Jimdo.com Informatie over gegevensbescherming


Omdat we weten dat juridische teksten vaak erg verwarrend en ingewikkeld zijn, hebben we een kort overzicht van onze Privacyverklaring voor je samengesteld.

Bedenk echter dat de hier vermelde inhoud slechts een klein deel is van onze Privacyverklaring. Deze inhoud vervangt de Privacyverklaring op geen enkele manier en in niet wettelijk bindend. Lees daarom ook onze volledige Privacyverklaring door!


Wij, Jimdo GmbH (hierna "Jimdo", "wij" of "we"), willen met deze informatie over gegevensbescherming bezoekers ("Bezoeker" of "u") van onze websites informeren over het doel, de aard en de omvang van de verwerking van persoonsgegevens in verband met het bezoek aan de website www.Jimdo.com, aan de Jimdo-blog en bij contact met onze klantenservice. Bovendien willen wij u alle benodigde informatie beschikbaar stellen om uw rechten na te gaan en uit te oefenen. Wij verwerken persoonsgegevens overeenkomstig de toepasselijke voorschriften inzake gegevensbescherming, met name van de Europese algemene verordening gegevensbescherming (EU AVG) en de Duitse wet op de gegevensbescherming (BDSG).


De informatie voor het verwerken van uw persoonsgegevens als klant van Jimdo bij uw gebruik van de Jimdo**-online dienst** vindt u in de Informatie over gegevensbescherming m.b.t. het Jimdo-platform.


In paragraaf A vindt u informatie over ons als [verantwoordelijke] voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

In paragraaf B vindt u informatie over de [verwerking van uw persoonsgegevens].

In paragraaf C vindt u informatie over de [doorgifte van gegevens aan derde landen]

In paragraaf D vindt u informatie over de [bewaartermijn van uw persoonsgegevens].

In paragraaf E vindt u gedetailleerde informatie over het [gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën].

In paragraaf F vindt u informatie over [uw rechten] met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

In paragraaf G vindt u informatie over de [begrippen] die in deze informatie over gegevensbescherming worden gebruikt.

In paragraaf H vindt u informatie over de [status van en wijzigingen] in deze informatie over gegevensbescherming.

A. Informatie over de verwerkingsverantwoordelijke

I. Naam en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

Jimdo GmbH
Stresemannstraße 375
22761 Hamburg, Duitsland Privacy@jimdo.com

II. Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

B3 Datenschutz GmbH
Papenbergallee 34
25548 Kellinghusen, Duitsland
Privacy(at)jimdo.com

B. Informatie over de verwerking van persoonsgegevens


Let erop dat we hier uitsluitend afzonderlijke categorieën van gegevens/begrippen noemen. Om het lezen gemakkelijker te maken hebben we in paragraaf H van deze informatie over gegevensbescherming de definities van de gegevenscategorieën opgenomen.


I. Bezoek aan onze website

Wanneer u onze website bezoekt, verwerken we persoonsgegevens om u onze content te kunnen presenteren, beheer van de op de website gebruikte cookies mogelijk te maken, onze IT-infrastructuur te beveiligen en om fouten op onze website te analyseren. Hieronder vindt u hierover gedetailleerde informatie:

Content beschikbaar stellen

Wanneer u onze website bezoekt, worden gegevens tijdelijk op onze webserver verwerkt om u de gevraagde content van de website te laten zien. Dit geldt voor onze website www.Jimdo.com, inclusief alle subpagina's.

Foutanalyse

We slaan gegevens tijdelijk op onze webserver op in logbestanden en evalueren deze om fouten die tot een storing of een crash hebben geleid, snel te identificeren en zo onze website te verbeteren. Opslag en analyse van de gegevens gebeuren in geanonimiseerde vorm. Dat betekent dat we de gegevens opslaan in een vorm waarin identificatie van de betreffende persoon niet mogelijk is. Daarnaast verwerken we gegevens over de instellingen van de pagina waarop de fout zich heeft voorgedaan.

Veiligheid van de IT-infrastructuur

We slaan gegevens tijdelijk op onze webserver op in logbestanden en evalueren deze om de veiligheid te waarborgen van de voor de beschikbaarstelling van de website gebruikte IT-infrastructuur, met name voor het vaststellen, oplossen en aantoonbaar documenteren van storingen (bijv. DDoS-aanvallen).

Voor de beschreven verwerkingen maken we gebruik van HTTP-gegevens.

De rechtsgrond voor de verwerkingen is ons gerechtvaardigde belang (art. 6, lid 1 f van de AVG). Ons gerechtvaardigde belang is: het beschikbaar stellen van de door u opgeroepen content van de website; het garanderen van de stabiliteit evenals het verbeteren van onze website; het garanderen van de veiligheid van de voor de beschikbaarstelling van de website gebruikte IT-infrastructuur, met name voor het vaststellen, oplossen en aantoonbaar documenteren van storingen (bijv. DDoS-aanvallen).

In het kader van deze verwerkingen geven we uw gegevens door aan de volgende categorieën ontvangers: hostingproviders, dienstverleners op het gebied van foutherkenning en foutoplossing; aanbieders van prestatiebewaking en registratie van logbestanden, tools voor analyse van protocolgegevens.

Wij geven uw persoonsgegevens voor dit doel door aan verwerkers in de VS. Informatie over de doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen vindt u in paragraaf C

Informatie over de bewaartermijn van de diverse categorieën van persoonsgegevens vindt u in paragraaf D.

Cookiebanner

We stellen u een functie ter beschikking voor het beheren van uw cookie-instellingen voor de website. Wanneer u opnieuw naar de website gaat, stellen we vast of u bijv. al toestemming hebt gegeven en activeren we cookies en daarmee verbonden analyse- en trackingtools overeenkomstig uw voorkeuren. Hiervoor worden bovendien gegevens vanuit beslist noodzakelijke cookies tijdelijk op onze webserver verwerkt. Gedetailleerde informatie over de content en toepassingen van de gebruikte cookies en vergelijkbare technologieën vindt u in onze .

Hiervoor verwerken wij de gegevens die u voor het beheren van de cookie-instellingen voor deze website verstrekt en gegevens die bij het gebruik van de functie voor het beheren van de cookie-instellingen aan uw eindapparaat worden toegewezen. Hiertoe behoren bijv. uw toestemming en evt. uw individuele keuze voor het gebruik van cookies op uw eindapparaat.

De rechtsgrond voor de verwerking is ons gerechtvaardigde belang (art. 6, lid 1 f van de AVG). Ons gerechtvaardigde belang is het beheer van de door u gegeven cookietoestemmingen voor deze website.

Informatie over de bewaartermijn van de diverse categorieën van persoonsgegevens vindt u in paragraaf D.

