gebruiker gebruik maakt van zijn recht op bezwaar, beëindigen we de verwerking van de betreffende gegevens. Verdere verwerking is echter voorbehouden als we dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden van de Jimdo-gebruiker, of als de verwerking is bedoeld voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

De Jimdo-gebruiker heeft ook het recht om, op grond van zijn specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor statistische doeleinden volgens art. 89, par. 1 AVG. Als de betrokkene gebruik wenst te maken van zijn recht op intrekking of bezwaar, kan hij hiervoor een e-mail sturen naar privacy@jimdo.com.

Gegevensoverdraagbaarheid

In bepaalde gevallen, die in detail zijn vermeld in art. 20 AVG, heeft de sitebezoeker of de Jimdo-gebruiker het recht om zijn persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm of om deze gegevens over te laten dragen aan een derde partij.

Uitoefening van rechten

Om deze en andere rechten van betrokkenen uit te oefenen en om informatie te verkrijgen over de vergoedingen die mogelijk vereist zijn krachtens toepasselijke wetgeving, kan een betrokkene op elk moment contact opnemen via het hieronder vermelde contactadres. Wanneer de Jimdo-gebruiker beschikt over een wettelijk recht op
informatie, rectificatie, gegevensoverdraagbaarheid of wissen van zijn persoonsgegevens, kan Jimdo onder bepaalde omstandigheden volgens het geldende recht dergelijke informatie weigeren of rectificatie of wissen van de persoonsgegevens afwijzen. Jimdo zal in een dergelijk geval de beweegredenen hiervoor opgeven.

Recht op klacht

Onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of een voorziening in rechte heeft de Jimdo-gebruiker volgens art. 77 AVG het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar hij gewoonlijk verblijft, hij zijn werkplek heeft of waar de beweerde inbreuk is begaan, indien hij van mening is dat de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens inbreuk maakt op de AVG.

Gegevensbeveiliging

De informatie van de Jimdo-gebruiker wordt beschermd door technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de risico's die gepaard gaan met verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd doorgeven en wijziging te minimaliseren. We gebruiken bijvoorbeeld firewalls en gegevensversleuteling, maar ook fysieke toegangsbeperkingen voor onze datacenters en autorisatiecontroles voor gegevenstoegang.

Wijziging van de privacyverklaring

Jimdo behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen, mocht dit nodig zijn vanwege gewijzigde juridische situatie of als gevolg van extra of gewijzigde services die worden gebruikt of aangeboden door Jimdo. De huidige versie is hier te vinden. Als Jimdo de gegevens van de Jimdo-gebruiker wil verwerken voor andere doeleinden dan waarvoor ze zijn verzameld, zullen we de Jimdo-gebruiker vooraf op de hoogte brengen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

In het geval van afwijkingen die voortvloeien uit de vertaling, is de Duitse tekst doorslaggevend.

Contact

Mochten er aanvullende vragen zijn met betrekking tot deze privacyverklaring, neem dan gerust contact met ons op via het contactformulier of per post:

Jimdo GmbH
Privacy
Stresemannstraße 375
22761 Hamburg
Duitsland
privacy@jimdo.com

Contactgegevens van de externe verantwoordelijke voor gegevensbescherming bij Jimdo:

B³ | Informationstechnologie
Dipl. Inf. Andreas Bethke
Papenbergallee 34
25548 Kellinghusen
Duitsland
privacy@jimdo.com

Duur van de opslag van persoonsgegevens

De gegevens die door ons worden verwerkt, worden in overeenstemming met art. 17 en art. 18 AVG gewist of beperkt verder verwerkt. Tenzij expliciet vermeld in deze privacyverklaring, worden de door ons opgeslagen gegevens gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor het beoogde doel en als het wissen niet in strijd is met de wettelijke bewaarplicht en/of als wij van onze kant geen gerechtvaardigd belang hebben in de verdere opslag. Indien de gegevens niet worden gewist omdat ze nodig zijn voor andere en wettelijke doeleinden, wordt de verwerking ervan beperkt, d.w.z. dat de gegevens worden geblokkeerd en niet voor andere doeleinden worden verwerkt. Dit geldt bv. voor gegevens die volgens het handels- en belastingrecht moeten worden bewaard.

Volgens de wettelijke voorschriften in Duitsland moeten de gegevens 6 jaar worden bewaard volgens § 257, par. 1 HGB (Wetboek van Koophandel) (handelsboeken, voorraden, openingsbalansen, jaarrekeningen, zakelijke brieven, boekhoudkundige documenten, enz.) en 10 jaar volgens § 147, par. 1 AO (Algemene Wet inzake Rijksbelastingen) (boeken, aantekeningen, managementrapporten, boekhoudkundige documenten, handels- en zakelijke brieven, belastingdocumenten, enz.).

Doorgeven van gegevens en lijst van geïntegreerde services/onderaannemers

Gegevens van Jimdo-gebruikers worden niet verkocht aan derden. We zullen persoonsgegevens niet zonder toestemming doorgeven, tenzij:

