Corona-feiten en hulp voor zzp’ers en kleine bedrijven

Het coronavirus heeft voor veel zzp’ers en kleine ondernemers een enorme impact op hun bedrijf. Uit een enquête van Jimdo blijkt dat maar liefst 65 procent van de ondervraagden zich zorgen maakt over het voortbestaan van hun bedrijf.

Gelukkig helpt de overheid ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis. Daarvoor is een uitgebreid pakket samengesteld met maatregelen en regelingen waarop zzp’ers of mkb’ers beroep kunnen doen.

Op deze pagina houden we bij welke mogelijkheden er zijn en waar je als ondernemer terecht kunt voor hulp.

 • Wat doet de overheid om ondernemers te helpen tijdens de coronacrisis?
 • Welke ondernemers komen in aanmerking voor ondersteuning van de overheid?
 • Wat kun je zelf doen om je bedrijf te beschermen?
 • Hoe kun je andere ondernemers helpen?
 • Handige links voor hulp aan ondernemers

Wat doet de overheid om ondernemers te helpen tijdens de coronacrisis?

Op 17 maart kondigde de regering aan bedrijven die door de coronacrisis in nood raken financieel te ondersteunen met een speciaal maatregelenpakket voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grote bedrijven.

De maatregelen waar je als zzp’er of kleine ondernemer iets aan kan hebben zijn:

 • Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)
 • Tijdelijke voorziening inkomensondersteuning voor zzp’ers en mkb’ers
 • Compensatieregeling voor direct getroffen ondernemers
 • Belastingverlichting: uitstel van betaling en renteverlaging
 • Rentekorting voor kleine ondernemers op microkredieten bij Qredits
 • Versoepeling van de regels voor de borgstelling van MKB-kredieten (BMKB)
 • Verruiming van de regeling Garantie Ondernemersfinanciering (GO)
 • Meer maatregelen die op de planning staan

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Heb je mensen in dienst en wordt het moeilijk de salarissen uit te betalen? Als bedrijf dat de komende tijd een omzetverlies van minimaal 20% verwacht, of heb daar sinds 1 maart al mee te heeft kun je voor de komende drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen bij het UWV. Je krijgt dan een voorschot van 80% via de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW).

Deze regeling vervangt de regeling voor werktijdverkorting, en kan na drie maanden verlengd worden met nog eens drie maanden.

Met de NOW kun je medewerkers door betalen en in dienst houden, of ze nou een vast of een flexibel contract hebben. Ook oproepkrachten kun je op deze manier aanhouden.

Bekijk meer informatie en de voorwaarden van de regeling op Ondernemersplein.

Tijdelijke voorziening inkomensondersteuning voor zzp en mkb

Als zzp’er kan het behoorlijk beangstigend zijn als je het aantal opdrachten ziet teruglopen, of misschien wel helemaal ziet verdwijnen.

Zzp’ers die in moeilijkheden komen kunnen voor drie maanden inkomensondersteuning aanvragen bij hun gemeente. Afhankelijk van je situatie en normale inkomen wordt je inkomen aangevuld tot het sociaal minimum. Dit bedrag hoef je later niet terug te betalen.

De voorwaarden om voor deze ondersteuning in aanmerking te komen worden versoepeld. Er is voor deze regeling nu bijvoorbeeld geen partner- of vermogenstoets meer. Dat betekent dat je inkomen ook aangevuld kan worden als je partner nog wel inkomsten heeft, en dat je je spaargeld niet hoeft aan te spreken.

ZZP’ers en kleine ondernemers kunnen tegen een lagere rente dan normaal ook een lening aanvragen bij de gemeente.

Deze regeling geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 maart en loopt (voorlopig) tot 1 juni.

Meer informatie en voorwaarden vind je op de site van de rijksoverheid.

Compensatieregeling voor direct getroffen ondernemers

Reizen worden geannuleerd, winkels, cafés en restaurants moeten sluiten, evenementen gaan niet door: voor veel branches komt de crisis nu al keihard aan.

Deze bedrijven kunnen straks aanspraak maken op een compensatie van € 4.000. Op dit moment worden de details uitgewerkt. Zodra bekend is welke sectoren precies gebruik kunnen maken van de compensatie en wat de voorwaarden zijn, delen we dat natuurlijk op deze pagina.