Bestellingen in de webshop van Jimdo.com

Op onze website kunt u diverse diensten bestellen. Voor dit doel verwerken we gegevens voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen en het nakomen van overeenkomsten die via onze website worden gesloten. Dit betreft in het bijzonder de ontvangst van uw bestelling, de afwikkeling van de betaling, de levering van de door u bestelde diensten evenals het versturen van e-mails over transacties om u over de actuele status van uw bestelling te informeren.

We verwerken HTTP-gegevens van de webshop, bestelgegevens, contactgegevens, betaalgegevens, e-mailgegevens over transacties, registratiegegevens en inloggegevens.

De verwerking gebeurt ten behoeve van het voorbereiden en nakomen van onze contractuele verplichtingen (art. 6, lid 1 b AVG).

In het kader van de verwerking geven we uw gegevens door aan de volgende categorieën ontvangers: hostingproviders, aanbieders van betaaldiensten, dienst voor abonnementsbeheer, aanbieders voor het versturen van e-mails (van e-mails die vanuit technisch oogpunt contractueel relevant zijn).

Wij geven uw persoonsgegevens voor dit doel door aan verwerkers in de VS. Informatie over de doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen vindt u in paragraaf C.

Informatie over de bewaartermijn van de diverse categorieën van persoonsgegevens vindt u in paragraaf D.

Fraudepreventie

Wanneer u onze website bezoekt, registreren we gegevens en slaan we deze op om fraude ten koste van ons en onze klanten te voorkomen. Daartoe verwerken we gegevens ten behoeve van analyse, om frauduleuze transacties en andere schadelijke activiteiten op de website te voorkomen en te detecteren*.* Voordat we een overeenkomst met u sluiten, controleren we of er sprake is van aanwijzingen voor een poging tot fraude. Hiervoor maken we gebruik van een geautomatiseerd proces.

Hierbij verwerken we HTTP-gegevens, zo nodig contactgegevens, betaalgegevens en inloggegevens.

De rechtsgrond voor de verwerking is ons gerechtvaardigde belang (art. 6, lid 1 f van de AVG). Ons gerechtvaardigde belang is het voorkomen van fraude en daarmee economische schade.

In het kader van de verwerking geven we uw gegevens door aan de volgende categorieën ontvangers: fraudepreventiediensten.

Wij geven uw persoonsgegevens voor dit doel door aan verwerkers in de VS. Informatie over de doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen vindt u in paragraaf C.

Informatie over de bewaartermijn van de diverse categorieën van persoonsgegevens vindt u in paragraaf D.

II. Jimdo-blog

Wanneer u onze Jimdo-blog bezoekt, worden gegevens tijdelijk op onze webserver verwerkt om u de gevraagde content van de Jimdo-blog te laten zien.

Hiertoe verwerken we HTTP-gegevens.

De rechtsgrond voor de verwerking is ons gerechtvaardigde belang (art. 6, lid 1 f van de AVG). Ons gerechtvaardigde belang is het beschikbaar stellen van de content van de door u bezochte Jimdo-blog.

In het kader van de verwerking geven we uw gegevens door aan de volgende categorieën ontvangers: blogproviders.

Wij geven uw persoonsgegevens voor dit doel door aan verwerkers in de VS. Informatie over de doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen vindt u in paragraaf C

Informatie over de bewaartermijn van de diverse categorieën van persoonsgegevens vindt u in paragraaf D.

III. Klantenservice

Wanneer u contact opneemt met onze klantenservice of wanneer wij met u contact opnemen, verwerken wij uw persoonsgegevens om uw resp. ons verzoek te beantwoorden. Bovendien verwerken wij uw gegevens om na het contact de kwaliteit van onze klantenservice te analyseren. Bovendien bieden wij de mogelijkheid, samen met een Jimdo-medewerker in het beheerdersgedeelte te surfen (zgn. co-browsing).

U kunt u op elk moment met vragen tot ons wenden. Dat kan via e-mail, via een privébericht in het beheerdersgedeelte van uw klantacccount bij ons, via de Jimdo Creator-app, telefonisch of via socialemediaplatformen (bijv. Facebook Messenger) én via ons contactformulier of onze live chat.

We bewaren uw verzoek in een ticketsysteem om het te verwerken, de service te kunnen opvolgen en te verbeteren. Persoonsgegevens worden alleen gebruikt om uw verzoek te verwerken. Bij klantverzoeken die u via de Jimdo Creator-app indient, registreren we automatisch de client-user-agent-gegevens, d.w.z. het type browser, de systeemtaal, de app-versie en het apparaat waarmee u het verzoek hebt verstuurd. Deze informatie helpt het serviceteam het probleem te begrijpen en uitgebreide support aan te bieden.

Daarnaast kunt u als bezoeker van onze website of als Jimdo-gebruiker, nadat uw verzoek met succes is afgehandeld, uw ervaring met de klantenservice met ons delen. U kunt direct in het ticketdialoogvenster feedback geven of het venster negeren. Wij gebruiken de feedback uitsluitend om onze interne klantenservice te verbeteren. Wanneer u geen beoordelingsverzoeken voor support meer wenst te ontvangen, kunt u ons daarover altijd een e-mail sturen (privacy@jimdo.com); wij slaan dan de opt-outverklaring in ons systeem op. Bovendien analyseren we de door ons afgehandelde verzoeken om onze klantenservice te verbeteren.

Om het contactformulier en de live chat op onze website mogelijk te maken, wordt informatie over het betreffende contactformulier resp. de betreffende live chatsessie in cookies (zie daarover onze ) op uw eindapparaat opgeslagen. De cookies en de daarin opgeslagen informatie kunnen tijdens het gebruik van contactformulieren resp. van de chat worden uitgelezen om uw betreffende contactformulier resp. live chatsessie te behouden.

Wij verwerken gegevens over verzoeken, gegevens van eindapparaten voor communicatie en communicatiegegevens.

De rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens is ons gerechtvaardigde belang bij het beantwoorden van de klantvragen en het verbeteren van ons service-aanbod (art. 6, lid 1 f AVG). Wanneer het contact betrekking heeft op het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst, dan gaat het om een precontractuele of contractuele maatregel (art. 6, lid 1 b AVG).

In het kader van de verwerking geven we uw gegevens door aan de volgende categorieën ontvangers: aanbieders van klantenservice, aanbieders van analyse-software voor klantenservice.

Wij geven uw persoonsgegevens voor dit doel door aan verwerkers in de VS. Informatie over de doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen vindt u in paragraaf C.

Informatie over de bewaartermijn van de diverse categorieën van persoonsgegevens vindt u in paragraaf D.