 • we wettelijk verplicht zijn om dit te doen.
 • dit nodig is om contractuele services voor Jimdo-gebruikers te vervullen en/of om rechten en verplichtingen uit hoofde van onze algemene handelsvoorwaarden of de contractuele relatie tussen de Jimdo-gebruiker en Jimdo te handhaven. Verdere details zijn te vinden in de tabel aan het einde van deze privacyverklaring.
 • om onze services te kunnen vervullen, moeten we mogelijk services van derden gebruiken. In dit geval kunnen we mogelijk gegevens overmaken, bv.:
  • Domeinregistratie: Het bedrijf InternetX GmbH staat in voor de hosting van de domeinen. De privacyverklaring van InternetX vindt u hier: https://www.internetx.com/rechtliches/datenschutz/. Om eigenaar van een domein te kunnen worden, moet Jimdo als tussenpersoon de gegevens doorgeven die nodig zijn voor de registratie van de Jimdo-gebruiker bij de betreffende registratieautoriteit. De overgemaakte gegevens zijn publiekelijk toegankelijk, afhankelijk van de registratieautoriteit. Voor het type en de omvang van de gegevens kan de informatie bij de verantwoordelijke registratieautoriteit worden geraadpleegd.
  • E-mailadressen: Als een e-mailaccount of maildoorsturing op een Jimdo-website is ingesteld, maken we een account bij Rackspace Limited. Rackspace Limited verzorgt de technische levering en het beheer van de e-mails voor ons. De privacyverklaring van Rackspace vindt u hier. Informatie over Rackspace en AVG vindt u hier.
  • Voor het verzenden van systeemmails en nieuwsbrieven doen we een beroep op de dienstverlener Braze. De privacyverklaring van Braze vindt u hier: https://www.braze.com/privacy/
  • Voor het verzenden van orderbevestigingen doen we een beroep op de dienstverlener Twilio Sendgrid. De privacyverklaring van Twilio Sendgrid vindt u hier: https://sendgrid.com/policies/privacy/
  • De klant kan de RankingCoach-tool boeken als extra service. Deze tool helpt de klant bij zoekmachineoptimalisering van zijn Jimdo-website. De privacyverklaring van RankingCoach vindt u hier: https://www.rankingcoach.com/nl-nl/privacy-beleid
  • Emailprovider en domeinverificatie - G Suite: Jimdo-gebruikers met een betaald Jimdo-pakket die ook een Google G Suite account hebben, kunnen G Suite instellen als de e-mailprovider voor hun e-mail. Om de verbinding in te stellen, logt de Jimdo-gebruiker in op zijn G Suite account en verleent Jimdo toestemming om automatisch de instellingen voor de e-mail aan te passen. Dit geeft Jimdo de rechten om de gereserveerde domeinen van de Jimdo-gebruiker te verstrekken, te beheren en te verwijderen evenals de bevoegdheid om nieuwe domeinen bij Google te verifiëren d.w.z. om de juiste URL voor bevestiging van eigendom aan Google te verstrekken. Deze toestemming kan in de toekomst op ieder moment worden gebruikt door de Jimdo-gebruiker in zijn G Suite account (onder -> Instellingen -> Apps met accounttoegang). Bovendien heeft de Jimdo-gebruiker de mogelijkheid om de door hem gekozen e-mailprovider in zijn Jimdo-account te wijzigen (onder Domeinen & E-mail → Klik op het domein → E-mail server instellen). G Suite is een product van Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland. De rechtsgrondslag voor het verkrijgen van toestemming is artikel 6 (1) (a) en artikel 7 AVG. De rechtsgrondslag voor de verwerking voor en de contractuele maatregelen, alsook de reactie op de vragen is artikel 6 (1) (b) AVG. Het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens van Google, evenals de gerelateerde rechten en privacy instellingen, zijn te vinden in het privacy beleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl en https://gsuite.google.com/intl/nl/faq/security/
  • Gebruikersinhoud: Wanneer afbeeldingen of bestanden worden geüpload naar de Jimdo-website, worden ze overgebracht naar de cloudservices van Amazon S3 (locatie van het datacenter: Ierland). De privacyverklaring van Amazon vindt u hier: https://aws.amazon.com/privacy/
  • Statistiek: We gebruiken Google Analytics om statistieken te leveren over de betaalde websites van Jimdo-gebruikers . De gegevens worden anoniem verwerkt (‘anonymizeIp’). De privacyverklaring van Google Analytics vindt u hier: https://www.google.com/analytics/privacyoverview.html
  • Terbeschikkingstelling van inhoud: Fastly, Inc. zorgt voor de terbeschikkingstelling van andere gebieden van de Jimdo-websites, waaronder Google Fonts. Zo zijn de Jimdo-websites over de hele wereld snel toegankelijk. De privacyverklaring van Fastly vindt u hier: https://www.fastly.com/privacy. We hebben zowel Europese standaardcontractbepalingen als een zogenaamde ‘gegevensverwerkingsovereenkomst’ afgesloten met Fastly Inc., waarin we Fastly verbinden om de gegevens van onze klanten te beschermen en om deze niet aan derden door te geven.

Als Jimdo zou worden overgenomen door een ander bedrijf, kan informatie over de persoonsgegevens van de gebruiker worden overgedragen aan de wettelijke opvolger in overeenstemming met de voorschriften voor gegevensbescherming.

In het kader van onze services geven we de persoonsgegevens van onze gebruikers door aan de volgende derden en voor de volgende doeleinden:

Google Surveys

Doel van de verwerking:
Voor het verzenden van klantonderzoeken, enquêtes en feedback op onze producten, maken we gebruik van de diensten van Google Surveys.

Categorieën van persoonsgegevens:
Voorraadgegevens

Betrokkenen:
Jimdo-gebruikers, klanten en geïnteresseerde partijen door de Jimdo-website.

Wettelijke basis:
Gerechtvaardigd belang, art. 6 (1) (f) AVG, toestemming, art. 6 (1) (a) AVG

Provider:
Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland

Privacyverklaring
https://policies.google.com/privacy

Mailchimp/Mandrill

Doel van de verwerking:
Verzenden van productsails, transactionele e-mails, meldingen.

Categorieën van persoonsgegevens:
bestandsgegevens, inhoudsgegevens

Betrokkenen:
Jimdo-gebruikers

Wettelijke basis:
Contractuitvoering, art. 6, par. 1, lit. b AVG

Provider:
Mailchimp, Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA

Privacyverklaring
https://mailchimp.com/legal/privacy

Braze

Doel van de verwerking:
Creatie, verzending, evaluatie en beheer van nieuwsbrievencampagnes, meldingen.

Categorieën van persoonsgegevens:
Voorraadgegevens, inhoudsgegevens

Betrokkenen:
Jimdo-gebruikers, belangstellenden of bezoekers van de Jimdo-website

Wettelijke basis:
gerechtvaardigd belang, art. 6, par. 1, lit. f AVG

Provider:
Braze, Inc. 318 West 39th Street, 5th Floor New York, New York 10018 USA

Bezwaar, opt-out, privacyverklaring
https://www.braze.com/privacy/

Twilio Sendgrid

Doel van de verwerking:
het verzenden van orderbevestigingen, meldingen in verband met contractvernieuwingen, factuurgegevens en meldingen & nieuwsbrieven

Categorieën van persoonsgegevens:
bestandsgegevens, contractgegevens

Betrokkenen:
Jimdo-gebruikers, belangstellenden of bezoekers van de Jimdo-website

Wettelijke basis:
contractuitvoering, art. 6, par. 1, lit. b AVG, gerechtvaardigd belang, art. 6, par. 1, lit. f AVG

Provider:
Twilio SendGrid Inc., 1801 California St #500, Denver, CO 80202, USA

Bezwaar, opt-out, privacyverklaring
https://sendgrid.com/policies/privacy/

Google Tag Manager

Doel van de verwerking:
de Tool Tag Manager is een domein zonder cookies dat geen persoonsgegevens verzamelt. De tool triggert andere tags die mogelijk gegevens verzamelen.