Belastingverlichting: uitstel van betaling en verlaging van rente en boetes

Komt je bedrijf in nood en lukt het niet meer om belasting te betalen, dan kun je uitstel aanvragen. Voor zowel grote als kleine ondernemers wordt de aanvraag van belastinguitstel versoepeld. Je krijgt bijvoorbeeld meer tijd om bewijsmateriaal op te sturen, en de belastingheffing wordt meteen stopgezet. Denk hierbij aan inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting.

Normaal gesproken wordt er rente berekend over betalingen die te binnenkomen. De rente op die belastingschulden wordt nu verlaagd van 4% naar bijna 0,01%. Ook de belastingrente wordt verlaagd naar 0,01%.

Op de speciale coronapagina van de Belastingdienst kun je nalezen wat de Belastingdienst doet om ondernemers te helpen.

Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits

Ben je net een bedrijf gestart in bijvoorbeeld de horeca, detailhandel, persoonlijke verzorging, bouw of zakelijke dienstverlening en heb je een mikrokrediet bij Qredits lopen? Dan kun je je aflossing voor zes maanden laten uitstellen, en de rente in die periode laten verlagen naar 2%.

Wil je weten hoe dit in z’n werk gaat, neem dan contact op met de hulplijn van Qredits.

Versoepeling van regels voor de borgstelling van MKB-kredieten (BMKB)

De regels voor de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) worden vanaf 16 maart versoepeld. Heb je een lening nodig om bijvoorbeeld rekeningen te kunnen betalen, maar kun je bij de bank geen lening krijgen, dan kan de overheid deels garant staan voor je lening.

Op de website van het RVO kun je lezen waar je aan moet voldoen en hoe je je aanvraag kunt indienen. Aanvragen voor deze nieuwe BMKB-C kunnen tot 1 april 2021 worden ingediend.

Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering

Voor mkb’ers en grote bedrijven die geen bankleningen en bankgaranties (meer) kunnen krijgen biedt de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO) uitkomst.

Het kabinet heeft voorgesteld het garantieplafond van de GO te verhogen tot 1,5 miljard euro. De overheid geeft onder de GO een garantie van 50% op bankleningen en bankgaranties. Per onderneming wordt het maximumbedrag tijdelijk verhoogd naar 150 miljoen euro.

Om gebruik te maken van deze regeling neem je contact op met je eigen bank.

Meer maatregelen op de planning

Om de komende tijd nog meer ondernemers te kunnen helpen overlegt de regering onder andere met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de cultuursector over extra maatregelen.

Welke ondernemers komen in aanmerking voor hulp van de overheid?

De maatregelen zijn allereerst bedoeld voor de bedrijven die de crisis nu al voelen. Dit zijn bijvoorbeeld ondernemers in de reisbranche, evenementorganisators en horecabedrijven die nu moeten sluiten.

Minister Wiebes van Economische Zaken heeft echter al gezegd dat de regelingen voor andere branches kunnen worden uitgebreid als dat nodig is. We houden je uiteraard op de hoogte!

Hoe kun je andere ondernemers helpen in deze moeilijke tijd?

Kleine ondernemers geven kleur, vernieuwing en persoonlijkheid aan een economie die er overal steeds meer hetzelfde uitziet. Stel je eens een stadscentrum voor zonder lokale winkels, galeries, cafés en restaurants. Een leven zonder onafhankelijke kunstenaars, journalisten, fotografen en ontwerpers…

Dat is geen vrolijk beeld, vind je ook niet?

Als klant kun je veel doen om ze steunen, maar ook als collega-ondernemer. Juist nu hebben ondernemers die steun en elkaar hard nodig om door de coronacrisis heen te komen.

We hebben 10 manieren om andere ondernemers te helpen in de crisis voor je op een rij gezet.

Handige links over hulp voor ondernemers tijdens de coronacrisis

Het laatste nieuws over de hulpmaatregelen van het kabinet
Rijksdienst voor ondernemend Nederland
Ondernemersplein
De KvK heeft een handig overzicht van alle regelingen op een rij gezet.

Breng je bedrijf online. Met Jimdo.

Frank van Oosterhout
Frank is schrijver en online redacteur bij Jimdo. Frank werkte bij Jimdo al aan SEO, support voor Nederlandse klanten en betere hulp-artikelen. Als hij niet op kantoor is, speelt hij rugby, maakt hij zelf ijs of is hij bezig met eetbare planten op zijn balkon.
Bijpassend product

Jimdo-website