Co-browsing

Om het u gemakkelijker te maken door ons online aanbod en in administratieve delen van uw Jimdo-websites (CMS) te navigeren, bieden we ook de mogelijkheid om samen met een medewerker van Jimdo te surfen, waarbij we tijdelijk en in beperkte mate het browservenster gezamenlijk gebruiken. Wanneer u co-browsing start, stemt u ermee in uw browserscherm met de medewerker van Jimdo te delen. De medewerker van Jimdo krijgt dan alleen leesrechten. De medewerker kan geen andere browsercontent of delen van uw beeldscherm zien. De medewerker heeft ook geen schrijf- of bewerkingsmogelijkheden. U kunt het proces op elk moment afbreken. De verwerking van gegevens vindt plaats via een eenduidige sessie-ID. We verzamelen geen gegevens uit het browserscherm en slaan deze ook niet op. Om misbruik te voorkomen, slaan we na beëindiging van co-browsing de gegevens van de sessie op.

Hiertoe verwerken we sessiegegevens.

De rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens is ons gerechtvaardigde belang bij het verbeteren van ons service-aanbod en het voorkomen van misbruik (art. 6, lid 1 f AVG).

In het kader van de verwerking geven we uw gegevens door aan de volgende categorieën ontvangers: aanbieders van co-browsing.

Wij geven uw persoonsgegevens voor dit doel door aan verwerkers in de VS. Informatie over de doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen vindt u in paragraaf C.

Informatie over de bewaartermijn van de diverse categorieën van persoonsgegevens vindt u in paragraaf D.

IV. Webanalysetechnologieën

Wanneer u ons daarvoor toestemming hebt gegeven of op basis van ons gerechtvaardigde belang (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisatie en economische exploitatie van ons online aanbod in de zin van art. 6, lid 1 f AVG), maken wij op onze website gebruik van technologieën voor webanalyse. Daardoor kunnen we informatie over uw activiteiten op onze website registreren en evalueren. We voeren de webanalyses zowel met eigen tools als met webanalysetools van webanalyse- en optimalisatiediensten uit.

Webanalysetechnologieën van Jimdo

Wanneer u naar onze website gaat en hierover geïnformeerd werd, registreren we met een door ons ontwikkelde webanalysefunctie informatie over uw gebruik van onze website en slaan deze op in een gepseudonimiseerd profiel. Zo kunnen wij onze website verbeteren. De webanalysetool van Jimdo registreert uw IP-adres en de user-agent, combineert deze, kort ze in en slaat deze gegevens op met behulp van een zogenaamde hash-functie. Op deze manier maken we een bezoeker-identifier aan. De bezoeker-identifier versleutelen we bovendien met behulp van een toevallige waarde, de zogenaamde SALT, die om de 24 uur verandert. Zo zorgen we ervoor dat uw IP-adres niet kan worden herleid uit de door ons opgeslagen bezoeker-identifier en u niet persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Bovendien combineren we deze gegevens niet met andere gegevens en slaan we ze alleen op onze server op.

Hiertoe verwerken we webanalyse-HTTP-gegevens en webanalysegegevens. De door ons gebruikte webanalysefunctie genereert het webanalyseprofiel en slaat het op. Hiertoe behoort informatie over het gebruik van onze website, met name paginabezoek, bezoekfrequentie en verblijfsduur op de bezochte pagina's evenals de client-user-agent van uw eindapparaat.

De rechtsgrond voor de verwerking is ons gerechtvaardigde belang (art. 6, lid 1 f AVG). Ons gerechtvaardigde belang ligt in de verbetering van onze internetpagina's (o.a. weergave en content).

Informatie over de bewaartermijn van de diverse categorieën van persoonsgegevens vindt u in paragraaf D.

Webanalysetechnologieën van webanalyse- en optimalisatiediensten

Wanneer u naar onze website gaat en ons daartoe toestemming hebt gegeven, registreren we met behulp van de gebruikte webanalysetools van webanalyse- en optimalisatiediensten informatie over uw gebruik van onze website en slaan die op in een eindapparaat-gerelateerd profiel. Zo kunnen we onze website en de doeleinden van onze website verbeteren. Om deze informatie aan uw eindapparaat te kunnen toerekenen, wijzen wij aan uw eindapparaat een eenduidige ID toe, die wordt gekoppeld aan het eindapparaat-gerelateerde profiel. Deze gegevens worden in cookies op uw eindapparaat opgeslagen (zie daarover onze ) en kunnen bij een bezoek aan onze website worden uitgelezen. Tijdens het bezoek aan onze website kunnen we uw eindapparaat daar aan de hand van de eraan toegewezen ID herkennen. De analyse heeft tot doel te onderzoeken waar de gebruikers van onze website vandaan komen, welke delen van onze website ze bezoeken en hoe vaak en hoe lang ze pagina's en categorieën bekijken. Uw IP-adres wordt geanonimiseerd voordat het wordt opgeslagen. Voor het vastleggen van uw toestemming slaan we voor de duur van uw toestemming een eenduidige, aan u toegewezen ID op.

Hiertoe verwerken we webanalyse-HTTP-gegevens, webanalyse-eindapparaatgegevens en webanalysegegevens.

De door ons gebruikte webanalysetool genereert het webanalyseprofiel en slaat het op. Hiertoe behoort informatie over uw gebruik van onze website, met name paginabezoek, bezoekfrequentie en verblijfsduur op de bezochte pagina's evenals de eenduidige ID die aan uw eindapparaat is toegewezen.

De rechtsgrond voor de verwerking is de toestemming die u ons in het kader van de hebt gegeven (art. 6, lid 1 a AVG). Uw toestemming kunt u via onze op elk moment intrekken.

In het kader van de verwerking geven we uw gegevens door aan de volgende categorieën ontvangers: webanalyse- en optimalisatiediensten.

Wij geven uw persoonsgegevens voor dit doel door aan verwerkers in de VS. Informatie over de doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen vindt u in paragraaf C.

Informatie over de bewaartermijn van de diverse categorieën van persoonsgegevens vindt u in paragraaf D.

V. Marketing

Wij verwerken uw persoonsgegevens om gepersonaliseerde nieuwsbrieven te versturen, om u op een andere website te herkennen en zo het succes van onze reclame te tracken (zgn. conversion tracking), u gericht reclame voor onze producten te laten zien (zgn. (re-)targeting) en voor enquêtes.

Hieronder vindt u hierover gedetailleerde informatie:

Gepersonaliseerde nieuwsbrieven

Op onze website kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief die per e-mail wordt verstuurd. Bovendien sturen we de nieuwsbrief ook aan onze klanten. Onze nieuwsbrief informeert u over Jimdo's producten, services en acties, enquêtes, wedstrijden, blogartikelen en soortgelijke content. U kunt zich op elk moment voor onze nieuwsbrief afmelden via de afmeldlink in elke nieuwsbrief. In dit verband verwerken we bepaalde gegevens bij het versturen en bij het analyseren van het succes van onze nieuwsbrieven.