Betrokkenen:

Wettelijke basis:
gerechtvaardigd belang, art. 6, par. 1, lit. f AVG

Provider:
Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland

Bezwaar, opt-out, privacyverklaring
https://www.google.com/intl/de/tagmanager/faq.html

Google Analytics

Doel van de verwerking:
statistische evaluatie van het websiteaanbod van Jimdo GmbH evenals van de websites van de Jimdo-gebruiker, voor zover ze zijn geactiveerd door de gebruiker. De gegevens worden volledig anoniem verwerkt.

Categorieën van persoonsgegevens:
gebruiksgegevens

Betrokkenen:
Jimdo-gebruikers, belangstellenden of bezoekers van de Jimdo-website en, indien geactiveerd, bezoekers van de website van de Jimdo-gebruiker

Wettelijke basis:
contractuitvoering, art. 6, par. 1, lit. b AVG, gerechtvaardigd belang, art. 6, par. 1, lit f AVG

Provider:
Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland

Bezwaar, opt-out, privacyverklaring
Browser Plugin, Opt-Out https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en/

Sipgate

Doel van de verwerking:
faxservice voor het betrouwbaar verzenden en ontvangen van faxen, klantenservice, verzoeken van autoriteiten enz.

Categorieën van persoonsgegevens:
persoonsgegevens: bestandsgegevens, gebruiksgegevens, inhoudsgegevens

Betrokkenen:
persoonsgegevens: bestandsgegevens, gebruiksgegevens, inhoudsgegevens

Wettelijke basis:
Jimdo-gebruikers, belangstellenden of bezoekers van de Jimdo-website, evenals bezoekers van de website van de Jimdo-gebruiker (bv. onlinebestellingen)

Provider:
sipgate GmbH Gladbacher Straße 74 40219 Düsseldorf Germany

Bezwaar, opt-out, privacyverklaring
https://www.sipgate.de/datenschutz.html

Rackspace

Doel van de verwerking:
en webgebaseerde applicatie voor de technische levering en het beheer van e-mails of e-mailaccounts van de provider Rackspace

Categorieën van persoonsgegevens:
bestandsgegevens, gebruiksgegevens, inhoudsgegevens

Betrokkenen:
Jimdo-gebruikers, bezoekers van de website van Jimdo-gebruikers

Wettelijke basis:
contractuitvoering, art. 6, par. 1, lit. b AVG

Provider:
Rackspace US Inc., Rackspace, 1 Fanatical Place, City of Windcrest, San Antonio, TX 78218, USA

Bezwaar, opt-out, privacyverklaring
https://www.rackspace.com/de-de/information/legal/privacystatement

StiftScience

Doel van de verwerking:
anti-fraude-tool

Categorieën van persoonsgegevens:
bestandsgegevens, gebruiksgegevens

Betrokkenen:
Jimdo-gebruikers, belangstellenden of bezoekers van de Jimdo-website

Wettelijke basis:
gerechtvaardigd belang, art. 6, par. 1, lit. f AVG

Provider:
Sift Science, Inc., 123 Mission Street, 20th Floor, San Francisco, CA 94105, USA

Bezwaar, opt-out, privacyverklaring
https://siftscience.com/service-privacy

Stripe

Doel van de verwerking:
betaalprovider, geselecteerd door de Jimdo-gebruiker

Categorieën van persoonsgegevens:
bestandsgegevens, betalingsgegevens, contractgegevens

Betrokkenen:
Jimdo-gebruikers

Wettelijke basis:
contractuitvoering, art. 6, par. 1, lit. b AVG

Provider:
Stripe Inc.,185 Berry Street, Suite 550, San Francisco, CA 94107, USA

Bezwaar, opt-out, privacyverklaring
https://stripe.com/de/privacy

Ingenico ePayments Group S.A (Global Collect)

Doel van de verwerking:
betaalprovider, geselecteerd door de Jimdo-gebruiker

Categorieën van persoonsgegevens:
persoonsgegevens: bestandsgegevens, betalingsgegevens, contractgegevens

Betrokkenen:
Jimdo-gebruikers

Wettelijke basis:
contractuitvoering, art. 6, par. 1, lit. b AVG

Provider:
Global Collect Service B.V., Planetenweg 43 - 59, 2132 HM Hoofddorp, Netherlands

Bezwaar, opt-out, privacyverklaring
https://www.globalcollect.com/Privacy

Zuora

Doel van de verwerking:
abonnementbeheer voor het beheer van de pakketten die door Jimdo-gebruikers zijn aangeschaft

Categorieën van persoonsgegevens:
bestandsgegevens, betalingsgegevens, contractgegevens

Betrokkenen:
Jimdo-gebruikers

Wettelijke basis:
contractuitvoering, art. 6, par. 1, lit. b AVG

Provider:
Zuora Inc., 3050 S. Delaware Street, Suite 301, San Mateo, CA 94403, USA

Bezwaar, opt-out, privacyverklaring
https://www.zuora.com/privacy-statement/

Add This

Doel van de verwerking:
een Bookmarking-service waarmee u gemakkelijker webpagina's kunt bookmarken

Categorieën van persoonsgegevens:
bestandsgegevens

Betrokkenen:
Jimdo-gebruikers

Wettelijke basis:
gerechtvaardigd belang, art. 6, par. 1, lit. f AVG

Provider:
AddThis Inc., Oracle America Inc.,1595 Spring Hill Rd, Suite 300, Vienna, VA 22182, USA

Bezwaar, opt-out, privacyverklaring
https://www.addthis.com/privacy https://www.oracle.com/legal/privacy/index.html

InternetX

Doel van de verwerking:
beheer van domeinen

Categorieën van persoonsgegevens:
bestandsgegevens (domeinregistratiegegevens)

Betrokkenen:
Jimdo-gebruikers

Wettelijke basis:
contractuitvoering, art. 6, par. 1, lit. b AVG

Provider:
InterNetX GmbH, Maximilianstr. 6, 93047 Regensburg, Germany

Bezwaar, opt-out, privacyverklaring
https://www.internetx.com/rechtliches/datenschutz/

RankingCoach

Doel van de verwerking:
add-on voor de optimalisering van de klantwebsite bij Google

Categorieën van persoonsgegevens:
bestandsgegevens

Betrokkenen:
Jimdo-gebruikers

Wettelijke basis:
contractuitvoering, art. 6, par. 1, lit. b AVG

Provider:
rankingCoach GmbH, Brügelmannstrasse 3, 50679 Köln, Germany

Bezwaar, opt-out, privacyverklaring
https://www.rankingcoach.com/de-de/datenschutz

status.io

Doel van de verwerking:
statuspagina met up-to-date informatie over de toegankelijkheid en functionaliteit van ons systeem.

