11 gouden tips voor het schrijven van webteksten

11 gouden tips voor het schrijven van webteksten

Goede webteksten zijn cruciaal. Goed geschreven teksten voor je website pakken meteen de aandacht, zijn makkelijk leesbaar en beantwoorden alle vragen van bezoekers.

Sommige schrijftips zijn universeel. Of je nou schrijft voor je website, een tijdschrift of de binnenmuur van een piramide, die dingen moet je sowieso doen. Andere technieken gelden specifiek voor digitale communicatie.

Met deze 11 tips kun je pakkende webteksten schrijven.

1. Begrijp je bezoekers

Ja, natuurlijk, dat is een open deur intrappen… Toch zijn er veel schrijvers die webteksten schrijven zonder echt na te denken over wie het eigenlijk gaat lezen. Begin met de basisvragen: wie zijn mijn belangrijkste lezers? Zijn er meer mensen die dit misschien lezen en doorvertellen aan mijn doelgroep? Hoe vinden al die mensen mijn website?

Stel dat je webteksten schrijft voor een advocatenbureau. Je belangrijkste lezers zijn misschien je bestaande klanten. Maar, je tweede doelgroep is veel breder. Dat kunnen andere advocaten zijn, journalisten of iedereen die misschien nog juridische hulp nodig heeft.

Wat je schrijft moet allebei die doelgroepen aanspreken. Welke vragen hebben deze mensen over je onderwerp? Waar zijn ze het meest actief online? En welke informatie hebben ze nodig?

Breng je bedrijf online. Met Jimdo.

2. Gebruik de ‘omgekeerde piramide’

Bezoekers hebben vaak maar weinig aandacht — ze besluiten in een paar seconden of je website interessant is. Bouw je pagina daarom als een omgekeerde piramide: de belangrijkste dingen staan kort en helder in een tekst bovenaan. Daarna kun je steeds specifieker en gedetailleerder schrijven.

Schrijf je bijvoorbeeld over een conferentie, dan begin je met het belangrijkste: het onderwerp, de datum en de locatie. Daarna komen de sprekers en de onderwerpen van de lezingen. Pas helemaal onderaan komt tekst over wie de conferentie organiseert, hoe eerdere edities waren of waar bezoekers aanvullende informatie vinden.

Webteksten schrijven

3. Schrijf webteksten met korte, simpele zinnen

Lange zinnen zijn voor boeken op je leeslijst — moderne lezers zien liever zinnen die korter zijn dan 35 woorden. Volgens accessibility.nl begrijpt 95 procent van de Nederlandse bevolking teksten op niveau B1:

“Ik kan teksten begrijpen die hoofdzakelijk bestaan uit hoogfrequente, alledaagse of aan mijn werk gerelateerde taal. Ik kan de beschrijving van gebeurtenissen, gevoelens en wensen in persoonlijke brieven begrijpen.”

Gebruik vooral zelfstandige naamwoorden en werkwoorden. Of simpeler gezegd: dingen en handelingen. Wees zuinig met bijvoeglijke naamwoorden. Gebruik je ze toch, kies dan de simpelere variant. Schrijf bijvoorbeeld ‘samenhangend’ in plaats van ‘adherent’.

Er zijn verschillende modellen waarmee je kunt beoordelen hoe ingewikkeld een tekst is. Die modellen kijken vooral hoe lang de woorden en zinnen zijn.

Specifiek voor Nederlandse teksten is er de Leesniveau Tool. Daarmee controleer je snel of je webtekst B1-niveau heeft.

4. Gebruik een actieve toon

Gebruik liever actieve zinnen dan passieve zinnen in teksten voor je website. Noem ook altijd het onderwerp van de zin.

In plaats van “Een koffie werd besteld.”
Liever: “De klant bestelde koffie.”

In plaats van “Producten kunnen op worden besteld op onze website.”
Liever: “Je kunt op onze website producten bestellen.”

Die actieve toon zorgt voor korte, duidelijke zinnen. Het is ook directer: ‘Het is mogelijk.’ spoort toch minder aan dan ‘Je kunt het.’

5. Vertel het niet. Laat het zien.

Webteksten zijn meer dan alleen mededelingen. Je wilt niet alleen de kale feiten vertellen, zeker niet als je een dienst of product beschrijft. De lezer moet zich er ook iets bij kunnen voorstellen. Vergelijk deze beschrijvingen:

“Dit is het beste hondenspeelgoed ooit.”