Via afzonderlijke functionaliteiten (zoals het gebruik van gedragsgebaseerde gegevens) van onze nieuwsbrief kunnen wij persoonsgebonden nagaan, welke content van onze nieuwsbrief voor Jimdo-gebruikers bijzonder interessant is. Wij gebruiken de bevindingen van deze evaluaties uitsluitend voor het verbeteren en de vraaggestuurde vormgeving van onze aanbiedingen en voor aanpassingen. De nieuwsbrieven bevatten een zogenaamd 'web-beacon', d.w.z. dat bij het openen van de nieuwsbrief een pixeltag wordt opgehaald van onze server resp. van de server van een analyse-dienstverlener. Door gebruik van dit 'beacon' worden technische informatie, zoals informatie over de browser en het systeem, evenals het IP-adres en tijdstip van de opvraging verzameld. Deze informatie wordt gebruikt om de technische prestaties van de services te verbeteren op basis van de technische gegevens of de doelgroepen en het leesgedrag op basis van hun oproeplocaties (die met behulp van het IP-adres kunnen worden bepaald) of de toegangstijden. Met statistisch onderzoek wordt ook bepaald of de nieuwsbrieven worden geopend, wanneer ze worden geopend, de verblijfstijd van de lezer en op welke links wordt geklikt. Om technische redenen kan deze informatie worden toegewezen aan de individuele ontvangers van de nieuwsbrief. Wij streven echter niet naar het analyseren van afzonderlijke gebruikers. De beoordelingen helpen veeleer om de leesgewoonten van onze gebruikers te identificeren en om onze content op hen af te stemmen of om verschillende content te verzenden die aansluit bij de interesses van onze gebruikers.

U kunt te allen tijde voor de toekomst bezwaar maken tegen de opslag en het gebruik van uw gegevens voor het versturen van de nieuwsbrief of uw toestemming daarvoor intrekken, zonder opgave van redenen, zonder dat dit u enig nadeel oplevert en zonder dat hiervoor andere kosten dan de overdrachtskosten overeenkomstig de basistarieven ontstaan. Dit is mogelijk door onderaan de nieuwsbrief te klikken op de link waarmee u zich voor de nieuwsbrief kunt afmelden. U kunt ook het vinkje bij "Nieuwsbrief" in uw klantaccount uitschakelen.

Daarmee vervalt tegelijkertijd de toestemming voor statistische analyse. Het afzonderlijk intrekken van de toestemming voor statistische analyse in onze nieuwsbrief is helaas niet mogelijk. De rechtmatigheid van de reeds voltooide gegevensverwerkingshandelingen blijft onveranderd door de intrekking. In geval van intrekking worden de persoonsgegevens die voor deze gegevensverwerking werden gebruikt, geanonimiseerd of gewist. Gegevens die we voor andere doeleinden bewaren (bijv. e-mailadressen van leden) blijven onaangetast.

Hiervoor verwerken we contactgegevens, nieuwsbriefformulier-HTTP-gegevens, nieuwsbrief-abonnementsgegevens, nieuwsbrief-trackingpixel-gegevens en nieuwsbrief-profielgegevens.

De rechtsgrond voor het versturen van de nieuwsbrief in verband met verkoop van de artikelen of services van Jimdo is § 7, lid 3 UWG (Duitse wet inzake oneerlijke mededinging). Het versturen van de Jimdo-nieuwsbrief is ook mogelijk op basis van de toestemming die u hebt gegeven (art. 6, lid 1 a AVG).

In het kader van de verwerking geven we uw gegevens door aan de volgende categorieën ontvangers: dienstverleners voor het versturen van nieuwsbrieven, dienstverleners voor nieuwsbriefanalyse. Wij geven uw persoonsgegevens voor dit doel door aan verwerkers in de VS. Informatie over de doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen vindt u in paragraaf C.

Informatie over de bewaartermijn van de diverse categorieën van persoonsgegevens vindt u in paragraaf D.

Gebruik van conversion tracking

Wanneer u ons daarvoor toestemming hebt gegeven, maken we op onze website gebruik van conversion-trackingtechnologieën. "Conversions" zijn door ons opgeslagen gebruikersactiviteiten op onze website. Conversion tracking is een proces waarmee we kunnen registreren wat er gebeurt wanneer u via onze advertenties in zoekmachines of op andere websites hebt gereageerd. We kunnen bijvoorbeeld zien of u aansluitend een bepaalde handeling op onze website hebt uitgevoerd.

Wanneer u onze advertenties in zoekmachines of op andere websites te zien krijgt of wanneer u reageert op onze advertenties, kunnen we hierover informatie registreren en in een eindapparaat-gerelateerd profiel opslaan. Om deze informatie aan uw eindapparaat te kunnen toekennen, kunnen we aan uw eindapparaat een eenduidige ID toewijzen. Aansluitend kunnen we deze koppelen met het eindapparaat-gerelateerde profiel. Deze ID kan met behulp van cookies worden opgeslagen (zie daarvoor onze ). Deze verwerkingen vinden zo nodig onafhankelijk van uw toestemming aan de betreffende exploitant van de website plaats.

Wanneer u aansluitend onze website bezoekt, kunnen we de in deze cookies opgeslagen informatie uitlezen. Op deze manier kunnen we uw eindapparaat aan de hand van de ID herkennen, de in het eindapparaat-gerelateerde profiel opgeslagen informatie over het bezoeken van onze advertenties inzien en daarnaast extra gegevens toevoegen. Zo kunnen we informatie over het gebruik van onze website registreren, met name de door u geactiveerde conversions. Zo kunnen we zien welke sleutelbegrippen, advertenties, groepen advertenties en campagnes tot de door ons gewenste gebruikershandelingen leiden. We kunnen bovendien volgen hoe onze Return on Investment (ROI) ontstaat en met het oog op onze advertentieuitgaven onderbouwde beslissingen nemen. Bovendien kunnen we onze reclamecampagnes automatisch overeenkomstig onze bedrijfsdoelen optimaliseren.

Hiervoor verwerken we conversion-HTTP-gegevens, conversion-eindapparaatgegevens en conversion-profielgegevens.

De rechtsgrond voor de verwerking is uw toestemming (art. 6, lid 1 f AVG). Uw toestemming kunt u via onze op elk moment intrekken.

In het kader van de verwerking geven we uw gegevens door aan de volgende categorieën ontvangers: providers van conversion tracking.

Wij geven uw persoonsgegevens voor dit doel door aan verwerkers in de VS. Informatie over de doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen vindt u in paragraaf C.

Informatie over de bewaartermijn van de diverse categorieën van persoonsgegevens vindt u in paragraaf D.

Remarketingtechnologieën

Wanneer u ons daarvoor toestemming hebt gegeven, maken we op onze website gebruik van zgn. remarketingtechnologieën. "Remarketing" (of ook "retargeting") betekent dat wij gebruikers, die al hebben gereageerd op onze website, gericht opnieuw kunnen aanspreken (bijv. met advertenties in zoekmachines of op andere websites, die deel uitmaken van hetzelfde reclamenetwerk als wij).