Categorieën van persoonsgegevens:
bestandsgegevens

Betrokkenen:
Jimdo-gebruikers, belangstellenden of bezoekers van de Jimdo-website

Wettelijke basis:
gerechtvaardigd belang, art. 6, par. 1, lit. f AVG

Provider:
T3CH.com LLC, 19 N. County Line Road, Jackson, NJ 08527, USA

Bezwaar, opt-out, privacyverklaring
https://status.io/privacy

Paypal

Doel van de verwerking:
betaalprovider of payment service provider, geselecteerd door de Jimdo-gebruiker

Categorieën van persoonsgegevens:
persoonsgegevens: bestandsgegevens, betalingsgegevens, contractgegevens

Betrokkenen:
Jimdo-gebruikers

Wettelijke basis:
contractuitvoering, art. 6, par. 1, lit. b AVG

Provider:
PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxembourg

Bezwaar, opt-out, privacyverklaring
https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=de_DE

WPEngine

Doel van de verwerking:
Jimdo blog-website https://de.jimdo.com/magazin/

Categorieën van persoonsgegevens:
bestandsgegevens, gebruiksgegevens (statistieken, commentaarfunctie, enz.)

Betrokkenen:
Jimdo-gebruikers, belangstellenden of bezoekers van de Jimdo blog-website

Wettelijke basis:
gerechtvaardigd belang, art. 6, par. 1, lit. f AVG

Provider:
WP Engine Irongate House, 22-30 Duke's Place London, EC3A 7LP, United Kingdom

Bezwaar, opt-out, privacyverklaring
https://wpengine.com/legal/privacy/

Fastly Inc.

Doel van de verwerking:
terbeschikkingstelling van inhoud, incl. Google Fonts

Categorieën van persoonsgegevens:
inhoudsgegevens, gebruiksgegevens

Betrokkenen:
Jimdo-gebruikers, belangstellenden of bezoekers van de Jimdo-website

Wettelijke basis:
contractuitvoering, art. 6, par. 1, lit. b AVG

Provider:
Fastly, Inc., General Counsel, 475 Brannan St, Suite 300, San Francisco, CA 94107, USA

Bezwaar, opt-out, privacyverklaring
https://www.fastly.com/privacy

DISQUS

Doel van de verwerking:
commentaarfunctie

Categorieën van persoonsgegevens:
inhoudsgegevens, gebruiksgegevens

Betrokkenen:
Jimdo-gebruikers, belangstellenden of bezoekers van de Jimdo blog-website

Wettelijke basis:
contractuitvoering, art. 6, par. 1, lit. b AVG / gerechtvaardigd belang, art. 6, par. 1, lit. f AVG

Provider:
DISQUS, Inc., 301 Howard St, Floor 3, San Francisco, California 94105, USA

Bezwaar, opt-out, privacyverklaring
https://help.disqus.com/terms-and-policies/disqus-privacy-policy

Twyla

Doel van de verwerking:
chat-ondersteuningssysteem voor klantenservice

Categorieën van persoonsgegevens:
inhoudsgegevens, bestandsgegevens, gebruiksgegevens

Betrokkenen:
Jimdo-gebruikers, belangstellenden of bezoekers van de Jimdo blog-website

Wettelijke basis:
contractuitvoering, art. 6, par. 1, lit. b AVG / gerechtvaardigd belang, art. 6, par. 1, lit. f AVG

Provider:
Twyla GmbH, Winterfeldtstraße 21, 10781 Berlijn, Germany

Bezwaar, opt-out, privacyverklaring
https://www.twylahelps.com/privacy-policy

Zendesk

Doel van de verwerking:
ticketsysteem voor ondersteuningsverzoeken

Categorieën van persoonsgegevens:
inhoudsgegevens, bestandsgegevens, gebruiksgegevens

Betrokkenen:
Jimdo-gebruikers, belangstellenden of bezoekers van de Jimdo blog-website

Wettelijke basis:
contractuitvoering, art. 6, par. 1, lit. b AVG / gerechtvaardigd belang, art. 6, par. 1, lit. f AVG

Provider:
Zendesk, Inc., 1019 Market Street, San Francisco, CA 94103, USA

Bezwaar, opt-out, privacyverklaring
https://www.zendesk.de/company/customers-partners/#privacy-policy

Launchdarkly

Doel van de verwerking:
crashrapportage

Categorieën van persoonsgegevens:
persoonsgegevens: gebruiksgegevens

Betrokkenen:
Jimdo-gebruikers, belangstellenden of bezoekers

Wettelijke basis:
gerechtvaardigd belang, art. 6, par. 1, lit. f AVG

Provider:
Catamorphic, Co. (‘LaunchDarkly’), 405 14th Street, Oakland, CA 94612, USA

Bezwaar, opt-out, privacyverklaring
https://launchdarkly.com/policies/privacy/

Facebook Login

Doel van de verwerking:
single sign-on (aanmeld-) techniek

Categorieën van persoonsgegevens:
bestandsgegevens

Betrokkenen:
Jimdo-gebruikers, belangstellenden of bezoekers van de Jimdo-website

Wettelijke basis:
contractuitvoering, art. 6, par. 1, lit. b AVG / gerechtvaardigd belang, art. 6, par. 1, lit. f AVG

Provider:
Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA

Bezwaar, opt-out, privacyverklaring
https://www.facebook.com/about/privacy/

Google Plus Login

Doel van de verwerking:
single sign-on (aanmeld-) techniek

Categorieën van persoonsgegevens:
bestandsgegevens

Betrokkenen:
Jimdo-gebruikers, belangstellenden of bezoekers van de Jimdo-website

Wettelijke basis:
contractuitvoering, art. 6, par. 1, lit. b AVG / gerechtvaardigd belang, art. 6, par. 1, lit. f AVG

Provider:
Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland

Bezwaar, opt-out, privacyverklaring
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Youtube

Doel van de verwerking:
YouTube-insluitfunctie voor het weergeven en afspelen van video's van de provider ‘YouTube’

Categorieën van persoonsgegevens:
bestandsgegevens

Betrokkenen:
Jimdo-gebruikers, belangstellenden of bezoekers van de Jimdo-website

Wettelijke basis:
gerechtvaardigd belang, art. 6, par. 1, lit. f AVG

Provider:
Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland

Bezwaar, opt-out, privacyverklaring
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Prefinery