“We hebben de Bello Bijtbal gemaakt van 100% duurzaam natuurlijk rubber. Zelfs de sterkste bijters maken hier geen gaten in.”

Welke beschrijving geeft je een beter beeld als bezoeker? De tweede beschrijving geeft details en schetst een plaatje van hoe honden het product gebruiken. Die exacte informatie is niet alleen nuttig voor je bezoekers. Het is ook goed voor je SEO.

6. Laat vaktaal weg op je website

“Ja, maar ik ben toch een professional? Dan moet ik toch woorden gebruiken die bij mijn vak horen?” Nee hoor. Niet als je bezoekers die woorden niet begrijpen.

Het internet is voor iedereen — niet alleen voor vakidioten. Met de juiste woorden is je webtekst ook duidelijk voor iemand die nog niks van het onderwerp weet. Schrijf bijvoorbeeld afkortingen de eerste keer helemaal uit. Leg woorden uit die je meeste klanten niet kennen. Als je je tekst liever kort houdt, voeg dan een link toe naar een pagina met meer uitleg.

Met vaktaal: “We analyseren welke CTA de beste CTR geeft en zetten dat af tegen de bounce.”
Zonder vaktaal: “We kijken met welke tekst een knop het meest wordt aangeklikt en of bezoekers daarna op de pagina blijven of meteen weer weg gaan.”

Deze tips zijn vooral belangrijk als je in een branche werkt met veel vakuitdrukkingen. Een technisch beroep bijvoorbeeld, maar ook de zorg of administratie. Als je je diensten uitlegt, is het vooral belangrijk dat je klanten snappen wat je bedoelt. Je collega’s weten het toch al. Met begrijpelijke taal op je website geef je klanten het gevoel dat ze mee kunnen praten. Dat is dus precies wat je wilt.

7. Kies je woorden zorgvuldig

Een woordveld is simpele manier om te zien welke woorden je het meest gebruikt. Kopieer je webtekst en plak hem in een tool om woordvelden te maken. Hoe vaker een woord in de tekst staat, hoe groter het is in het woordveld. Vind je dat je een woord te vaak gebruikt? Dan kun je synoniemen zoeken.

Er zijn wel uitzonderingen: woorden die belangrijk zijn voor je bedrijf kun je beter overal hetzelfde gebruiken. Als je als fotograaf ‘fotosessies’ aanbiedt, noem ze dan op de volgende pagina niet ‘fotoshoots’.

Maak bijvoorbeeld een lijst van woorden die je bedrijf en je producten beschrijven. Zet dan alle woorden bij elkaar met dezelfde betekenis. Kies de beste versie en gebruik alleen dat woord in teksten op je website.

Bijvoorbeeld:

Gebruik: rekening
Niet: factuur

Gebruik: fotosessie
Niet: fotoshoot, foto-afspraak, shoot

En werk je eigenlijk voor klanten, opdrachtgevers, kopers, cliënten, patiënten, partners of gebruikers? Heb je het over je diensten, je producten of je pakketten? Als je zulke woorden vastlegt in je eigen woordenlijst, kun je elke tekst controleren voor je hem publiceert.

Met je woordkeus bepaal je de tone of voice voor je bedrijf, als het ware de typische stem die meteen herkenbaar is als jouw bedrijf en niet dat van iemand anders.

8. Maak je tekst scanbaar

Goed, je hebt je belangrijkste informatie bovenaan de pagina staan. (Goed bezig!) Maar bezoekers houden er ook van om even snel een pagina te scannen. Als ze niet snel zien of een pagina antwoord geeft op hun vraag, kunnen ze weer wegklikken.

Denk je dat het zo’n vaart niet loopt? Let dan maar eens op als je de volgende keer zelf een pagina op een website opent. Begin je braaf bij het eerste woord van de titel te lezen? Of springt je blik al vooruit over de koppen en de afbeeldingen om in te schatten welke informatie er op de pagina staat?