Wanneer u naar onze website gaat, wordt informatie over uw gebruik van onze website geregistreerd en in een eindapparaat-gerelateerd profiel opgeslagen. Om deze informatie aan uw eindapparaat te kunnen toerekenen, wordt aan uw eindapparaat een eenduidige ID toegewezen, die wordt gekoppeld aan het eindapparaat-gerelateerde profiel. Deze ID wordt in cookies (zie daarvoor onze ) op uw eindapparaat opgeslagen. Wanneer u aansluitend met hetzelfde eindapparaat zoekmachines gebruikt of andere websites bezoekt, die deel uitmaken van hetzelfde reclamenetwerk als wij, kan uw eindapparaat daar aan de hand van de toegewezen ID worden herkend. Aan de hand van deze ID kan de opgeslagen informatie over het gebruik van onze website worden opgeroepen, inclusief de toewijzing van uw eindapparaat-gerelateerde profiel aan bepaalde reclamesegmenten. Op deze manier kan de aanbieder van de door ons gebruikte remarketingtool u daar gericht onze advertenties laten zien. Deze verwerkingen vinden zo nodig onafhankelijk van uw toestemming aan de betreffende exploitant van de website plaats.

Wanneer u zoekmachines of andere websites bezoekt, die deel uitmaken van hetzelfde reclamenetwerk, kan de aanbieder van de door ons gebruikte remarketingtool informatie over het gebruik van de betreffende zoekmachine of andere informatie over de advertenties die u daar te zien krijgt of waarop u daar hebt gereageerd, opslaan in het eindapparaat-gerelateerde profiel, om zo betere personalisering mogelijk te maken. Bovendien maakt uitbreiding van de profielen het de aanbieder van de door ons gebruikte remarketingtool mogelijk verschillende advertenties optimaal in te zetten voor ons en andere bedrijven waarvoor hij advertenties inzet (bijv. sturing van de frequentie van weergave van bepaalde advertenties).

Wij en de aanbieder van de door ons gebruikte remarketingtool personaliseren onze advertenties voor u gericht aan de hand van uw eindapparaat-gerelateerde profiel, met name aan de hand van uw gebruik van onze website. Hiervoor analyseren we de in uw profiel opgeslagen informatie en kennen op basis hiervan bepaalde reclamesegmenten aan uw profiel toe.

Hiervoor verwerken wij remarketing-HTTP-gegevens, remarketing-eindapparaatgegevens en remarketing-profielgegevens.

De rechtsgrond voor de verwerking is uw toestemming (art. 6, lid 1 f AVG). Uw toestemming kunt u via onze op elk moment intrekken.

In het kader van de verwerking geven we uw gegevens door aan de volgende categorieën ontvangers: remarketingproviders.

Wij geven uw persoonsgegevens voor dit doel door aan verwerkers in de VS. Informatie over de doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen vindt u in paragraaf C.

Informatie over de bewaartermijn van de diverse categorieën van persoonsgegevens vindt u in paragraaf D.

Enquêtes over onze dienstverlening

U hebt de mogelijkheid op onze website deel te nemen aan enquêtes over onze dienstverlening (met name met betrekking tot klanttevredenheid). Deze enquêtes helpen ons om onze producten en diensten te verbeteren en optimaliseren. We nodigen u hiervoor ook via e-mail uit om aan dergelijke enquêtes deel te nemen (bijv. in het kader van het versturen van de nieuwsbrief).

Hiervoor verwerken we enquêtegegevens, HTTP-gegevens, registratiegegevens en inloggegevens.

De rechtsgrond voor de verwerking is ons gerechtvaardigde belang (art. 6, lid 1 f AVG). Wanneer u geen verdere verzoeken tot beoordeling van onze support wenst te ontvangen, kunt u zich op elk moment afmelden voor de nieuwsbrief door in de nieuwsbrief op de afmeldlink te klikken. Bovendien analyseren we de door ons afgehandelde verzoeken om onze klantenservice te verbeteren.

In het kader van de verwerking geven we uw gegevens door aan de volgende categorieën ontvangers: diensten op het gebied van opinieonderzoek.

Wij geven uw persoonsgegevens voor dit doel door aan verwerkers in de VS. Informatie over de doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen vindt u in paragraaf C.

Informatie over de bewaartermijn van de diverse categorieën van persoonsgegevens vindt u in paragraaf D.

Gegevens van sollicitanten

We verwerken de gegevens die sollicitanten in het sollicitatieproces verstrekken. Dat omvat de volgende gegevens: naam, adres, (mobiel) telefoonnummer, e-mailadres en persoonsgegevens op basis van de sollicitatiedocumenten. We verwerken sollicitaties alleen als deze in ons wervingssysteem zijn ingevoerd. Dat gebeurt als de sollicitant via onze carrièrepagina bij ons solliciteert. Als de sollicitant op een andere, niet door ons voorziene manier (bijv. via e-mail) solliciteert, voeren we de gegevens in het systeem in. De sollicitant ontvangt dan via het systeem automatische ontvangstbevestigingen, uitnodigingen en afwijzingen. We verwerken de gegevens alleen voor de afhandeling van de sollicitatie. Gegevens van sollicitanten worden conform art. 88 AVG en § 26 BDSG (Duitse wet inzake gegevensbescherming) (opnieuw) verwerkt en worden bij afwijzing na zes maanden automatisch gewist. Indien de sollicitant toestemming gegeven heeft voor langere opslag van de persoonsgegevens, nemen we de gegevens op in onze sollicitatiepool. Om het account van de sollicitant en de daarin vermelde gegevens eerder te wissen, kan de sollicitant contact opnemen met zijn contactpersoon op de personeelsafdeling. Daar worden de gegevens na twee jaar automatisch gewist. Meer informatie vindt u op onze [Jimdo-carrièrepagina].

C. Doorgifte van gegevens aan derde landen

Jimdo let erop dat uw gegevens in de EU of in de Europese Economische Ruimte worden verwerkt. Mocht dat ooit niet mogelijk zijn en is doorgifte van gegevens aan een derde land vereist, dan zorgt Jimdo er na voorafgaande toetsing voor dat in het doelland een adequaat niveau van gegevensbescherming overeenkomstig de voorschriften van het Europese Hof van Justitie en de Europese Commissie wordt gehandhaafd.

De doorgifte van gegevens vindt in deze gevallen plaats op basis van een besluit waarbij het beschermingsniveau passend wordt verklaard door de Europese Commissie of de zogenaamde modelcontractbepalingen voor de doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen in de dan toepasselijke versie. Deze zijn hier beschikbaar: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32004D0915.

Doorgifte van gegevens aan een derde land kan ook op basis van toestemming plaatsvinden. Daarover informeren we u dan afzonderlijk.