Doel van de verwerking:
tool voor klantenwerving en productpublicaties

Categorieën van persoonsgegevens:
inhoudsgegevens

Betrokkenen:
Jimdo-gebruikers, belangstellenden of bezoekers van de Jimdo-website

Wettelijke basis:
gerechtvaardigd belang, art. 6, par. 1, lit. f AVG

Provider:
Prefinery, 1108 Lavaca Street, Suite 110-318, Austin, TX 78701, USA

Bezwaar, opt-out, privacyverklaring
https://www.prefinery.com/privacy

Amazon Web Service

Doel van de verwerking:
gebruikersinhoud, DNS, Javascript-code, stylesheet-bestanden opslaan en leveren

Categorieën van persoonsgegevens:
bestandsgegevens, inhoudsgegevens, verkeersgegevens

Betrokkenen:
Jimdo-gebruikers

Wettelijke basis:
contractuitvoering, art. 6, par. 1, lit. b AVG

Provider:
Amazon Web Services, Germany GmbH, Krausenstr. 38, 10117 Berlijn, Germany

Bezwaar, opt-out, privacyverklaring
https://aws.amazon.com/de/privacy/?nc1=f_pr

Tableau

Doel van de verwerking:
tool voor het analyseren van gegeven

Categorieën van persoonsgegevens:
bestandsgegevens, verkeersgegevens

Betrokkenen:
Jimdo-gebruikers

Wettelijke basis:
contractuitvoering, art. 6, par. 1, lit. b AVG

Provider:
Tableau Germany GmbH, An der Welle 4, 60322 Frankfurt am Main, Germany

Bezwaar, opt-out, privacyverklaring
https://www.tableau.com/de-de/privacy

Facebook-pixel en aangepaste doelgroepen

Doel van de verwerking:
in geval van uitdrukkelijke toestemming kan hierdoor het gedrag van sitebezoekers worden gevolgd nadat ze een Facebook-advertentie hebben bekeken of erop hebben geklikt. Deze methode is bedoeld om de effectiviteit van Facebook-advertenties te evalueren voor statistische doeleinden en marktonderzoek en kan mogelijk helpen bij het optimaliseren van toekomstige advertisinginspanningen.

Categorieën van persoonsgegevens:
bepaald door de gebruiker

Betrokkenen:
Jimdo-gebruikers, belangstellenden of bezoekers van de Jimdo-website

Wettelijke basis:
toestemming, art. 6, par. 1, lit. a AVG / gerechtvaardigd belang, art. 6, par. 1, lit. f AVG

Provider:
Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA

Bezwaar, opt-out, privacyverklaring
https://www.facebook.com/about/privacy/

Hotjar

Doel van de verwerking:
statistische analyse van het websiteaanbod van Jimdo GmbH om de conversieratio te optimaliseren

Categorieën van persoonsgegevens:
gebruiksgegevens

Betrokkenen:
Jimdo-gebruikers, belangstellenden of bezoekers van de Jimdo-website

Wettelijke basis:
gerechtvaardigd belang, art. 6, par. 1, lit. f AVG

Provider:
Hotjar Ltd., Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta

Bezwaar, opt-out, privacyverklaring
https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out

Taboola

Doel van de verwerking:
content-aanbevelingsplatform

Categorieën van persoonsgegevens:
inhoudsgegevens, bestandsgegevens

Betrokkenen:
Jimdo-gebruikers

Wettelijke basis:
gerechtvaardigd belang, art. 6, par. 1, lit. f AVG

Provider:
Taboola, Inc., 28 West 23rd Street, 5th Floor, New York, NY 10010, USA

Bezwaar, opt-out, privacyverklaring
https://www.taboola.com/privacy-policy

TV-Squared

Doel van de verwerking:
deze website gebruikt TVSquared voor de statistische analyse van bezoekersverkeer in verband met tv-reclame

Categorieën van persoonsgegevens:
bestandsgegevens, gebruiksgegevens

Betrokkenen:
Jimdo-gebruikers, belangstellenden of bezoekers van de Jimdo-website

Wettelijke basis:
gerechtvaardigd belang, art. 6, par. 1, lit. f AVG

Provider:
TVSquared Limited, CodeBase, Argyle House, 3 Lady Lawson Street, Edinburgh, EH3 9DR, United Kingdom

Bezwaar, opt-out, privacyverklaring
https://tvsquared.com/privacy-policy/

bunchbox

Doel van de verwerking:
Site-Optimization-tool voor de implementatie van A/B-tests en multivariate analyses

Categorieën van persoonsgegevens:
bestandsgegevens, gebruiksgegevens

Betrokkenen:
Jimdo-gebruikers, belangstellenden of bezoekers van de Jimdo-website

Wettelijke basis:
gerechtvaardigd belang, art. 6, par. 1, lit. f AVG

Provider:
app.bunchbox.co, Peaks & Pies GmbH, Raboisen 30, 20095 Hamburg, Germany

Bezwaar, opt-out, privacyverklaring
https://peaksandpies.com

smartly.io

Doel van de verwerking:
tool voor reclamecampagnes voor Facebook en Instagram

Categorieën van persoonsgegevens:
bestandsgegevens, sociale-mediagegevens van interactieve partijen

Betrokkenen:
Jimdo-gebruikers, belangstellenden of bezoekers van de Jimdo-website en sociale-mediakanalen

Wettelijke basis:
gerechtvaardigd belang, art. 6, par. 1, lit. f AVG

Provider:
SMARTLY.IO SOLUTIONS OY, Elielinaukio 2 G, 00100 Helsinki, Finland

Bezwaar, opt-out, privacyverklaring
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/1570479/Privacy%20Policy/Smartly.io%20Privacy%20Policy.pdf

Zoho

Doel van de verwerking:
Jimdo Websites Promoties Database

Categorieën van persoonsgegevens:
bestandsgegevens

Betrokkenen:
Jimdo-gebruikers, belangstellenden of bezoekers van de Jimdo-website

Wettelijke basis:
toestemming, art. 6, par. 1, lit. a AVG, gerechtvaardigd belang, art. 6, par. 1, lit. f AVG

Provider:
Zoho Corp B.V., Hoogoorddreef 15, 1101BA, Amsterdam, Netherlands

Bezwaar, opt-out, privacyverklaring
https://www.zoho.eu/privacy.html

Fullstory

Doel van de verwerking:
fullstory registreert het gebruikersgedrag op onze website. Door registratie van bezoekerssessies kan Jimdo de sessies analyseren en op basis hiervan de websitebeleving van de bezoekers verbeteren. Fullstory bewaart en verzamelt gegevens in geanonimiseerde vorm met behulp van cookies. Tracking (d.w.z. de verzameling van de gegevens die door het cookie worden gegenereerd en met betrekking tot het gebruik van de website) kan op elk moment worden gedeactiveerd. Hier vindt u de handleiding https://www.fullstory.com/optout.