Zo maak je een pagina scanbaar:

  • Gebruik opsommingen in plaats van lange blokken tekst. Je kunt lange webteksten ook verdelen over meerdere pagina’s die elk een deel van het onderwerp behandelen.
  • Gebruik koppen en tussenkoppen om de verschillende delen van je tekst aan te geven. Een goede kop is kort en beschrijvend zodat je snel herkent wat er in dat deel van de tekst te vinden is.
  • Gebruik altijd witruimte. Dat is de lege ruimte rondom een alinea, afbeelding of ander onderdeel op de pagina. Het lijkt of je er niks aan hebt: “Daar staat toch niks?” Toch is het juist die ruimte die een pagina prettig leesbaar maakt.
Koppen en tussenkoppen in webteksten

9. Gebruik ook visuele informatie

Soms zegt een foto (of een infographic) echt meer dan duizend woorden. Onderzoek laat zien dat 90% van de informatie die het menselijk brein verwerkt visuele informatie is en dat mensen visuele informatie 60.000 keer sneller verwerken dan tekst. Een duidelijke grafiek of afbeelding legt dingen soms veel beter uit dan een lange tekst.

Ook als je zelf geen ontwerper bent, kun je meer visuele informatie in je website te verwerken. Om afbeeldingen te maken en te bewerken kun je diensten als Canva en Piktochart gebruiken. En met een beetje hulp kies je passende foto’s voor je website.

Afbeeldingen verdelen je tekst ook in kortere stukken en dat maakt de pagina beter leesbaar. We raden aan om op elke pagina op z’n minst een foto of afbeelding te gebruiken.

10. Link naar andere pagina’s

Als je site veel te bieden heeft, kun je met links in de tekst zorgen dat je bezoekers die pagina’s ook zien. In een recept voor vetarme ratatouille wil je bijvoorbeeld niet in detail uitleggen wat vetarm nou precies inhoudt. Je bezoekers zijn op die pagina voor je ratatouille-recept. Je kunt wel het woord vetarm veranderen in een link naar een pagina met informatie over vetarm eten.

Met links naar andere pagina’s op je website kun je bezoekers ook op je site houden. Ze zien dan meer van wat je te bieden hebt en dat verhoogt weer de kans dat ze klant bij je worden.

Zulke interne links (links naar andere pagina’s binnen je website) helpen ook voor je SEO. De pagina’s waar je het meest naar linkt worden door Google gezien als pagina’s die je het belangrijkst vindt voor je bezoekers. Zorg er wel voor dat links altijd waarde toevoegen: een bezoeker moet er iets aan hebben.

11. Hou je lezers nieuwsgierig

In een tekst op je website geef je nooit al je kennis weg. Je weet meer dan je schrijft. Bezoekers kunnen van die kennis profiteren als ze klant bij je worden. Hou je bezoekers dus nieuwsgierig naar wat je ze nog allemaal te bieden hebt.

Met een call to action op de pagina roep je ze op om iets te doen. Bijvoorbeeld een bericht schrijven op je contactpagina, je volgen op Instagram of iets kopen in je webshop.

Hou zo’n call to action kort en actief. Met een woord als ‘Nu’ of ‘Meteen’ voelt die oproep dringender en klikken er meer mensen op.

Bijvoorbeeld:
Nu gratis website maken
Bel me
Tafel reserveren

Natuurlijk is het ook belangrijk dat zo’n call to action linkt naar een pagina waar bezoekers iets kunnen doen.

Vaak lijkt het niet zo, maar schrijven is hard werk. Teksten voor je eigen website zijn zelfs nog meer werk, want daar stel je vaak veel eisen aan. Maak het jezelf niet te moeilijk: de eerste versies hoeven helemaal niet perfect te zijn. Je kunt ze in alle rust bekijken en herschrijven voordat je ze publiceert. Zelfs als ze al online staan kun je er nog aan schaven tijdens het maandelijkse onderhoud voor je website.


Kort samengevat: zo schrijf je goede webteksten

  1. Schrijf in je eerste versie alles wat je wilt vertellen.

  2. Controleer dan of al die informatie echt nuttig en nodig is.

  3. Breek je tekst op in meerdere tussenkoppen en korte scanbare alinea’s.

  4. Controleer of je vaktaal voldoende uitlegt voor je lezers.

  5. Laat je tekst proeflezen om foutjes en onduidelijkheden te corrigeren.

Met deze tips weet je in elk geval waar je op kunt letten als je je teksten beoordeelt en kun je webteksten schrijven waar je bezoekers blij van worden.

Breng je bedrijf online. Met Jimdo.

Frank van Oosterhout
Frank is schrijver en online redacteur bij Jimdo. Frank werkte bij Jimdo al aan SEO, support voor Nederlandse klanten en betere hulp-artikelen. Als hij niet op kantoor is, speelt hij rugby, maakt hij zelf ijs of is hij bezig met eetbare planten op zijn balkon.
Bijpassend product

Jimdo-website