D. Bewaartermijn van uw persoonsgegevens

We bewaren uw persoonsgegevens om verschillende redenen (bijv. technische of wettelijke) gedurende periodes van verschillende duur. Over het algemeen bewaren we uw gegevens slechts zolang als vereist is voor het betreffende doel of langer als dat contractueel of wettelijk verplicht is.

We bewaren HTTP-gegevens en logbestanden van servers maximaal drie maanden, tenzij er sprake is van een gebeurtenis die belangrijk is voor de veiligheid (bijv. een DDoS-aanval). In geval van een gebeurtenis die belangrijk is voor de veiligheid worden logbestanden van de server bewaard tot deze gebeurtenis is verholpen en volledig is opgehelderd.

We wissen sessiegegevens via co-browsing in de regel uiterlijk na 30 dagen.

We bewaren en gebruiken de door de Jimdo-gebruiker verstrekte gegevens voor het uitvoeren van het contract. Na uitvoering van het contract of het verwijderen van het klantaccount worden de gegevens geblokkeerd in overeenstemming met de geldende fiscaalrechtelijke en commerciële bewaartermijnen en verwijderd na het verstrijken van deze termijnen, tenzij de Jimdo-gebruiker uitdrukkelijk heeft ingestemd met verder gebruik van zijn gegevens of het ons wettelijk is toegestaan de gegevens verder te gebruiken, waarover we de gebruiker apart informeren.

E. Gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën

Informatie over het gebruik van cookies vindt u in onze . U kunt uw instellingen voor het gebruik van cookies op onze website via onze wijzigen.

F. Informatie over uw rechten

Als betrokkene hebt u met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door Jimdo, indien de betreffende wettelijke voorwaarden van toepassing zijn, de volgende rechten:

 • recht op inzage (art. 15 AVG)

 • recht op rectificatie (art. 16 AVG)

 • recht op wissing ("recht op vergetelheid") (art. 17 AVG)

 • recht op beperking van de verwerking (art. 18 AVG)

 • recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG)

 • recht op bezwaar (art. 21 AVG)

 • recht op intrekking van toestemming (art. 7 (3) AVG)

 • recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (art. 77 AVG)

Voor het uitoefenen van uw rechten kunt u zich via de in paragraaf A genoemde contactgegevens tot ons wenden.

Informatie over eventuele bijzondere regelingen en mechanismen, die u het uitoefenen van uw rechten gemakkelijker maken, met name het uitoefenen van uw rechten inzake overdraagbaarheid van gegevens en bezwaar, ontvangt u zo nodig in de informatie over de verwerking van persoonsgegevens in paragraaf B van deze informatie over gegevensbescherming.

Om uw verzoek tot uitoefening van uw rechten te kunnen bewerken, zijn wij verplicht uw identiteit zorgvuldig te controleren. Gelieve begrip te tonen voor ons voorbehoud om -- afhankelijk van het kritieke karakter van de gegevens -- verdere informatie of bewijs van identiteit te vragen. Dit is met name ook om uw gegevens te beschermen tegen toegang door onbevoegde derden.

We behouden ons voor om verzoeken die onredelijk vaak of zonder gepast bewijs van identiteit binnenkomen, niet in behandeling te nemen. Hierover zullen we u apart informeren.

Uw verzoek evenals de verstrekte gegevens worden gedurende twee jaar in onze systemen opgeslagen. De kopie van uw identiteitsbewijs (voorzover toegestuurd) wordt na controle van uw identiteit per omgaande vernietigd. De rechtsgrond voor de verwerking is art. 6, lid 1 c AVG.

G. Informatie over de begrippen die in deze informatie over gegevensbescherming worden gebruikt

De in deze informatie over gegevensbescherming gebruikte begrippen hebben in beginsel de betekenis zoals gedefinieerd in de algemene verordening gegevensbescherming. Bovendien gebruiken wij nog andere begrippen, die hierna samen met de belangrijkste begrippen in de algemene verordening gegevensbescherming worden toegelicht:

 • "Analysegegevens" zijn gegevens die de webanalyse-software genereert op basis van de geregistreerde informatie en toekent aan de eenduidige bezoekers-ID van de betreffende bezoeker, zoals deze is opgenomen in de gegevens van de eindapparatuur. Hiertoe behoort informatie over de effectiviteit van advertenties en toewijzing van gebruikers aan doelgroepen voor advertenties.

 • "Verzoekgegevens" zijn gegevens die u ons in het kader van het verzoek verstrekt. Hiertoe behoren aanspreekvorm, voornaam, achternaam, adres (factuuradres), telefoonnummer, e-mailadres en de inhoud van uw verzoek.

 • "Verwerker" is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, die persoonsgegevens in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke (hier Jimdo zelf of u als onze klant) verwerkt.

 • "Bestelgegevens" betreft informatie over uw bestellingen. Hiertoe behoren gegevens over de door u gekochte diensten (benaming, omvang, aantal, kleur, prijs, valuta, opdrachtnummer enz.), datum en tijd van uw betreffende bestelling en status van uw bestelling.

 • "Betrokkene" is de geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon waarop de persoonsgegevens betrekking hebben. In het kader van deze informatie over gegevensbescherming bent u dat.

 • "Conversion-eindapparaatgegevens" zijn gegevens die door conversion tracking aan uw eindapparaat worden toegewezen, wanneer u onze advertenties in zoekmachines of op andere websites te zien krijgt. Hiertoe behoort een eenduidige ID ter herkenning.

 • "Conversion-HTTP-gegevens" zijn gegevens die bij gebruik van de op onze website gebruikte conversion-trackingtool via het Hypertext Transfer Protocol (Secure) (HTTP(S)) om technische redenen ontstaan. Hiertoe behoren uw IP-adres, het type en de versie van uw internetbrowser, het door u gebruikte besturingssysteem, de door u geopende pagina, de eerder door u bezochte pagina (referrer URL) evenals de datum en het tijdstip van uw bezoek.

 • "Conversion-profielgegevens" zijn gegevens die zijn toegekend aan een profiel dat aan een eindapparaat is gerelateerd (evt. afhankelijk van uw toestemming aan Jimdo als exploitant van deze website). Hiertoe behoren de aan uw eindapparaat toegewezen eenduidige ID evenals informatie over onze advertenties die u in zoekmachines of op andere websites te zien krijgt of waarop u hebt gereageerd. Daarnaast worden dergelijke gegevens door de op onze website gebruikte conversion-trackingtool gegenereerd en worden deze aanvullend opgeslagen in het profiel wanneer u onze website bezoekt. Hiertoe behoort informatie over het gebruik van onze website, met name de door u geactiveerde conversions.

 • "Aanmeldgegevens van accounts bij derden" zijn aanmeldgegevens die de betreffende derde dienst aan ons doorgeeft. Bovendien behoort hiertoe een eenduidige ID voor de sessie waarin u bent ingelogd op uw gebruikersaccount (zgn. "sessie-ID"), evenals de vervaldatum van uw betreffende sessie.