Categorieën van persoonsgegevens:
gebruiksgegevens

Betrokkenen:
Jimdo-gebruikers, belangstellenden of bezoekers van de Jimdo-website

Wettelijke basis:
gerechtvaardigd belang, art. 6, par. 1, lit. f AVG (voor meer informatie, zie hierboven)

Provider:
Fullstory Inc., 818 Marietta Street, Atlanta, GA 30318, USA

Bezwaar, opt-out, privacyverklaring
https://www.fullstory.com/legal/privacy-policy/

Surveymoney

Doel van de verwerking:
voor enquêtes doen we een beroep op SurveyMonkey

Categorieën van persoonsgegevens:
bestandsgegevens

Betrokkenen:
Jimdo-gebruikers, belangstellenden of nieuwsbriefabonnees

Wettelijke basis:
toestemming, art. 6, par. 1, lit. a AVG, gerechtvaardigd belang, art. 6, par. 1, lit. f AVG

Provider:
SurveyMonkey Europe UC, 2 Shelbourne Buildings, Second Floor, Shelbourne Rd, Ballsbridge, Dublin 4, Ireland

Bezwaar, opt-out, privacyverklaring
https://de.surveymonkey.com/mp/policy/privacy-policy/

Trustpilot

Doel van de verwerking:
klantbeoordelingen

Categorieën van persoonsgegevens:
bestandsgegevens

Betrokkenen:
Jimdo-gebruikers, belangstellenden of bezoekers van de Jimdo-website

Wettelijke basis:
toestemming, art. 6, par. 1, lit. a AVG

Provider:
Trustpilot A/S, Pilestræde 58, 5, 1112 Copenhagen, Denmark – de.trustpilot.com

Bezwaar, opt-out, privacyverklaring
https://legal.trustpilot.de/end-user-privacy-terms

Bing

Doel van de verwerking:
onlinemarketing

Categorieën van persoonsgegevens:
gebruiksgegevens

Betrokkenen:
Jimdo-gebruikers, belangstellenden of bezoekers van de Jimdo-website

Wettelijke basis:
toestemming, art. 6, par. 1, lit. a AVG en/of alleen gerechtvaardigd belang, art. 6, par. 1, lit. f AVG

Provider:
Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA

Bezwaar, opt-out, privacyverklaring
https://choice.microsoft.com/nl-nl/opt-out

LinkedIn

Doel van de verwerking:
conversion tracking en retargeting

Categorieën van persoonsgegevens:
gebruiksgegevens

Betrokkenen:
Jimdo-gebruikers, belangstellenden of bezoekers van de Jimdo-website

Wettelijke basis:
toestemming, art. 6, par. 1, lit. a AVG en/of alleen gerechtvaardigd belang, art. 6, par. 1, lit. f AVG

Provider:
LinkedIn
Ireland
Unlimited Company
Wilton Place,
Dublin 2, Ireland

Bezwaar, opt-out, privacyverklaring
https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

Quantcast

Doel van de verwerking:
Online advertentie marketing, retargeting, webanalyse

Categorieën van persoonsgegevens:
Inventarisatiegegevens, gebruikersgegevens

Gegevenssubject
Jimdo-gebruiker, klanten/geïnteresseerde partijen van de Jimdo-website

Wettelijke basis
Toestemming zoals voorzien door de Jimdo-gebruiker, artikel 6 (1) (f) AVG en/of legitiem belang artikel 6 (1) (f) AVG

Provider
Quantcast International Limited,
Glandore Business Centres, Fitzwilliam Hall, Fitzwilliam Place,
Dublin 2, Ireland ("Quantcast")

Bezwaar, opt-out, privacyverklaring
https://www.quantcast.com/opt-out/

Falcon.io

Doel van de verwerking:
Social Media tool: Stelt ons in staat om content over verschillende netwerken, platforms en kanalen te verspreiden, deze te bewerken en vragen van klanten te beantwoorden, te zoeken naar social media en platforms voor vermeldingen en om interactie met ons en onze acties te analyseren. Telkens wanneer een gebruiker reageert op onze online aanwezigheid binnen sociale netwerken of platformen, worden hun persoonlijke gegevens als Jimdo geïnteresseerde of gebruiker door Jimdo verwerkt via Falcon, dit omvat de profielgegevens die op dat moment worden gebruikt. Deze data omvat bijvoorbeeld: naam, geslacht, profielafbeelding, profiel-URL, handle/gebruikersnaam. Daarnaast wordt ook de tijd van de interactie met onze online aanwezigheid vastgelegd.

Categorieën van persoonsgegevens:
Inventarisgegevens, social media (profiel-) gegevens (bepaald door het onderwerp)

Gegevenssubject
Jimdo gebruiker

Wettelijke basis
Gerechtvaardigde belangen artikel 6 (1) (f) AVG

Provider:
Falcon.io ApS,
H.C. Andersens boulevard 27,
1e verdieping,
1553 Copenhagen V, Denemarken

Privacy:
https://www.falcon.io/privacy-policy/

Outbrain

Doel van de verwerking:
conversion tracking voor het meten van de impact van apparaatoverschrijdende campagnes. In geval van uitdrukkelijke toestemming kan hierdoor het gedrag van gebruikers worden gevolgd nadat ze een Outbrain-advertentie hebben gezien of erop hebben geklikt. Deze methode is bedoeld om de effectiviteit van Outbrain-advertenties te evalueren voor statistische doeleinden en marktonderzoek en kan mogelijk helpen bij het optimaliseren van toekomstige advertisinginspanningen.