 • "Derde" is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, overheidsorgaan, instelling of andere instantie, buiten de betreffende persoon, de verwerkingsverantwoordelijke, de verwerker en de personen die onder directe verantwoordelijkheid van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker bevoegd zijn de persoonsgegevens te verwerken.

 • "Derde land" is een land dat geen lid is van de Europese Unie ("EU") of de Europese Economische Ruimte ("EER").

 • "Ontvanger" is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, overheidsorgaan, instelling of andere instantie waaraan persoonsgegevens worden meegedeeld, los van het feit of het hier al dan niet derden betreft.

 • "Eindapparaatgegevens" zijn gegevens die door de webanalyse-software aan uw eindapparaat worden toegewezen. Hiertoe behoort een eenduidige ID ter herkenning van terugkerende bezoekers.

 • "Aanvullende gebruikersaccountgegevens" zijn gegevens die u in uw gebruikersaccount kunt aanvullen. Hiertoe behoren alternatieve afleveradressen of betaalmiddelen (bijv. e-mailadres voor PayPal).

 • "Event-gegevens" zijn gegevens die de webanalyse-software registreert en toekent aan de eenduidige bezoekers-ID van de betreffende bezoeker zoals deze is opgenomen in de gegevens van de eindapparatuur. Hiertoe behoren handelingen die op de website plaatsvinden (zgn. "events"). Daartoe behoren bijvoorbeeld een aankoop, een registratie, het toevoegen van betaalgegevens, het ingangzetten van het bestelproces, het plaatsen van een artikel in de winkelwagen, het toevoegen aan wensenlijsten, het uitvoeren van zoekopdrachten, het bekijken van content. Hiertoe behoort bovendien informatie die verband houdt met de geregistreerde handelingen (zgn. "parameters"). Daartoe behoort bijvoorbeeld de waarde van de aankopen.

 • "HTTP-gegevens" zijn protocolgegevens die bij het bezoek aan de website via het Hypertext Transfer Protocol (Secure) (HTTP(S)) om technische redenen ontstaan. Hiertoe behoren uw IP-adres, het type en de versie van uw internetbrowser, het door u gebruikte besturingssysteem, de door u geopende pagina, de eerder door u bezochte pagina (referrer URL) evenals de datum en het tijdstip van uw bezoek.

 • "Communicatiegegevens" zijn gegevens die u ons door communicatie verstrekt. Hiertoe behoort informatie die u ons bijv. via het contactformulier op onze website, via e-mail of chatbot ter beschikking stelt. Hiertoe kunnen vooral de volgende gegevens behoren: naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, e-mailadres en de inhoud van uw verzoek.

 • "Communicatie-eindapparaatgegevens" zijn gegevens die bij gebruik van de betreffende communicatiewijze aan uw apparaat worden toegewezen. Hiertoe behoren een eenduidige ID voor uw sessie waarin u contact opneemt (zgn. "sessie-ID") evenals de vervaldatum van de betreffende sessie.

 • "Contactgegevens" zijn gegevens die u ons bij uw aanmelding voor de nieuwsbrief of in het kader van het bestelproces doorgeeft om contact met u op te nemen bij de afhandeling van uw bestelling. Hiertoe behoren aanspreekvorm, voornaam, achternaam, adres (factuuradres), telefoonnummer, e-mailadres.

 • "Inloggegevens" zijn gegevens die nodig zijn om op uw gebruikersaccount in te loggen. Hiertoe behoren uw e-mailadres en uw wachtwoord. Bovendien behoort hiertoe een eenduidige ID voor de sessie waarin u bent ingelogd op uw gebruikersaccount (zgn. "sessie-ID"), evenals de vervaldatum van uw betreffende sessie.

 • "Nieuwsbrief-abonnementsgegevens" zijn gegevens die we registreren wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief. Hiertoe behoren de volgende verplichte gegevens: e-mailadres. Bovendien behoren hiertoe de volgende optionele gegevens: aanspreekvorm, voornaam, achternaam.

 • "Nieuwsbrief-opt-in-gegevens" zijn protocolgegevens die bij het aan- en afmelden voor de nieuwsbrief ontstaan. Hiertoe behoren datum en tijdstip van aanmelding voor de nieuwsbrief, datum en tijdstip van het versturen van het bericht van aanmelding in het dubbele opt-in-proces, datum en tijdstip van de bevestiging van de aanmelding in het dubbele opt-in-proces, het IP-adres van het ter bevestiging gebruikte eindapparaat evenals datum en tijdstip van een eventuele afmelding voor de nieuwsbrief.

 • "Nieuwsbrief-profielgegevens" zijn gegevens in gebruiksprofielen, die we door analyse van het gebruiksgedrag in de nieuwsbrief bij gebruik van pseudoniemen aanmaken. Hiertoe behoren gegevens over het gebruik van de nieuwsbrief, met name openen, openfrequentie en verblijfsduur in geopende nieuwsbrieven.

 • "Nieuwsbrief-trackingpixel-gegevens" zijn gegevens die bij het openen van onze nieuwsbrief door zgn. trackingpixels in de nieuwsbrief via het Hypertext Transfer Protocol (Secure) (HTTP(S)) ontstaan. Trackingpixels zijn kleine grafiekjes in HTML-e-mails die registratie en analyse van een logbestand van het openen van de e-mails mogelijk maken. Hiertoe behoren het IP-adres, het type en de versie van uw internetbrowser, het gebruikte besturingssysteem, de geopende pagina, de eerder bezochte pagina (referrer URL) evenals de datum en het tijdstip van het bezoek.

 • "Nieuwsbriefformulier-eindapparaatgegevens" zijn gegevens die bij gebruik van het formulier voor het aan- en afmelden voor onze nieuwsbrief op onze website aan uw eindapparaat worden toegewezen. Hiertoe behoren een eenduidige ID voor uw formuliersessie ("sessie-ID") evenals de vervaldatum van de betreffende sessie. Deze gegevens worden in cookies op uw eindapparaat opgeslagen (zie daarvoor ons ) en kunnen tijdens gebruik van het formulier voor aan- en afmelden voor onze nieuwsbrief op onze website worden uitgelezen.

 • "Nieuwsbriefformulier-HTTP-gegevens" zijn gegevens die bij het openen van het formulier voor aan- en afmelden voor onze nieuwsbrief op onze website via het Hypertext Transfer Protocol (Secure) (HTTP(S)) om technische redenen ontstaan. Hiertoe behoren uw IP-adres, het type en de versie van uw internetbrowser, het door u gebruikte besturingssysteem, de door u geopende pagina, de eerder door u bezochte pagina (referrer URL) evenals de datum en het tijdstip van uw bezoek.

 • "Opt-in-gegevens" zijn gegevens die u voor het beheren van de cookietoestemmingen voor deze website verstrekt en gegevens die bij het gebruik van de functie voor het beheren van de cookietoestemmingen aan uw eindapparaat worden toegewezen. Hiertoe behoren uw toestemming en evt. uw individuele keuze voor het gebruik van cookies op uw eindapparaat.

 • "Persoonsgegevens" of "Gegevens" is iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("betrokkene"); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer specifieke kenmerken van de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon.

 • "Registratiegegevens" zijn gegevens die u ons op het betreffende registratieformulier op onze website ter beschikking stelt om u voor de eerste keer voor een gebruikersaccount te registreren (een gebruikersaccount aanmaken). Hiertoe behoren vooral de volgende verplichte gegevens: e-mailadres en wachtwoord. Bovendien behoren hiertoe de volgende optionele gegevens: aanspreekvorm, naam, voornaam.

 • "Remarketing-eindapparaatgegevens" zijn gegevens die door de remarketingtool aan uw eindapparaat worden toegewezen wanneer u onze website bezoekt. Hiertoe behoort een eenduidige ID ter herkenning.

 • "Remarketing-HTTP-gegevens" zijn gegevens die bij gebruik van de op onze website gebruikte remarketingtool via het Hypertext Transfer Protocol (Secure) (HTTP(S)) om technische redenen ontstaan. Hiertoe behoren uw IP-adres, het type en de versie van uw internetbrowser, het door u gebruikte besturingssysteem, de door u geopende pagina, de eerder door u bezochte pagina (referrer URL) evenals de datum en het tijdstip van uw bezoek.

 • "Remarketing-profielgegevens" zijn gegevens die de op onze website gebruikte remarketingtool genereert en die in een eindapparaat-gerelateerd profiel worden opgeslagen, met name wanneer u zoekmachines of andere websites bezoekt die deel uitmaken van hetzelfde reclamenetwerk. Hiertoe behoren de aan uw eindapparaat toegewezen eenduidige ID evenals informatie over uw gebruik van onze website, met name paginabezoek, bezoekfrequentie en verblijfsduur op de bezochte pagina's. Eveneens behoort hiertoe informatie over het gebruik van de betreffende zoekmachine of informatie over de advertenties die u daar te zien krijgt of waarop u daar hebt gereageerd. Voor het overige behoren hiertoe resultaten van de evaluatie van deze informatie, met name de toewijzing van uw profiel aan bepaalde reclamesegmenten.

 • "Sessiegegevens" zijn gegevens die wij via de co-browsing-sessie verzamelen. Hiertoe behoren een eenduidige ID voor de sessie waarin u contact opneemt (zgn. "sessie-ID") evenals IP-adres, datum en tijdstip van de sessie, besturingssysteem en browser.

 • "Transactie-e-mailgegevens" zijn gegevens uit transactie-e-mails, die wij voor de afhandeling/retournering van uw bestelling versturen (bijv. bevestiging van uw bestelling). Hiertoe behoren inhoud en tijdstip van de transactie-e-mail.

 • "Verwerkingsverantwoordelijke" is de natuurlijke persoon of rechtspersoon, overheidsorgaan, instelling of andere instantie, die alleen of samen met anderen over de doeleinden en middelen van de verwerking van persoonsgegevens beslist. In het kader van deze informatie over gegevensbescherming is dat Jimdo.

 • "Verwerking" is elk met of zonder hulp van geautomatiseerde processen uitgevoerd proces of elke zodanige reeks van processen in verband met persoonsgegevens zoals het verzamelen, het registreren, het organiseren, het ordenen, het opslaan, het aanpassen of wijzigen, het uitlezen, het ophalen, het gebruiken, het bekend maken via doorgifte, het verspreiden of een andere vorm van beschikbaarstelling, het vergelijken of koppelen, het beperken, het wissen of het vernietigen.

 • "Publicatiegegevens" zijn informatie die u ons ter beschikking stelt om op onze website te publiceren: Hiertoe behoren productbeoordelingen die u ons ter publicatie beschikbaar stelt.

 • "Winkelwagengegevens" zijn gegevens die bij uw gebruik van de winkelwagen-functie ontstaan. Hiertoe behoort informatie over diensten, die u in de winkelwagen legt (bijv. naam van de dienst, omvang, prijs, valuta). Hiertoe behoort bovendien een eenduidige ID voor de winkelwagen-sessie (zgn. "sessie-ID") evenals de vervaldatum van de betreffende sessie. Deze gegevens worden in cookies op uw eindapparaat opgeslagen en kunnen tijdens het gebruik van onze webwinkel worden uitgelezen.

 • "Webanalysegegevens" zijn gegevens die door de webanalyse-software worden gegenereerd en in gepseudonimiseerde gebruiksprofielen worden opgeslagen. Hiertoe behoort informatie over het gebruik van de website, met name paginabezoek, bezoekfrequentie en verblijfsduur op bezochte pagina's zoals toegekend aan de in de eindapparaatgegevens opgenomen eenduidige bezoekers-ID van de betreffende bezoeker.

 • "Webanalyse-HTTP-gegevens" zijn gegevens die bij gebruik van de op onze website gebruikte webanalysetool via het Hypertext Transfer Protocol (Secure) (HTTP(S)) om technische redenen ontstaan. Hiertoe behoren uw IP-adres, het type en de versie van uw internetbrowser, het door u gebruikte besturingssysteem, de door u geopende pagina, de eerder door u bezochte pagina (referrer URL) evenals de datum en het tijdstip van uw bezoek.

 • "Betaalgegevens" zijn gegevens die u ons in het kader van het bestelproces voor betaling van de door u bestelde diensten verstrekt. Hiertoe behoren de door u gekozen betaalwijzen evenals, afhankelijk van de gekozen betaalwijze, evt. aanvullende informatie die voor de betreffende betaalwijze moet worden versterkt (bijv. bankgegevens).

 • "Trackingpixel-HTTP-gegevens" zijn gegevens die bij het openen van de trackingpixels op onze website via het Hypertext Transfer Protocol (Secure) (HTTP(S)) ontstaan. Hiertoe behoren het IP-adres, het type en de versie van uw internetbrowser, het door u gebruikte besturingssysteem, de door u geopende pagina, de eerder door u bezochte pagina (referrer URL) evenals de datum en het tijdstip van uw bezoek.

H. Status en wijziging van deze informatie over gegevensbescherming

Deze informatie over gegevensbescherming dateert van 31-01-2022.

Op grond van technische ontwikkelingen en/of gewijzigde wettelijke en/of overheidsvoorschriften wordt onze website voortdurend aangepast en ontwikkeld. Dienovereenkomstig passen wij deze informatie over gegevensbescherming regelmatig aan. Dit geldt in het bijzonder voor de methoden die we gebruiken voor gebruiksanalyse, effectiviteitsmeting van advertisingtechnieken en vergelijkbare services, met name van externe leveranciers. In deze privacyverklaring vindt u steeds de actuele informatie.