Categorieën van persoonsgegevens:
bepaald door de gebruiker

Betrokkenen:
Jimdo-gebruikers, belangstellenden of bezoekers van de Jimdo-website

Wettelijke basis:
Alleen gerechtvaardigd belang, art. 6, par. 1, lit. f AVG

Provider:
Outbrain Inc.,
39 West 13th Street,
3rd floor,
New York, NY 10011
USA

Bezwaar, opt-out, privacyverklaring
https://www.outbrain.com/legal/privacy#privacy-policy

####Affiliate Management Systeem en Platform met Easy-M

Doel van de verwerking:
Affiliate Management Systeem en Platform

Categorieën van persoonsgegevens:
Inventarisatiegegevens, gebruiksgegevens

Betrokkenen:
Jimdo-gebruikers

Wettelijke basis:
Uitvoering van een overeenkomst, art. 6, par. 1, lit. b AVG

Provider:
EASY Marketing GmbH (Easy-M) Asselner Hellweg 124 44319 Dortmund info@easy-m.de +49 (0) 231 - 58 69 55 - 0

Bezwaar, opt-out, privacyverklaring:
https://www.easy-m.de/datenschutzerklaerung/

Litmus

Doel van de verwerking:
Analyse van de presentatie van onze nieuwsbrief e-mails

Categorieën van persoonsgegevens:
Inventarisgegevens, statistische gegevens

Betrokkenen:
Abonnees op de nieuwsbrief

Wettelijke basis:
gerechtvaardigd belang, art. 6, par. 1, lit. f AVG

Provider:
Litmus Software Inc., 675 Massachusetts Avenue, 10th Floor, Cambridge, MA 02139, USA

Bezwaar, opt-out, privacyverklaring
https://litmus.com/privacy

Maestro QA

Doel van de verwerking: Analysesoftware die gebruikt wordt om de kwaliteit van onze klantenservice te garanderen

Categorieën van persoonsgegevens: bestandsgegevens, inhoudsgegevens

Betrokkenen: Jimdo-gebruikers, belangstellenden of bezoekers van de Jimdo-website

Wettelijke basis: gerechtvaardigd belang, art. 6, par. 1, lit. f AVG

Provider: AdTrib, Inc., 41East 11th Street - 11th floor, New York 10003 USA

Bezwaar, opt-out, privacyverklaring https://www.maestroqa.com

Calendly

Doel van de verwerking: Online afsprakenplanner

Categorieën van persoonsgegevens: Inventarisgegevens, inhoudsgegevens

Betrokkenen: Jimdo-gebruiker, klanten/geïnteresseerden

Wettelijke basis: Contractuitvoering, art. 6, par. 1, lit. b AVG / Gerechtvaardigd belang, art. 6 (1) (f) AVG

Provider: Calendly, 1315 Peachtree St NE, Atlanta, GA 30309, USA

Privacyverklaring: https://calendly.com/de/pages/privacy

Zemanta

Doel van de verwerking: content-aanbevelingsplatform

Categorieën van persoonsgegevens: bepaald door de gebruiker

Betrokkenen: Jimdo-gebruikers, belangstellenden of bezoekers van Jimdo

Wettelijke basis: toestemming, art. 6 (1) (a) AVG

Provider: zemanta Inc., 39 West 13th St 3rd FI New York, 10011 USA

Privacyverklaring https://vault.pactsafe.io/s/9ac72792-c7df-4d0d-832d-0ca873f73a64/privacy

Impact

Doel van de verwerking: Affiliate Management Systeem en Platform

Categorieën van persoonsgegevens: Inventarisatiegegevens, gebruiksgegevens

Betrokkenen: Jimdo-gebruikers, klanten en geïnteresseerde partijen door de Jimdo-website.

Wettelijke basis: Uitvoering van een overeenkomst, art. 6, par. 1, lit. b AVG

Provider: Impact Radius Limited,
14 Bedford Square, London WC1B 3JA, United Kingdom (“IMPACT”) privacy@impact.com

Bezwaar, opt-out, privacyverklaring: https://impact.com/privacy-policy/

Typeform

Doel van de verwerking: Om bedrijfsgegevens in onze bedrijfsdatabank in te voeren, maken we gebruik van de diensten van Typeform.

Categorieën van persoonsgegevens: Voorraadgegevens

Betrokkenen: Jimdo-gebruikers, klanten en geïnteresseerde partijen door de Jimdo-website.

Wettelijke basis: Toestemming, art. 6 (1) (a) AVG

Provider: TYPEFORM S.L., Carrer Bac de Roda 163, 08018 Barcelona, Spain

Privacyverklaring https://admin.typeform.com/to/dwk6gt

Sentry

Doel Garandeert de technische stabiliteit van onze diensten door de stabiliteit van het systeem te bewaken en codefouten op te sporen.

Gegevenscategorie Inventarisatiegegevens, gebruikersgegevens

Gegevenssubject Jimdo-gebruiker, klanten/geïnteresseerde partijen van de Jimdo-website

Wettelijke basis Uitvoering van een overeenkomst, art. 6, par. 1, lit. b AVG

Provider Sentry, 132 Hawthorne St, San Francisco, CA 94107, USA

Privacy beleid https://sentry.io/privacy

Happyscribe

Doel van de verwerking: Transcriptietool voor gebruikersinterviews

Categorieën van persoonsgegevens: Inhoudelijke gegevens

Betrokkenen: Jimdo-gebruiker, klanten/geïnteresseerde partijen van de Jimdo-website

Wettelijke basis Toestemming zoals voorzien door de Jimdo-gebruiker, artikel 6(1)(f) AVG

Provider Happy Scribe Ltd., The Black Church, Saint Mary's Place North, Dublin 7, D07 P4AX Ireland

Privacy beleid: https://www.happyscribe.com/privacy

Zoom

Doel: Videochat supportsysteem voor interviews, enquêtes, klantondersteuning en sales.

Gegevenscategorie: Inventarisgegevens, inhoudsgegevens, gebruiksgegevens

Betrokkenen: Jimdo-gebruiker, klanten/geïnteresseerden

Rechtsgrond: Toestemming, art. 6 lid 1a AVG / Contractuitvoering art. 6 lid 1b AVG.

Aanbieder: Zoom Video Communications, Inc., 55 Almaden Boulevard, 6th Floor, San Jose, CA 95113, Verenigde Staten

Privacyverklaring: https://zoom.us/docs/en-us/privacy-and-legal.html

Apple Sign On/ Sign in

Doel: Maakt aanmelden of inloggen via de Apple/iTunes id van de gebruiker mogelijk.

Gegevenscategorie: Inventarisgegevens

Betrokkenen: Jimdo-gebruiker

Legal Basis: Toestemming, art 6 lid 1a AVG

Aanbieder: Apple Inc., One Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, Verenigde Staten

Privacyverklaring: https://www.apple.com/nl/legal/privacy/

Google Hangouts

Doel: Chatondersteuning voor klantenservice en verkoop.

Gegevenscategorie: Inventarisgegevens, inhoudsgegevens

Betrokkenen: Jimdo-gebruiker, klanten/geïnteresseerden

Rechtsgrond: Art. 6 lid 1b AVG en/of gerechtvaardigde belangen, Art. 6 lid 1f AVG

Aanbieder: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, Moederbedrijf: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Privacyverklaring: https://policies.google.com/privacy

Transcom

Doel van de verwerking: klantondersteuning

Categorieën van persoonsgegevens: inhoudsgegevens, bestandsgegevens, gebruiksgegevens

Betrokkenen: Jimdo-gebruikers, klanten en geïnteresseerde partijen

Wettelijke basis: contractuitvoering, art. 6, par. 1, lit. b AVG gerechtvaardigd belang, art. 6, par. 1, lit. f AVG

Provider: Transcom Rostock GmbH Trelleborger Strasse 18107 Rostock Duitsland

Privacyverklaring https://nl.transcom.com/nl/data-protection-notice-cookie-policy

Unbounce

Doel van de verwerking: Site-Optimization-tool voor de implementatie van A/B-tests en multivariate analyses, statistische analyse van het websiteaanbod van Jimdo GmbH om de conversieratio te optimaliseren

Categorieën van persoonsgegevens: inhoudsgegevens, bestandsgegevens, gebruiksgegevens

Betrokkenen: Jimdo-gebruikers, klanten en geïnteresseerde partijen

Wettelijke basis: gerechtvaardigd belang, art. 6, par. 1, lit. f AVG

Provider: 400-401 West Georgia St. Vancouver, BC, Canada, V6B 5A1 Unbounce Germany GmbH (Apartment 1) c/o Factory Works GmbH Rheinsberger Str. 76/77 10115 Berlin, Duitsland

Privacyverklaring https://unbounce.com/privacy/

Zendesk Chat

Doel: Chatondersteuning voor klantenservice en verkoop.

Gegevenscategorie: Inventarisgegevens, inhoudsgegevens

Betrokkenen: Jimdo-gebruiker, klanten/geïnteresseerden

Rechtsgrond: Art. 6 lid 1f AVG

Aanbieder: Zendesk, Inc. Attn: Privacy Officer 1019 Market Street San Francisco, CA 94103, USA

Privacyverklaring: https://www.zendesk.de/company/customers-partners/#privacy-policy

Mopinion

Doel van de verwerking: Voor het verzenden van klantonderzoeken, enquêtes en feedback op onze producten, maken we gebruik van de diensten van Mopinion.

Categorieën van persoonsgegevens: Voorraadgegevens

Betrokkenen: Jimdo-gebruikers

Wettelijke basis: Gerechtvaardigd belang, art. 6 (1) (f) AVG, toestemming, art. 6 (1) (a) AVG

Provider: Mopinion B.V., Pannekoekstraat 104, 3011 LL Rotterdam, Netherlands

Privacyverklaring https://mopinion.com/legal/policies/privacy-statements/

AB Tasty

Doel: Webanalysedienst gebruikt voor A/B en multivariabele tests.

Gegevenscategorie: Gebruiksgegevens, inhoudsgegevens

Betrokkenen: Jimdo-gebruiker, bezoekers van de Jimdo-website

Rechtsgrond: Toestemming artikel 6(1)(a) AVG en/of gerechtvaardigd belang artikel 6(1)(f) AVG

Provider: AB Tasty GmbH - Lebacher Straße 4, 66113 Saarbrücken - HRB 102899

Privacyverklaring: https://www.abtasty.com/terms-of-use/

Facebook Business Extension

Doel: Als de Jimdo-gebruiker de Facebook Business Extension (FBE) activeert voor zijn Jimdo Dolphin-website, maakt Jimdo de technische overdracht van gegevens aan Facebook mogelijk via de instellingen die de gebruiker heeft geactiveerd (zoals de Facebook Pixel, Catalog, en Facebook Page Shops enz.). Meer informatie over de FBE en de gegevens die worden overgedragen, afhankelijk van de geactiveerde instellingen kun je hier vinden:
https://developers.facebook.com/docs/marketing-api/fbe/?l.

Gegevenscategorie: Bepaald door de gebruiker

Betrokkenen: Jimdo-gebruiker

Wettelijke basis: Contractuitvoering, art. 6 lid 1b AVG

Aanbieder: Facebook Inc 1 Hacker Way Menlo Park, CA 94025, Verenigde Staten

Privacyverklaring: https://www.facebook.com/about/privacy/

Simplesat

Doel: Enquêtes onder klanten na interactie met support, waarmee wij feedback kunnen krijgen over onze producten en onze service.

Gegevenscategorie: Inventarisgegevens, inhoudsgegevens Betrokkenen: Jimdo-gebruikers, klanten/geïnteresseerden/bezoekers

Rechtsgrond: Gerechtvaardigd belang art. 6 lid 1f AVG

Provider: Pronto Holdings LTD (d/b/a Simplesat), Ltd. Suite 202, 2/F., 6-8 Pottinger Street, Central, Hongkong

Privacyverklaring: https://www.simplesat.io/privacy/

TikTok for Business

Doel: In het geval van expliciete toestemming kan deze cookie het gedrag van gebruikers volgen nadat ze een TikTok-advertentie van Jimdo hebben gezien of hebben aangeklikt. Dit proces is ontworpen om de effectiviteit van Jimdo's TikTok-advertenties te evalueren voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden en kan helpen toekomstige advertenties te optimaliseren.

Gegevenscategprie: gebruiksgegevens

Betrokkenen: Jimdo-gebruikers, partijen die geïinteresseerd zijn in de website en diensten van Jimdo

Rechtsgrond: Toestemming zoals gegeven door de Jimdo-gebruiker, art. 6 lid 1a AVG

Aanbieder: TikTok Inc. Culver City (HQ), CA Verenigde Staten 10100 Venice Blvd #401

Privacyverklaring: https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy?lang=nl

Wunderkind

Doel: Tool die gebruikt wordt voor gebruikt voor de werking en analyse van het registratieproces voor de nieuwsbrief op Jimdo-pagina's.

Gegevenscategorie:
Gebruiksgegevens, inventarisgegevens

Betrokkenen: Jimdo-gebruiker, mensen met interesse in Jimdo-producten

Rechtsgrond: Toestemming, art. 6 lid 1a AVG

Aanbieder: Wunderkind Corporation 285 Fulton Street One World Trade Center, 74 th Floor, New York, NY 10007

Privacyverklaring: https://www.wunderkind.co/uk/privacy/

Versie:

Mei 2018

Attentie:

De eerdere versies van de verklaring omtrent de bescherming van persoonsgegevens hebben wij gearchiveerd onder: https://nl.jimdo.com/info/privacy/privacy-09-2011/